Reklamacja płatności kartą

Postęp:
0%
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.

Klient: ________
Adres: ________

Bank: ________
Adres: ________

REKLAMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI KARTĄ
(WNIOSEK O OBCIĄŻENIE ZWROTNE - CHARGEBACK)


Niniejszym, ja, niżej podpisany: ________, posiadacz karty płatniczej o numerze: ________, działając na podstawie przepisów regulaminu organizacji płatniczej Visa "Visa E-commerce merchants, guide to Risk management", które bank jest obowiązany przestrzegać w wyniku uzyskania licencji na wydawanie kart Visa swoim klientom, uprzejmie proszę o dokonanie obciążenia zwrotnego (tzw. chargeback) środków pieniężnych, pobranych z mojej karty płatniczej:

w dniu: ________,

przez: ________,

na kwotę: ________ zł (złoty)

co było spowodowane pobraniem pieniędzy z karty za transakcje, których nie wykonałem.

Przypominam również, że bank pełni rolę pośrednika w staraniach o zwrot pieniędzy. 882 258222 52 2222 22222222828 8555282 222888222888, 8 252822 528282 52 2822525882285285 2552852828 8552 8555282 8222285 2588282285 58852255882.

Uprzejmie proszę o informowanie mnie o postępach reklamacji i jego rozstrzygnięciu, za pośrednictwem adresu e-mail: ________.
_____________________________
(własnoręczny podpis posiadacza karty)Załącznik:

- historia rachunku;

Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.

Klient: ________
Adres: ________

Bank: ________
Adres: ________

REKLAMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI KARTĄ
(WNIOSEK O OBCIĄŻENIE ZWROTNE - CHARGEBACK)


Niniejszym, ja, niżej podpisany: ________, posiadacz karty płatniczej o numerze: ________, działając na podstawie przepisów regulaminu organizacji płatniczej Visa "Visa E-commerce merchants, guide to Risk management", które bank jest obowiązany przestrzegać w wyniku uzyskania licencji na wydawanie kart Visa swoim klientom, uprzejmie proszę o dokonanie obciążenia zwrotnego (tzw. chargeback) środków pieniężnych, pobranych z mojej karty płatniczej:

w dniu: ________,

przez: ________,

na kwotę: ________ zł (złoty)

co było spowodowane pobraniem pieniędzy z karty za transakcje, których nie wykonałem.

Przypominam również, że bank pełni rolę pośrednika w staraniach o zwrot pieniędzy. 882 258222 52 2222 22222222828 8555282 222888222888, 8 252822 528282 52 2822525882285285 2552852828 8552 8555282 8222285 2588282285 58852255882.

Uprzejmie proszę o informowanie mnie o postępach reklamacji i jego rozstrzygnięciu, za pośrednictwem adresu e-mail: ________.
_____________________________
(własnoręczny podpis posiadacza karty)Załącznik:

- historia rachunku;