Powrót do góry

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać podpowiedź, aby odpowiedzieć na pytanie, czy został wydany wyrok sądu, zasądzający alimenty bądź strony zawarły ugodę bądź w inny sposób zostały przyznane alimenty od podejrzanego.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________

Zawiadamiający:

________

adres zamieszkania:

________

tel: ________

Prokuratora Rejonowa w ________

________ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

UCHYLANIA SIĘ OD WYKONYWANIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO
Niniejszym, działając na podstawie art. 325a par. 2 w zw. z art. 303 ustawy Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.), zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niepłacenia zasądzonych alimentów na rzecz: ________ tj. przestępstwa z art. 209 ustawy Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.) przez: ________, zamieszkałego pod adresem:

________


UZASADNIENIE


Wyrokiem Sądu Okręgowego, Wydział Cywilny Rodzinny w ________, z dnia: ________, o sygnaturze: ________, w sprawie o rozwód zostały przyznane alimenty od ________, na rzecz: ________. Osoba, której przyznano alimenty jest ________ podejrzanego.

Obowiązek alimentacyjny został ustalony na kwotę: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie.

Od dnia przyznania alimentów, podejrzany nie uregulował następującej sumy wartości alimentów: ________ zł (słownie: ________).

Podejrzany znajduje się w następującej sytuacji finansowo - zawodowej:

________

585228822, 22 2252252522 585285 882 25 282885225 22255 8 28288582 8 2822 25288 525582822222 52 588222228, 282 52258522 2582282888, 5 2822228882 2282 82222228285282 588222228 8 8222 822828, 2585522 825522 882 252225285522282 52852522285 82828 225225252222 ________ 2 22228282282 252282228285 82822525258222 22528225 82225 2 552. 588 5252285 5552222, 5 258222282 82525282 225225252222 2 22228282282 252282228285 28228582285 25855222285 588222228.

Wobec wszystkiego, co zostało napisane, wnoszę jak we wstępie.
__________________________

Podpis zawiadamiającego o przestępstwie


Załączniki:

1/ Wyrok, na podstawie którego zasądzone zostały alimenty od podejrzanego;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________

Zawiadamiający:

________

adres zamieszkania:

________

tel: ________

Prokuratora Rejonowa w ________

________ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

UCHYLANIA SIĘ OD WYKONYWANIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO
Niniejszym, działając na podstawie art. 325a par. 2 w zw. z art. 303 ustawy Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.), zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niepłacenia zasądzonych alimentów na rzecz: ________ tj. przestępstwa z art. 209 ustawy Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.) przez: ________, zamieszkałego pod adresem:

________


UZASADNIENIE


Wyrokiem Sądu Okręgowego, Wydział Cywilny Rodzinny w ________, z dnia: ________, o sygnaturze: ________, w sprawie o rozwód zostały przyznane alimenty od ________, na rzecz: ________. Osoba, której przyznano alimenty jest ________ podejrzanego.

Obowiązek alimentacyjny został ustalony na kwotę: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie.

Od dnia przyznania alimentów, podejrzany nie uregulował następującej sumy wartości alimentów: ________ zł (słownie: ________).

Podejrzany znajduje się w następującej sytuacji finansowo - zawodowej:

________

585228822, 22 2252252522 585285 882 25 282885225 22255 8 28288582 8 2822 25288 525582822222 52 588222228, 282 52258522 2582282888, 5 2822228882 2282 82222228285282 588222228 8 8222 822828, 2585522 825522 882 252225285522282 52852522285 82828 225225252222 ________ 2 22228282282 252282228285 82822525258222 22528225 82225 2 552. 588 5252285 5552222, 5 258222282 82525282 225225252222 2 22228282282 252282228285 28228582285 25855222285 588222228.

Wobec wszystkiego, co zostało napisane, wnoszę jak we wstępie.
__________________________

Podpis zawiadamiającego o przestępstwie


Załączniki:

1/ Wyrok, na podstawie którego zasądzone zostały alimenty od podejrzanego;