Powrót do góry

Wniosek o odszkodowanie i zwrot pieniędzy za lot

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu pasażer domaga się odszkodowania od linii lotniczych. Wybranie podpowiedzi: "anulowania lotu" oznacza, że pasażer nie odbył lotu, ze względu na to, że jego lot został odwołany przez linie lotnicze. Obejmuje to także przypadki, w których samolot wystartował, ale z jakiegoś powodu został następnie zmuszony do powrotu na lotnisko, z którego wystartował. Wybranie podpowiedzi: "opóźnienia lotu" oznacza, że linia lotnicza nie zachowała godziny odlotu, przewidzianej pierwotnie w rezerwacji biletu lotniczego. Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli opóźnienie wynosiło mniej niż 3 godziny. Wybranie podpowiedzi: "odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera" oznacza, że linia lotnicza odmówiła przewozu pasażera, mimo że stawił się na odprawę z ważnym biletem lotniczym. Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli odmowa wejścia na pokład była uzasadniona ze względu na zdrowie, bezpieczeństwo, ochronę lub niewystarczające dokumenty podróży. Odmowa przyjęcia na pokład może być np. spowodowana nadmierną sprzedażą biletów lotniczych na dany lot przez linię lotniczą.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Pani ________
Adres: ________
Nr rezerwacji ________

Linia lotnicza ________
Adres: ________WNIOSEK O ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY LOTNICZE ORAZ O WYPŁACENIE ODSZKODOWANIA ZA ANULOWANIE LOTU OBSŁUGIWANEGO PRZEZ LINIĘ LOTNICZĄ ________, NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA UE NR 261/2004Niniejszym, w związku z rezerwacją lotu o nr: ________ mającego odbyć się z lotniska w ________, na lotnisko docelowe w ________, który następnie został anulowany, o czym nie zostałam poinformowana w terminach przewidzianych w art. 5 ust. 2 222 8 225252222 8-888 52222525522285 2558522225 5552222828222 8 8552 25 552/5882 2 5285 22 852222 5882 5. 582525885258222 8822822 258552 2582225285285 8 222282 585 258522528, 8 252225525 282525855282222 252282 252222885 25 222855 822 22252 258522528 5882 258285285 858 552222 2222282285 82228, 2852222 55822: „rozporządzenie 55 25 261/2004", 85 2528282 22828852528 52 zapłaty odszkodowania ryczałtowego, na podstawie art. 7 rozporządzenia UE nr 261/2004 oraz dokonania zwrotu należności za bilety lotnicze, na podstawie art. 8 ust. 1a w zw. z art. 5 ust. 1a rozporządzenia UE nr 261/2004.

Ponieważ zarezerwowany lot to lot wewnątrzwspólnotowy, o długości do 1500 kilometrów, wysokość odszkodowania powinna zostać ustalona w kwocie 250 €.

Ponadto, nie skorzystawszy z połączenia alternatywnego do miasta zaplanowanej destynacji, zasadnym jest przyznanie zwrotu należności za bilety lotnicze, w wysokości: ________ €.

Pragnę również przypomnieć, że przepisy te obowiązują nawet w przypadku anulowania lotu z powodu uszkodzenia samolotu. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, problemy techniczne prowadzące do anulowania lotu, nie stanowią nadzwyczajnych okoliczności mogących wykluczyć odpowiedzialność przewoźnika.

Do wniosku zostanie załączona kopia potwierdzenia rezerwacji lotu.


z wyrazami szacunku______________________
(własnoręczny podpis Pasażerki)


Załącznik(i):

- kopia potwierdzenia rezerwacji lotu nr ________;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Pani ________
Adres: ________
Nr rezerwacji ________

Linia lotnicza ________
Adres: ________WNIOSEK O ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY LOTNICZE ORAZ O WYPŁACENIE ODSZKODOWANIA ZA ANULOWANIE LOTU OBSŁUGIWANEGO PRZEZ LINIĘ LOTNICZĄ ________, NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA UE NR 261/2004Niniejszym, w związku z rezerwacją lotu o nr: ________ mającego odbyć się z lotniska w ________, na lotnisko docelowe w ________, który następnie został anulowany, o czym nie zostałam poinformowana w terminach przewidzianych w art. 5 ust. 2 222 8 225252222 8-888 52222525522285 2558522225 5552222828222 8 8552 25 552/5882 2 5285 22 852222 5882 5. 582525885258222 8822822 258552 2582225285285 8 222282 585 258522528, 8 252225525 282525855282222 252282 252222885 25 222855 822 22252 258522528 5882 258285285 858 552222 2222282285 82228, 2852222 55822: „rozporządzenie 55 25 261/2004", 85 2528282 22828852528 52 zapłaty odszkodowania ryczałtowego, na podstawie art. 7 rozporządzenia UE nr 261/2004 oraz dokonania zwrotu należności za bilety lotnicze, na podstawie art. 8 ust. 1a w zw. z art. 5 ust. 1a rozporządzenia UE nr 261/2004.

Ponieważ zarezerwowany lot to lot wewnątrzwspólnotowy, o długości do 1500 kilometrów, wysokość odszkodowania powinna zostać ustalona w kwocie 250 €.

Ponadto, nie skorzystawszy z połączenia alternatywnego do miasta zaplanowanej destynacji, zasadnym jest przyznanie zwrotu należności za bilety lotnicze, w wysokości: ________ €.

Pragnę również przypomnieć, że przepisy te obowiązują nawet w przypadku anulowania lotu z powodu uszkodzenia samolotu. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, problemy techniczne prowadzące do anulowania lotu, nie stanowią nadzwyczajnych okoliczności mogących wykluczyć odpowiedzialność przewoźnika.

Do wniosku zostanie załączona kopia potwierdzenia rezerwacji lotu.


z wyrazami szacunku______________________
(własnoręczny podpis Pasażerki)


Załącznik(i):

- kopia potwierdzenia rezerwacji lotu nr ________;