Powrót do góry

Reklamacja w ramach gwarancji lub rękojmi

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy kupujący (konsument) otrzymał wraz z zakupionym produktem gwarancję czyli dokument, z którego wynika kto jest gwarantem i jakie są zasady reklamacji wadliwego produktu w ramach gwarancji. Wybranie podpowiedzi: "nie" oznacza, że konsument nie dysponuje dokumentem gwarancyjnym, nie może zapoznać się z przysługującymi uprawnieniami dotyczącymi reklamacji w ramach gwarancji, a więc bezpieczniej będzie domagać się reklamacji na podstawie rękojmi, która przysługuje z mocy prawa od sprzedawcy na wszystkie zakupione produkty. Wybranie podpowiedzi: "tak" oznacza, że konsument posiada dokument gwarancyjny, z którego treścią może się zapoznać oraz ustalić: kto jest gwarantem do którego adresowana jest niniejsza reklamacja, jakie są terminy przysługującej gwarancji (a więc, czy gwarancja nadal obowiązuje) oraz ustalić, czego może się domagać w ramach reklamacji na zasadzie gwarancji.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Konsument:
________
Adres: ________

Sprzedawca:
________
Adres: ________REKLAMACJA PRODUKTU WADLIWEGO
Z TYTUŁU RĘKOJMI


Niniejszym, działając na podstawie art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie następujący produkt okazał się wadliwy, tj.:

________
cena: ________ zł (słownie: ________)
wydany mi dnia: ________ r.
(zwany dalej: "wadliwy produkt").

Wada polega na:

________

Wada została stwierdzona w dniu: ________ r.

5252255885 252288555 25 22, 22 2525522 2282 222522 2 25222258222822 8 25 882282282 82852, 282282522 585 882222 252282225822888. 2 2885225 2 powyższym, ze względu na występowanie opisanej powyżej wady, na podstawie 552. 252 255. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.), wnoszę o niezwłoczną wymianę wadliwego produktu na nowy lub inny, wolny od wad.Łącząc wyrazy szacunku


______________________
(własnoręczny podpis Konsumenta)

Załącznik:

- Dowód zakupu produktu (paragon lub inny dowód zakupu);

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Konsument:
________
Adres: ________

Sprzedawca:
________
Adres: ________REKLAMACJA PRODUKTU WADLIWEGO
Z TYTUŁU RĘKOJMI


Niniejszym, działając na podstawie art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie następujący produkt okazał się wadliwy, tj.:

________
cena: ________ zł (słownie: ________)
wydany mi dnia: ________ r.
(zwany dalej: "wadliwy produkt").

Wada polega na:

________

Wada została stwierdzona w dniu: ________ r.

5252255885 252288555 25 22, 22 2525522 2282 222522 2 25222258222822 8 25 882282282 82852, 282282522 585 882222 252282225822888. 2 2885225 2 powyższym, ze względu na występowanie opisanej powyżej wady, na podstawie 552. 252 255. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.), wnoszę o niezwłoczną wymianę wadliwego produktu na nowy lub inny, wolny od wad.Łącząc wyrazy szacunku


______________________
(własnoręczny podpis Konsumenta)

Załącznik:

- Dowód zakupu produktu (paragon lub inny dowód zakupu);