Powrót do góry

Pozwolenie rodzica na wykonywanie pracy przez dziecko

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną podpowiedź, aby odpowiedzieć na pytanie, jaką płeć ma dziecko. Wybranie podpowiedzi: "dziewczynką" oznacza, że dziecko ma płeć żeńską, jest dziewczyną. Wybranie podpowiedzi: "chłopcem" oznacza, że dziecko ma płeć męską, jest chłopcem.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________

________

matka nieletniej: ________

________

________

________

Pozwolenie
rodzica na wykonywanie pracy
przez małoletnie dziecko


Niniejszym, ja, niżej podpisana/y, ________, będąc matką małoletniej: ________, wyrażam zgodę na wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę przez:

________,

urodzoną dnia: ________,

która w chwili zawierania umowy ma 13 lat,

na rzecz: ________, rozpoczynając od dnia: ________, w: ________, na stanowisku: ________.

Maksymalny czas pracy w tygodniu nie może przekraczać następującej ilości godzin: 1 godzin.


Łącząc wyrazy szacunku


_________________________

własnoręczny podpis matki małoletniej ________5585822828:

1/ 228285 2255528 28285282288222-2255222882222 522282585 85525 25228888825252 52 82222285285 25222 5282822 25582 858 822285 25228 25528228285;

2/ 2522822282 8225525 8288255252582 8552 25228888825252 52 82222285285 25222 5282822 25582 858 822285 25228 25528228285;

3/ opinia dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________

________

matka nieletniej: ________

________

________

________

Pozwolenie
rodzica na wykonywanie pracy
przez małoletnie dziecko


Niniejszym, ja, niżej podpisana/y, ________, będąc matką małoletniej: ________, wyrażam zgodę na wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę przez:

________,

urodzoną dnia: ________,

która w chwili zawierania umowy ma 13 lat,

na rzecz: ________, rozpoczynając od dnia: ________, w: ________, na stanowisku: ________.

Maksymalny czas pracy w tygodniu nie może przekraczać następującej ilości godzin: 1 godzin.


Łącząc wyrazy szacunku


_________________________

własnoręczny podpis matki małoletniej ________5585822828:

1/ 228285 2255528 28285282288222-2255222882222 522282585 85525 25228888825252 52 82222285285 25222 5282822 25582 858 822285 25228 25528228285;

2/ 2522822282 8225525 8288255252582 8552 25228888825252 52 82222285285 25222 5282822 25582 858 822285 25228 25528228285;

3/ opinia dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.