Powrót do góry

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta, w którym sporządzono niniejsze wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Zwykle jest to miasto, w którym znajduje się siedziba pracodawcy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Miasto: ________, dnia ________ r.

Pracodawca: ________
z siedzibą przy:
________

Pracownik: ________
Adres: ________


WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ
PRZEZ PRACODAWCĘ1. Wypowiedzenie umowy o pracę:

Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., działając na podstawie art. 30 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 32 par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, wypowiadam Panu(i) ________ umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą dnia ________ r., pomiędzy ________________, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącym dwa tygodnie, który upłynie dnia ________ r.


2. Przyczyna wypowiedzenia:

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest:

________

3. Dni wolne na poszukiwanie pracy:

Ponadto, ma Pan(i) prawo wykorzystać 2 dni w celu poszukiwania pracy.


4. Pouczenie:

825228228282 822252522, 82 8 22528282 52 528 25 5285 5252822285 28282282222 28825 25228852522 Panu(i) prawo wniesienia roszczenia o przywrócenie do pracy lub wniesienie roszczenia o odszkodowanie do Sądu Rejonowego − Sądu Pracy w ________.


Z poważaniem


________________________
(odręczny podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej)
Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia, dnia:________________________
(data i podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Miasto: ________, dnia ________ r.

Pracodawca: ________
z siedzibą przy:
________

Pracownik: ________
Adres: ________


WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ
PRZEZ PRACODAWCĘ1. Wypowiedzenie umowy o pracę:

Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., działając na podstawie art. 30 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 32 par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, wypowiadam Panu(i) ________ umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą dnia ________ r., pomiędzy ________________, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącym dwa tygodnie, który upłynie dnia ________ r.


2. Przyczyna wypowiedzenia:

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest:

________

3. Dni wolne na poszukiwanie pracy:

Ponadto, ma Pan(i) prawo wykorzystać 2 dni w celu poszukiwania pracy.


4. Pouczenie:

825228228282 822252522, 82 8 22528282 52 528 25 5285 5252822285 28282282222 28825 25228852522 Panu(i) prawo wniesienia roszczenia o przywrócenie do pracy lub wniesienie roszczenia o odszkodowanie do Sądu Rejonowego − Sądu Pracy w ________.


Z poważaniem


________________________
(odręczny podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej)
Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia, dnia:________________________
(data i podpis Pracownika)