Powrót do góry

Testament

Postęp:
0%
?
X

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy w majątku testatora znajduje się mieszkanie lub inny majątek, którego przeniesienie na inną osobę wymagałoby sporządzenia aktu notarialnego. Wybranie odpowiedzi: "nie" oznacza, że w majątku testatora nie ma mieszkania lub innej nieruchomości, a więc zwykła forma testamentu jest wystarczająca. Wybranie odpowiedzi: "tak" oznacza, że w majątku testatora jest mieszkanie lub inna nieruchomość, a więc należy spisać testament w formie aktu notarialnego, gdyż zwykła forma pisemna nie jest wystarczająca.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Uwaga!

Testament musi być sporządzony pismem odręcznym, podpisany i opatrzony datą. Wydruk komputerowy jest tylko projektem testamentu. Należy przepisać treść niniejszego testamentu odręcznie na kartce papieru, dla jego ważności.

________, dnia: ________ r.


TESTAMENT

Ja, niżej podpisana, ________, urodzona dnia: ________ r., będąc w pełni świadoma niniejszych deklaracji, na wypadek mojej śmierci, do spadku po mnie powołuję w całości następującą osobę: ________, relacja/stopień pokrewieństwa: ________, urodzoną/nego dnia: ________ r.

85828522 882282282 2225225282 522525522285 228252222282.___________________
podpis testatora

Uwaga!

Należy przepisać niniejszy testament, własnoręcznie, długopisem na kartce papieru i podpisać się.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Uwaga!

Testament musi być sporządzony pismem odręcznym, podpisany i opatrzony datą. Wydruk komputerowy jest tylko projektem testamentu. Należy przepisać treść niniejszego testamentu odręcznie na kartce papieru, dla jego ważności.

________, dnia: ________ r.


TESTAMENT

Ja, niżej podpisana, ________, urodzona dnia: ________ r., będąc w pełni świadoma niniejszych deklaracji, na wypadek mojej śmierci, do spadku po mnie powołuję w całości następującą osobę: ________, relacja/stopień pokrewieństwa: ________, urodzoną/nego dnia: ________ r.

85828522 882282282 2225225282 522525522285 228252222282.___________________
podpis testatora

Uwaga!

Należy przepisać niniejszy testament, własnoręcznie, długopisem na kartce papieru i podpisać się.