Powrót do góry

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jakiej usługi dotyczy umowa o świadczenie usług. Wybranie podpowiedzi: "budowlanych" oznacza, że umowa o świadczenie usług dotyczyła wykonania usług budowlanych przez usługodawcę. Wybranie podpowiedzi: "malarskich" oznacza, że umowa o świadczenie usług dotyczyła wykonania usług malarskich przez usługodawcę. Wybranie podpowiedzi: "prawniczych" oznacza, że umowa o świadczenie usług dotyczyła wykonania usług prawniczych przez usługodawcę. Wybranie podpowiedzi: "księgowych" oznacza, że umowa o świadczenie usług dotyczyła wykonania usług księgowych przez usługodawcę. Wybranie podpowiedzi: "kadrowych" oznacza, że umowa o świadczenie usług dotyczyła wykonania usług kadrowych przez usługodawcę. Wybranie podpowiedzi: "inne" oznacza, że umowa dotyczyła innych usług niż wskazane wyżej usługi budowlane, malarskie, prawne, księgowe i kadrowe. Nazwę usług będzie można wpisać w odpowiedzi na następne pytanie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Wypowiadający umowę:

Imię i nazwisko Usługodawcy: ________
Adres Usługodawcy: ________
Imię i nazwisko Usługobiorcy: ________
Adres Usługobiorcy: ________WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGNiniejszym, działając 25 225825882 552. 828 8 28. 2 552. 825 582582 525228 8288822, 2 5285 58 28822285 2852 5. (t.j. 82.5. 2 5858 5. 222. 2828, 22 zm.), wypowiadam, w dniu dzisiejszym, umowę o świadczenie usług, z dnia ________ r., zawartą pomiędzy Usługodawcą: ________ i Usługobiorcą: ________, dotyczącą wykonania usług budowlanych.

Umowa o świadczenie usług zostanie rozwiązana, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi tydzień, licząc od dnia uzyskania oświadczenia o wypowiedzeniu, przez Usługobiorcę.

_________________________
podpis Usługodawcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Wypowiadający umowę:

Imię i nazwisko Usługodawcy: ________
Adres Usługodawcy: ________
Imię i nazwisko Usługobiorcy: ________
Adres Usługobiorcy: ________WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGNiniejszym, działając 25 225825882 552. 828 8 28. 2 552. 825 582582 525228 8288822, 2 5285 58 28822285 2852 5. (t.j. 82.5. 2 5858 5. 222. 2828, 22 zm.), wypowiadam, w dniu dzisiejszym, umowę o świadczenie usług, z dnia ________ r., zawartą pomiędzy Usługodawcą: ________ i Usługobiorcą: ________, dotyczącą wykonania usług budowlanych.

Umowa o świadczenie usług zostanie rozwiązana, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi tydzień, licząc od dnia uzyskania oświadczenia o wypowiedzeniu, przez Usługobiorcę.

_________________________
podpis Usługodawcy