Powrót do góry

Testament ustny w spisanej formie

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo sporządzenie testamentu pisemnego jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Testament ustny jest szczególną formą testamentu, możliwą tylko w jednej z wymienionych sytuacji szczególnych. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, należy wybrać odpowiedź: "tak, istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo sporządzenie testamentu pisemnego jest niemożliwe lub bardzo utrudnione". Jeśli spadkodawca nie znajduje się w wymienionej sytuacji nadzwyczajnej, należy wybrać odpowiedź: "nie, spadkodawca może sporządzić testament pisemny i nie ma obaw, że niedługo umrze".

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________


PROTOKÓŁ Z TREŚCI TESTAMENTU USTNEGO


Niniejszy protokół został sporządzony dnia ________________.

Dnia ________________, testator ________, urodzona/y dnia: ________, będąc w pełni świadom/swiadoma swoich czynów, oświadczył/a, w obecności:

________, urodzonego dnia ________, legitymującego się dowodem osobistym numer: ________, zwanego "pierwszym świadkiem",

________, urodzonego dnia ________, legitymującego się dowodem osobistym numer: ________ zwanego "drugim świadkiem" i

________, urodzonego dnia ________, legitymującego się dowodem osobistym numer: ________, zwanego "trzecim świadkiem"

że chce wyrazić swoją ostatnią wolę dotyczącą przekazania swojego majątku po jego/jej smierci, a wobec nastałych okoliczności tj.:

________

nie ma możliwości sporządzenia testamentu pisemnego.

Spadkodawca powołał/a do dziedziczenia majątku po swojej śmierci w całości następującą osobę: ________, relacja/stopień pokrewieństwa: ________, urodzoną/nego dnia: ________.

85 222828 82552255885 22288255288, 22 25828522 882282282 2225225282 522525522285 228252222282.
___________________

podpis odręczny spadkodawcy


___________________

podpis odręczny pierwszego świadka


___________________

podpis odręczny drugiego świadka


___________________

podpis odręczny trzeciego świadka

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________


PROTOKÓŁ Z TREŚCI TESTAMENTU USTNEGO


Niniejszy protokół został sporządzony dnia ________________.

Dnia ________________, testator ________, urodzona/y dnia: ________, będąc w pełni świadom/swiadoma swoich czynów, oświadczył/a, w obecności:

________, urodzonego dnia ________, legitymującego się dowodem osobistym numer: ________, zwanego "pierwszym świadkiem",

________, urodzonego dnia ________, legitymującego się dowodem osobistym numer: ________ zwanego "drugim świadkiem" i

________, urodzonego dnia ________, legitymującego się dowodem osobistym numer: ________, zwanego "trzecim świadkiem"

że chce wyrazić swoją ostatnią wolę dotyczącą przekazania swojego majątku po jego/jej smierci, a wobec nastałych okoliczności tj.:

________

nie ma możliwości sporządzenia testamentu pisemnego.

Spadkodawca powołał/a do dziedziczenia majątku po swojej śmierci w całości następującą osobę: ________, relacja/stopień pokrewieństwa: ________, urodzoną/nego dnia: ________.

85 222828 82552255885 22288255288, 22 25828522 882282282 2225225282 522525522285 228252222282.
___________________

podpis odręczny spadkodawcy


___________________

podpis odręczny pierwszego świadka


___________________

podpis odręczny drugiego świadka


___________________

podpis odręczny trzeciego świadka