Wniosek matki o urlop macierzyński i rodzicielski przed i po porodzie

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, ile tygodni przed planowaną datą porodu, pracownica planuje rozpocząć swój urlop macierzyński. Przepisy prawa umożliwiają pracownicy przejście na urlop macierzyński najwyżej na 6 tygodni przed spodziewaną datą porodu.

Wybranie podpowiedzi: "tydzień przed planowanym porodem" oznacza, że pracownica rozpocznie realizowanie przysługującego jej urlopu macierzyńskiego na tydzień przed wyznaczoną przez lekarza datą porodu.

Wybranie podpowiedzi: "dwa tygodnie przed planowanym porodem" oznacza, że pracownica rozpocznie realizowanie przysługującego jej urlopu macierzyńskiego na dwa tygodnie przed wyznaczoną przez lekarza datą porodu.

Wybranie podpowiedzi: "trzy tygodnie przed planowanym porodem" oznacza, że pracownica rozpocznie realizowanie przysługującego jej urlopu macierzyńskiego na trzy tygodnie przed wyznaczoną przez lekarza datą porodu.

Wybranie podpowiedzi: "cztery tygodnie przed planowanym porodem" oznacza, że pracownica rozpocznie realizowanie przysługującego jej urlopu macierzyńskiego na cztery tygodnie przed wyznaczoną przez lekarza datą porodu.

Wybranie podpowiedzi: "pięć tygodni przed planowanym porodem" oznacza, że pracownica rozpocznie realizowanie przysługującego jej urlopu macierzyńskiego na pięć tygodni przed wyznaczoną przez lekarza datą porodu.

Wybranie podpowiedzi: "sześć tygodni przed planowanym porodem" oznacza, że pracownica rozpocznie realizowanie przysługującego jej urlopu macierzyńskiego na sześć przed wyznaczoną przez lekarza datą porodu.

Wybranie podpowiedzi: "w dniu porodu" oznacza, że pracownica rozpocznie urlop macierzyński w dniu porodu dziecka. W takiej sytuacji należy skorzystać z wniosku o urlop macierzyński po porodzie. Wybranie podpowiedzi: "w innym terminie niż wskazanym powyżej" oznacza, że pracownica rozpocznie realizowanie urlopu w innym terminie niż na 1, 2, 3, 4, 5 i 6 tygodni. Do takich sytuacji niniejszy formularz nie znajdzie zastosowania, ze względu na ograniczone możliwości kalkulacji ewentualnego podziału urlopu macierzyńskiego, który został rozpoczęty w innym terminie niż na 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 tygodni, pomiędzy pracownicą i ojcem dziecka.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Pracownica: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres siedziby: ________WNIOSEK
O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO1. Zakres wniosku:

Niniejszym, działając na podstawie art. 180 § 1 pkt 1, § 2, § 3 i § 4 582582 2 5285 55 8225885 2882 5. 525228 25582 (t.j. 82.5. 2 5858 5. 222. 2252, 22 zm.), 55822: „ustawa 525228 Pracy" 2552 25858222222 2588855822285, 828258822222 25222 8225525 252855258222 88522, 2 2225222 wynika, że poród mojego dziecka odbędzie się dnia: ________ r., wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego, od dnia: ________ r., a więc na tydzień przed planowanym porodem.

Ponadto, wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego od dnia porodu, w wymiarze 19 tygodni.


2. Podstawa prawna:

Podstawę niniejszego wniosku stanowi następujący przepis prawa:

Art. 180 Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

§ 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 5. Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.(...)______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)Załącznik:

- Zaświadczenie lekarskie o prognozowanej dacie porodu.

Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Pracownica: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres siedziby: ________WNIOSEK
O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO1. Zakres wniosku:

Niniejszym, działając na podstawie art. 180 § 1 pkt 1, § 2, § 3 i § 4 582582 2 5285 55 8225885 2882 5. 525228 25582 (t.j. 82.5. 2 5858 5. 222. 2252, 22 zm.), 55822: „ustawa 525228 Pracy" 2552 25858222222 2588855822285, 828258822222 25222 8225525 252855258222 88522, 2 2225222 wynika, że poród mojego dziecka odbędzie się dnia: ________ r., wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego, od dnia: ________ r., a więc na tydzień przed planowanym porodem.

Ponadto, wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego od dnia porodu, w wymiarze 19 tygodni.


2. Podstawa prawna:

Podstawę niniejszego wniosku stanowi następujący przepis prawa:

Art. 180 Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

§ 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 5. Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.(...)______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)Załącznik:

- Zaświadczenie lekarskie o prognozowanej dacie porodu.