Powrót do góry

Zawiadomienie o spłaceniu spadkobiercy wspólnika spółki z o.o.

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy według umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest możliwe spłacenie udziałów, jakie nabyli spadkobiercy zmarłego wspólnika, w wyniku jego śmierci. Wybranie podpowiedzi: "tak, umowa spółki przewiduje możliwość spłaty spadkobierców" oznacza, że umowa spółki umożliwia spłatę spadkobierców zmarłego wspólnika. W ten sposób nie staną się oni wspólnikami tej spółki, gdyż ich udziały, za wskazaną w dokumencie cenę, spłaci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybranie podpowiedzi: "nie, umowa spółki nie przewiduje takiej możliwości" oznacza, że umowa spółki nie umożliwia spłaty spadkobierców zmarłego wspólnika. W takiej sytuacji, spadkobiercy będą wspólnikami spółki. Nie jest możliwe spłacenie ich udziałów.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Spółka: ________
Adres: ________


Sz.P.
________
Adres: ________


OFERTA
DOTYCZĄCA SPŁACENIA UDZIAŁÓW SPADKOBIERCY
ZMARŁEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O.


Niniejszym, działając na podstawie Umowy Spółki ________ (dalej: Spółka"), w związku ze śmiercią wspólnika Spółki - ________, zmarłego(ej) dnia ________ r. oraz po uzyskaniu informacji o nabyciu spadku przez Panią, na podstawie sądowego postanowienia o nabyciu spadku, z dnia ________ r., który obejmuje ________ udziały(ów) w Spółce, proponujemy Pani spłacenie przez Spółkę nabytych przez Panią udziałów, po cenie ________ zł (słownie: ________).

W załączeniu przekazujemy wzór odpowiedzi na niniejszą ofertę, który może posłużyć do zaakceptowania przez Panią niniejszej oferty.

Odpowiedź należy kierować na adres Spółki.

Pozostając do Pani dyspozycji, łączymy wyrazy szacunku,
__________________
(podpis osoby reprezentującej Spółkę)Załącznik: wzór odpowiedzi na ofertę o spłaceniu udziałów w Spółce z o.o.----------------------------------------------------------------------------------------

miasto: ______________, dnia: ___________ r.


Spadkobierca: ________
Adres: ________


Zarząd Spółki ________
Adres: ________
ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ
SPŁACENIA UDZIAŁÓW W SP. Z O.O.


Ja, niżej podpisana, ________, wyrażam zgodę na zbycie ________ udziałów w Spółce ________, nabytych po zmarłym wspólniku, ________, na rzecz Spółki ________, która dnia ________ r. wyraziła chęć ich spłaty, po cenie ________ zł (słownie: ________).

Załączam dane, niezbędne do zawarcia umowy:

Spadkobierca: ________;
Adres: ________;
Nr dokumentu tożsamości: ________;
Numer PESEL: ________;
Nr konta bankowego: ________;

2255252 22228288 5528282285 52552228285 8222525828, 28228252285 52 252225285522285 28228252285 5285852 22522558222285, 8 8285 828522 25222 522822 55285828, 25822285 8 822825 5282528822285.
__________________
(podpis spadkobiercy)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Spółka: ________
Adres: ________


Sz.P.
________
Adres: ________


OFERTA
DOTYCZĄCA SPŁACENIA UDZIAŁÓW SPADKOBIERCY
ZMARŁEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O.


Niniejszym, działając na podstawie Umowy Spółki ________ (dalej: Spółka"), w związku ze śmiercią wspólnika Spółki - ________, zmarłego(ej) dnia ________ r. oraz po uzyskaniu informacji o nabyciu spadku przez Panią, na podstawie sądowego postanowienia o nabyciu spadku, z dnia ________ r., który obejmuje ________ udziały(ów) w Spółce, proponujemy Pani spłacenie przez Spółkę nabytych przez Panią udziałów, po cenie ________ zł (słownie: ________).

W załączeniu przekazujemy wzór odpowiedzi na niniejszą ofertę, który może posłużyć do zaakceptowania przez Panią niniejszej oferty.

Odpowiedź należy kierować na adres Spółki.

Pozostając do Pani dyspozycji, łączymy wyrazy szacunku,
__________________
(podpis osoby reprezentującej Spółkę)Załącznik: wzór odpowiedzi na ofertę o spłaceniu udziałów w Spółce z o.o.----------------------------------------------------------------------------------------

miasto: ______________, dnia: ___________ r.


Spadkobierca: ________
Adres: ________


Zarząd Spółki ________
Adres: ________
ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ
SPŁACENIA UDZIAŁÓW W SP. Z O.O.


Ja, niżej podpisana, ________, wyrażam zgodę na zbycie ________ udziałów w Spółce ________, nabytych po zmarłym wspólniku, ________, na rzecz Spółki ________, która dnia ________ r. wyraziła chęć ich spłaty, po cenie ________ zł (słownie: ________).

Załączam dane, niezbędne do zawarcia umowy:

Spadkobierca: ________;
Adres: ________;
Nr dokumentu tożsamości: ________;
Numer PESEL: ________;
Nr konta bankowego: ________;

2255252 22228288 5528282285 52552228285 8222525828, 28228252285 52 252225285522285 28228252285 5285852 22522558222285, 8 8285 828522 25222 522822 55285828, 25822285 8 822825 5282528822285.
__________________
(podpis spadkobiercy)