Uchwała wspólników spółki cywilnej

Postęp:
0%
Edytuj wzór

UCHWAŁA NR: ________
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI CYWILNEJ
________
Z DNIA: ________ r.§ 1.
Przedmiot uchwały

Wspólnicy Spółki Cywilnej: ________, na posiedzeniu w dniu: ________ r., podczas którego rozpatrzono sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy, obejmujący okres: od dnia: ________ r. do dnia: ________ r., zatwierdzają:

1. bilans Spółki Cywilnej;

2. 55855222 228228 8 82552;

3. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.§ 2.
Wejście 8 życie

5858585 8852528 8 22882 2 52822 22522885.§ 3.
Wyniki głosowania

1. Wspólnicy podjęli uchwałę: ________ głosem(ami) „za" oraz ________ głosem(ami) „przeciw".

2. Nikt nie wstrzymał się od głosu.


Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.


Podpisy Wspólników:


1. ________, podpis: ______________


2. ________, podpis: ______________

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UCHWAŁA NR: ________
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI CYWILNEJ
________
Z DNIA: ________ r.§ 1.
Przedmiot uchwały

Wspólnicy Spółki Cywilnej: ________, na posiedzeniu w dniu: ________ r., podczas którego rozpatrzono sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy, obejmujący okres: od dnia: ________ r. do dnia: ________ r., zatwierdzają:

1. bilans Spółki Cywilnej;

2. 55855222 228228 8 82552;

3. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.§ 2.
Wejście 8 życie

5858585 8852528 8 22882 2 52822 22522885.§ 3.
Wyniki głosowania

1. Wspólnicy podjęli uchwałę: ________ głosem(ami) „za" oraz ________ głosem(ami) „przeciw".

2. Nikt nie wstrzymał się od głosu.


Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.


Podpisy Wspólników:


1. ________, podpis: ______________


2. ________, podpis: ______________