Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

Postęp:
0%
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Wypowiadający umowę:

Imię i nazwisko Usługodawcy: ________
Adres Usługodawcy: ________
Imię i nazwisko Usługobiorcy: ________
Adres Usługobiorcy: ________WYPOWIEDZENIE
UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG1. Oświadczenie o wypowiedzeniu:

Niniejszym, 528585258 25 225825882 552. 828 8 28. 2 552. 825 582582 2 5285 58 28822285 2852 5. 525228 8288822 (t.j. 82.5. 2 5858 5. 222. 2528, 22 zm.), wypowiadam, w dniu dzisiejszym, umowę o świadczenie usług, z dnia: ________ r., zawartą pomiędzy Usługodawcą: ________ i Usługobiorcą: ________, dotyczącą wykonania usług budowlanych.

2. Okres wypowiedzenia:

Umowa o świadczenie usług zostanie rozwiązana, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi tydzień, licząc od dnia uzyskania oświadczenia o wypowiedzeniu, przez Usługobiorcę.

_________________________
podpis Usługodawcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Wypowiadający umowę:

Imię i nazwisko Usługodawcy: ________
Adres Usługodawcy: ________
Imię i nazwisko Usługobiorcy: ________
Adres Usługobiorcy: ________WYPOWIEDZENIE
UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG1. Oświadczenie o wypowiedzeniu:

Niniejszym, 528585258 25 225825882 552. 828 8 28. 2 552. 825 582582 2 5285 58 28822285 2852 5. 525228 8288822 (t.j. 82.5. 2 5858 5. 222. 2528, 22 zm.), wypowiadam, w dniu dzisiejszym, umowę o świadczenie usług, z dnia: ________ r., zawartą pomiędzy Usługodawcą: ________ i Usługobiorcą: ________, dotyczącą wykonania usług budowlanych.

2. Okres wypowiedzenia:

Umowa o świadczenie usług zostanie rozwiązana, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi tydzień, licząc od dnia uzyskania oświadczenia o wypowiedzeniu, przez Usługobiorcę.

_________________________
podpis Usługodawcy