Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji

Postęp:
0%
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, ________ r.

Zawiadamiający:

________
Adres zamieszkania: ________
Tel: ________

Prokuratora Rejonowa w: ________
Adres: ________ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
UCHYLANIA SIĘ OD WYKONYWANIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO
Niniejszym, działając na podstawie art. 325a par. 2 i art. 12 w zw. z art. 303 ustawy Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1375, ze zm.), zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niepłacenia zasądzonych alimentów na rzecz: ________ tj. przestępstwa z art. 209 ustawy Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, ze zm.) przez: ________, zamieszkałego pod adresem: ________.


UZASADNIENIE


Wyrokiem Sądu Okręgowego, Wydział Cywilny Rodzinny w: ________, z dnia: ________ r., o sygnaturze: ________, w sprawie o rozwód zostały przyznane alimenty od ________, na rzecz: ________. Osoba, której przyznano alimenty jest: ________ podejrzanego.

Obowiązek alimentacyjny został ustalony na kwotę: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie.

Od dnia ustanowienia obowiązku alimentacyjnego, do dnia: ________ r., podejrzany nie uregulował następującej sumy wartości alimentów: ________ zł (słownie: ________).

Podejrzany znajduje się w następującej sytuacji finansowo - zawodowej:

________

585228822, 22 2252252522 585285 882 25 282885225 22255 8 28288582 8 2822 25288 525582822222 52 588222228, 282 52258522 2582282888, 5 2822228882 2282 82222228285282 588222228 8 8222 822828, 2585522 825522 882 252225285522282 52852522285 82828 225225252222: ________ 2 22228282282 252282228285 82822525258222 22528225 82225 2 552. 588 5252285 5552222, 5 258222282 82525282 225225252222 2 22228282282 252282228285 28228582285 25855222285 588222228.

Wobec wszystkiego, co zostało napisane, wnoszę jak we wstępie.

__________________________
(podpis zawiadamiającego o przestępstwie)Załączniki:

1/ Wyrok, na podstawie którego zasądzone zostały alimenty od podejrzanego;

2/ Odpis zawiadomienia wraz z dowodami.

Zobacz swój dokument

________, ________ r.

Zawiadamiający:

________
Adres zamieszkania: ________
Tel: ________

Prokuratora Rejonowa w: ________
Adres: ________ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
UCHYLANIA SIĘ OD WYKONYWANIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO
Niniejszym, działając na podstawie art. 325a par. 2 i art. 12 w zw. z art. 303 ustawy Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1375, ze zm.), zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niepłacenia zasądzonych alimentów na rzecz: ________ tj. przestępstwa z art. 209 ustawy Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, ze zm.) przez: ________, zamieszkałego pod adresem: ________.


UZASADNIENIE


Wyrokiem Sądu Okręgowego, Wydział Cywilny Rodzinny w: ________, z dnia: ________ r., o sygnaturze: ________, w sprawie o rozwód zostały przyznane alimenty od ________, na rzecz: ________. Osoba, której przyznano alimenty jest: ________ podejrzanego.

Obowiązek alimentacyjny został ustalony na kwotę: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie.

Od dnia ustanowienia obowiązku alimentacyjnego, do dnia: ________ r., podejrzany nie uregulował następującej sumy wartości alimentów: ________ zł (słownie: ________).

Podejrzany znajduje się w następującej sytuacji finansowo - zawodowej:

________

585228822, 22 2252252522 585285 882 25 282885225 22255 8 28288582 8 2822 25288 525582822222 52 588222228, 282 52258522 2582282888, 5 2822228882 2282 82222228285282 588222228 8 8222 822828, 2585522 825522 882 252225285522282 52852522285 82828 225225252222: ________ 2 22228282282 252282228285 82822525258222 22528225 82225 2 552. 588 5252285 5552222, 5 258222282 82525282 225225252222 2 22228282282 252282228285 28228582285 25855222285 588222228.

Wobec wszystkiego, co zostało napisane, wnoszę jak we wstępie.

__________________________
(podpis zawiadamiającego o przestępstwie)Załączniki:

1/ Wyrok, na podstawie którego zasądzone zostały alimenty od podejrzanego;

2/ Odpis zawiadomienia wraz z dowodami.