Testament ustny w spisanej formie

Postęp:
0%
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


PROTOKÓŁ Z TREŚCI TESTAMENTU USTNEGO


1. Osnowa testamentu:

Niniejszy protokół z treści testamentu ustnego został sporządzony dnia: ________ r. w: ________.

Działając na podstawie art. 952 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), dnia: ________ r. w: ________, testator: ________, urodzona(y) dnia: ________ r., będąc w pełni świadom(a) swoich czynów, oświadczył(a), w obecności:

1. ________, urodzonego(ej) dnia: ________ r., legitymującego(ej) się dokumentem tożsamości: ________, zwanego dalej: „pierwszym świadkiem";

2. ________, urodzonego(ej) dnia: ________ r., legitymującego(ej) się dokumentem tożsamości: ________, zwanego dalej: „drugim świadkiem";

3. ________, urodzonego(ej) dnia: ________ r., legitymującego(ej) się dokumentem tożsamości: ________, zwanego dalej: „trzecim świadkiem";

że chce wyrazić swoją ostatnią wolę dotyczącą przekazania swojego majątku po jego(jej) śmierci, a wobec nastałych okoliczności tj.:

________

nie ma możliwości sporządzenia testamentu pisemnego.

2. Spadkobiercy testamentowi:

Spadkodawca powołał(a) do dziedziczenia majątku po swojej śmierci w całości następującą osobę: ________, relacja/stopień pokrewieństwa: ________, urodzoną(ego) dnia: ________ r.

3. 858285282 22252252885 22825222228:

52552255885 22288255288, 22 25828522 882282282 2225225282 522525522285 228252222282.
___________________
(podpis odręczny spadkodawcy)


___________________
(podpis odręczny pierwszego świadka)


___________________
(podpis odręczny drugiego świadka)


___________________
(podpis odręczny trzeciego świadka)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


PROTOKÓŁ Z TREŚCI TESTAMENTU USTNEGO


1. Osnowa testamentu:

Niniejszy protokół z treści testamentu ustnego został sporządzony dnia: ________ r. w: ________.

Działając na podstawie art. 952 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), dnia: ________ r. w: ________, testator: ________, urodzona(y) dnia: ________ r., będąc w pełni świadom(a) swoich czynów, oświadczył(a), w obecności:

1. ________, urodzonego(ej) dnia: ________ r., legitymującego(ej) się dokumentem tożsamości: ________, zwanego dalej: „pierwszym świadkiem";

2. ________, urodzonego(ej) dnia: ________ r., legitymującego(ej) się dokumentem tożsamości: ________, zwanego dalej: „drugim świadkiem";

3. ________, urodzonego(ej) dnia: ________ r., legitymującego(ej) się dokumentem tożsamości: ________, zwanego dalej: „trzecim świadkiem";

że chce wyrazić swoją ostatnią wolę dotyczącą przekazania swojego majątku po jego(jej) śmierci, a wobec nastałych okoliczności tj.:

________

nie ma możliwości sporządzenia testamentu pisemnego.

2. Spadkobiercy testamentowi:

Spadkodawca powołał(a) do dziedziczenia majątku po swojej śmierci w całości następującą osobę: ________, relacja/stopień pokrewieństwa: ________, urodzoną(ego) dnia: ________ r.

3. 858285282 22252252885 22825222228:

52552255885 22288255288, 22 25828522 882282282 2225225282 522525522285 228252222282.
___________________
(podpis odręczny spadkodawcy)


___________________
(podpis odręczny pierwszego świadka)


___________________
(podpis odręczny drugiego świadka)


___________________
(podpis odręczny trzeciego świadka)