Powrót do góry

Pozwolenie rodzica na wykonywanie pracy przez dziecko

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać miasto, w którym znajduje się osoba, która tworzy pismo.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

________
matka nieletniej: ________
________

________
________

Pozwolenie
rodzica na wykonywanie pracy
przez małoletnie dziecko


8828228222, 25, 28222 225288525/2, ________, 82558 matką małoletniej: ________, wyrażam zgodę na wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę przez:

________,
urodzoną dnia: ________ r.,
która w chwili zawierania umowy ma 13 lat,

na rzecz: ________, rozpoczynając wykonywanie pracy od dnia: ________ r., w: ________, na stanowisku: ________.

Maksymalny czas pracy w tygodniu nie może przekraczać następującej ilości godzin: 1 godzin.


Łącząc wyrazy szacunku


_________________________
własnoręczny podpis matki małoletniej ________5585822828:

1/ 228285 2255528 28285282288222-2255222882222 522282585 85525 25228888825252 52 82222285285 25222 5282822 25582 858 822285 25228 25528228285;

2/ 2522822282 8225525 8288255252582 8552 25228888825252 52 82222285285 25222 5282822 25582 858 822285 25228 25528228285;

3/ opinia dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotycząca możliwości wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

________
matka nieletniej: ________
________

________
________

Pozwolenie
rodzica na wykonywanie pracy
przez małoletnie dziecko


8828228222, 25, 28222 225288525/2, ________, 82558 matką małoletniej: ________, wyrażam zgodę na wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę przez:

________,
urodzoną dnia: ________ r.,
która w chwili zawierania umowy ma 13 lat,

na rzecz: ________, rozpoczynając wykonywanie pracy od dnia: ________ r., w: ________, na stanowisku: ________.

Maksymalny czas pracy w tygodniu nie może przekraczać następującej ilości godzin: 1 godzin.


Łącząc wyrazy szacunku


_________________________
własnoręczny podpis matki małoletniej ________5585822828:

1/ 228285 2255528 28285282288222-2255222882222 522282585 85525 25228888825252 52 82222285285 25222 5282822 25582 858 822285 25228 25528228285;

2/ 2522822282 8225525 8288255252582 8552 25228888825252 52 82222285285 25222 5282822 25582 858 822285 25228 25528228285;

3/ opinia dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotycząca możliwości wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.