Powrót do góry

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter ma lokal, z którego przekazania sporządza się niniejszy protokół zdawczo - odbiorczy. Wybranie podpowiedzi: "mieszkalnego" oznacza, że przekazywany lokal jest używany na cele mieszkalne. Wybranie podpowiedzi: "użytkowego" oznacza, że przekazywany lokal jest używany na cele użytkowe, np. w celu wykonywania w nim działalności przez spółkę, fundację, stowarzyszenie itd.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
LOKALU MIESZKALNEGOProtokół zdawczo - odbiorczy został sporządzony dnia ________ r., w ________, zwany dalej: „Protokół zdawczo - odbiorczy" lub „Protokół",

pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Przekazujący" lub „Wynajmujący")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Przejmujący" lub „Najemca")

łącznie zwanymi dalej: „Strony"

o następującej treści:


I. Opis Lokalu

1. Przekazywany lokal mieszkalny znajduje się przy: ________, zwany dalej: „Lokal".

2. Powierzchnia Lokalu wynosi: ________ m2.

3. Lokal składa się z następujących pomieszczeń:

a. łazienki


II. Stan techniczny Lokalu

1. Kondycja ścian: stan bardzo dobry

2. Kondycja podłogi: stan bardzo dobry

3. Kondycja okien: stan bardzo dobry

4. Kondycja instalacji hydraulicznej: stan bardzo dobry

5. Kondycja instalacji kanalizacyjnej: stan bardzo dobry

6. Kondycja instalacji elektrycznej: stan bardzo dobry


III. Liczniki zużycia mediów

1. Licznik wody:

Nr licznika: ________, Stan: ________;

2. Licznik energii elektrycznej:

Nr licznika: ________, Stan: ________;


IV. Spis urządzeń z wyposażeniem

Lokal jest wyposażony w następujące umeblowanie:

1. wyposażenie łazienki (łazienek):

________


V. Wydanie kluczy

1. Przekazujący wydaje niniejszym Przejmującemu, poza Lokalem, następujące przedmioty:

a. klucze do drzwi wejściowych: ________ sztuk;


VI. 2282522882285 2228282

.

________. 5585822828 52 252222285, 8 222 2522885 222585, 82522885 2222 8222255825 82288.

________. 25222228 2558822 - 258825822 228258 82252552222 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.

________. 58222282 22528828, 225 2828228222 2522222822 2558822 - 2588258222, 58525 882 25 528222258222 2 22288255222822 25225 8255285 8822822885 285822, 8825252285 8 252888 28282282222 252222285.

________. 252225252582 252225258 22258, 5 25222252582 2522258 22 822 2582522222, 828825525258, 22 25222525282 2825585222888 258282 882 8 2225282 2 2528885 252222285.
________________________
(odręczny podpis Przekazującego nieruchomość)
________________________
(odręczny podpis Przejmującego nieruchomość)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
LOKALU MIESZKALNEGOProtokół zdawczo - odbiorczy został sporządzony dnia ________ r., w ________, zwany dalej: „Protokół zdawczo - odbiorczy" lub „Protokół",

pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Przekazujący" lub „Wynajmujący")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Przejmujący" lub „Najemca")

łącznie zwanymi dalej: „Strony"

o następującej treści:


I. Opis Lokalu

1. Przekazywany lokal mieszkalny znajduje się przy: ________, zwany dalej: „Lokal".

2. Powierzchnia Lokalu wynosi: ________ m2.

3. Lokal składa się z następujących pomieszczeń:

a. łazienki


II. Stan techniczny Lokalu

1. Kondycja ścian: stan bardzo dobry

2. Kondycja podłogi: stan bardzo dobry

3. Kondycja okien: stan bardzo dobry

4. Kondycja instalacji hydraulicznej: stan bardzo dobry

5. Kondycja instalacji kanalizacyjnej: stan bardzo dobry

6. Kondycja instalacji elektrycznej: stan bardzo dobry


III. Liczniki zużycia mediów

1. Licznik wody:

Nr licznika: ________, Stan: ________;

2. Licznik energii elektrycznej:

Nr licznika: ________, Stan: ________;


IV. Spis urządzeń z wyposażeniem

Lokal jest wyposażony w następujące umeblowanie:

1. wyposażenie łazienki (łazienek):

________


V. Wydanie kluczy

1. Przekazujący wydaje niniejszym Przejmującemu, poza Lokalem, następujące przedmioty:

a. klucze do drzwi wejściowych: ________ sztuk;


VI. 2282522882285 2228282

.

________. 5585822828 52 252222285, 8 222 2522885 222585, 82522885 2222 8222255825 82288.

________. 25222228 2558822 - 258825822 228258 82252552222 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.

________. 58222282 22528828, 225 2828228222 2522222822 2558822 - 2588258222, 58525 882 25 528222258222 2 22288255222822 25225 8255285 8822822885 285822, 8825252285 8 252888 28282282222 252222285.

________. 252225252582 252225258 22258, 5 25222252582 2522258 22 822 2582522222, 828825525258, 22 25222525282 2825585222888 258282 882 8 2225282 2 2528885 252222285.
________________________
(odręczny podpis Przekazującego nieruchomość)
________________________
(odręczny podpis Przejmującego nieruchomość)