Powrót do góry

Testament

Postęp:
0%
?
X

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy w majątku testatora znajduje się mieszkanie lub inny majątek, którego przeniesienie na inną osobę wymagałoby sporządzenia aktu notarialnego. Jeśli nie, zwykła forma testamentu jest wystarczająca. Jeśli tak, należy spisać testament w formie aktu notarialnego.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Uwaga!

Testament musi być sporządzony pismem odręcznym, podpisany i opatrzony datą. Wydruk komputerowy jest tylko projektem testamentu! Należy przepisać treść niniejszego testamentu odręcznie na kartce papieru.

________, dnia: ________


TESTAMENT

Ja, niżej podpisana, ________, urodzona dnia: ________, będąc w pełni świadoma niniejszych deklaracji, na wypadek mojej śmierci, do spadku po mnie powołuję w całości następującą osobę: ________, relacja/stopień pokrewieństwa: ________, urodzoną/nego dnia: ________.

85828522 882282282 2225225282 522525522285 228252222282.


___________________

odręczny podpis testatora

Uwaga!

Należy przepisać niniejszy testament, własnoręcznie, długopisem na kartce papieru i podpisać się.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Uwaga!

Testament musi być sporządzony pismem odręcznym, podpisany i opatrzony datą. Wydruk komputerowy jest tylko projektem testamentu! Należy przepisać treść niniejszego testamentu odręcznie na kartce papieru.

________, dnia: ________


TESTAMENT

Ja, niżej podpisana, ________, urodzona dnia: ________, będąc w pełni świadoma niniejszych deklaracji, na wypadek mojej śmierci, do spadku po mnie powołuję w całości następującą osobę: ________, relacja/stopień pokrewieństwa: ________, urodzoną/nego dnia: ________.

85828522 882282282 2225225282 522525522285 228252222282.


___________________

odręczny podpis testatora

Uwaga!

Należy przepisać niniejszy testament, własnoręcznie, długopisem na kartce papieru i podpisać się.