Powrót do góry

Pełnomocnictwo

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy pełnomocnictwo dotyczy sprzedaży nieruchomości lub innej czynności, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego. Pełnomocnictwo powinno odpowiadać formie czynności prawnej, jakiej dotyczy np. udzielenie pełnomocnictwa innej osobie w celu kupna mieszkania w jej imieniu, będzie wymagać formy aktu notarialnego, ponieważ umowa sprzedaży mieszkania wymaga takiej formy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym, ja niżej podpisana,

________, urodzona dnia: ________, zamieszkała przy: ________, legitymująca się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,


udzielam pełnomocnictwa


Pani ________, urodzonej dnia: ________, zamieszkałej przy: ________, legitymującej się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

do czynności zwykłego zarządu (28522 55822: "pełnomocnictwo ogólne").


________


_________________

podpis mocodawcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym, ja niżej podpisana,

________, urodzona dnia: ________, zamieszkała przy: ________, legitymująca się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,


udzielam pełnomocnictwa


Pani ________, urodzonej dnia: ________, zamieszkałej przy: ________, legitymującej się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

do czynności zwykłego zarządu (28522 55822: "pełnomocnictwo ogólne").


________


_________________

podpis mocodawcy