Powrót do góry

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób pracownik złoży wypowiedzenie. Zaznaczenie odpowiedzi: "osobiście" oznacza, że pracownik wręczy wypowiedzenie osobiście, do rąk upoważnionej osoby w firmie pracodawcy. Zaznaczenie odpowiedzi: "listem poleconym" oznacza, że pracownik wyśle wypowiedzenie listem poleconym do firmy pracodawcy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________

________

Adres: ________

________ z siedzibą przy:

________


WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA


Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________, wypowiadam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, dnia ________, pomiędzy ________________, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa tygodnie.


Z poważaniem,

________________________

(odręczny podpis pracownika)Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia, dnia:

________________________

(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________

________

Adres: ________

________ z siedzibą przy:

________


WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA


Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________, wypowiadam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, dnia ________, pomiędzy ________________, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa tygodnie.


Z poważaniem,

________________________

(odręczny podpis pracownika)Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia, dnia:

________________________

(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)