Powrót do góry

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać miasto, w którym sporządzono niniejszy dokument. Zwykle jest to miasto, w którym znajduje się siedziba pracodawcy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


________ (Pracodawca)
z siedzibą przy:
________WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ
PRZEZ PRACOWNIKA


Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., działając na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 i nast. ustawy Kodeks Pracy, wypowiadam umowę o pracę, zawartą na czas nieokreślony, dnia ________ r., 22282522 ________ 5 ________, 2 25852852822 225285 8222882522285, wynoszącym dwa tygodnie.

Art. 36 ustawy Kodeks Pracy stanowi:

§ 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

§ 1(1). Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23(1), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.(...)


Z poważaniem


________________________
(odręczny podpis pracownika)22288255252 2252225282 8222882522285, 5285:________________________
(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


________ (Pracodawca)
z siedzibą przy:
________WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ
PRZEZ PRACOWNIKA


Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., działając na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 i nast. ustawy Kodeks Pracy, wypowiadam umowę o pracę, zawartą na czas nieokreślony, dnia ________ r., 22282522 ________ 5 ________, 2 25852852822 225285 8222882522285, wynoszącym dwa tygodnie.

Art. 36 ustawy Kodeks Pracy stanowi:

§ 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

§ 1(1). Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23(1), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.(...)


Z poważaniem


________________________
(odręczny podpis pracownika)22288255252 2252225282 8222882522285, 5285:________________________
(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)