Powrót do góry

Pokwitowanie odbioru gotówki

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać miasto, w  którym wystaione zostało niniejsze pokwitowanie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________

Firma: ________

adres: ________

NIP: ________,

REGON: ________

Firma: ________

adres: ________

POKWITOWANIE OTRZYMANIA GOTÓWKI


Niniejszym, działając w imieniu ________, kwituję, że dnia ________________ otrzymałam/em od ________

następującą kwotę pieniężną:

________ zł (słownie: ________),

za następujące świadczenie:

________

28522288 2282585 828288225 2222825.

Równocześnie potwierdzam, że ________ wywiązał/a się z zobowiązania, jakie wynikało z opisanego wyżej świadczenia.
______________________

(podpis osoby, która otrzymała płatność gotówką)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________

Firma: ________

adres: ________

NIP: ________,

REGON: ________

Firma: ________

adres: ________

POKWITOWANIE OTRZYMANIA GOTÓWKI


Niniejszym, działając w imieniu ________, kwituję, że dnia ________________ otrzymałam/em od ________

następującą kwotę pieniężną:

________ zł (słownie: ________),

za następujące świadczenie:

________

28522288 2282585 828288225 2222825.

Równocześnie potwierdzam, że ________ wywiązał/a się z zobowiązania, jakie wynikało z opisanego wyżej świadczenia.
______________________

(podpis osoby, która otrzymała płatność gotówką)