Powrót do góry

Uchwała wspólników spółki cywilnej

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać cyfrę, odpowiadającą ilości Wspólników, obecnych na posiedzeniu Wspólników Spółki Cywilnej.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UCHWAŁA NR ________
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI CYWILNEJ ________
Z DNIA ________ r.§ 1.
Przedmiot uchwały

Wspólnicy Spółki Cywilnej ________, na posiedzeniu w dniu ________ r., podczas którego rozpatrzono sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy, obejmujący okres: od ________ r. do: ________ r., zatwierdzają:

1. bilans spółki;

2. 55855222 228228 8 82552;

3. 8222525822 525522285 2822252585 825285522282 52 825582255285 finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.


§ 2.
Wejście 8 życie

5858585 8852528 8 22882 2 52822 22522885.


§ 3.
Wyniki głosowania

1. Wspólnicy podjęli uchwałę ________ głosem(ami) „za" oraz ________ głosem(ami) "przeciw".

2. Nikt nie wstrzymał się od głosu.


Sporządzono dnia: ________ r., w(e) ________.


Podpisy Wspólników:


1. ________, podpis: ______________


2. ________, podpis: ______________

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UCHWAŁA NR ________
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI CYWILNEJ ________
Z DNIA ________ r.§ 1.
Przedmiot uchwały

Wspólnicy Spółki Cywilnej ________, na posiedzeniu w dniu ________ r., podczas którego rozpatrzono sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy, obejmujący okres: od ________ r. do: ________ r., zatwierdzają:

1. bilans spółki;

2. 55855222 228228 8 82552;

3. 8222525822 525522285 2822252585 825285522282 52 825582255285 finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.


§ 2.
Wejście 8 życie

5858585 8852528 8 22882 2 52822 22522885.


§ 3.
Wyniki głosowania

1. Wspólnicy podjęli uchwałę ________ głosem(ami) „za" oraz ________ głosem(ami) "przeciw".

2. Nikt nie wstrzymał się od głosu.


Sporządzono dnia: ________ r., w(e) ________.


Podpisy Wspólników:


1. ________, podpis: ______________


2. ________, podpis: ______________