Powrót do góry
Kwestionariusz osobowy pracownika Wypełnij wzór

Kwestionariusz osobowy pracownika

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 19.03.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 19.03.2020

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Kwestionariusz osobowy pracownika

Kwestionariusz osobowy pracownika jest to forma udzielenia zgody na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych świeżo przyjętego do pracy pracownika. Jest on dokumentem obowiązkowym. Zawiera pytania dotyczące podstawowych danych osobowych tj.

  • imiona i nazwiska,
  • wykształcenie,
  • miejsce zamieszkania,
  • dane kontaktowe,
  • numery identyfikacyjne,
  • przebieg nauki,
  • przebieg kariery zawodowej,
  • stosunek do powszechnego obowiązku wojskowego,
  • wskazanie osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku pracownika,
  • oświadczenie o zgodności wskazanych danych z dokumentem osobowym.

Pytania dotyczące danych osobowych wrażliwych są zakazane, chyba że wynikają z możliwości uzyskania przez pracownika dodatkowych uprawnień m.in. pytanie o ilość dzieci może wynikać z możliwości ubiegania się o urlop pod gruszą przez pracownika.

Nie można zatem pytać o stan zdrowia, religię, poglądy polityczne, orientację seksualną, czy kobieta zamierza w najbliższym czasie zajść w ciążę oraz o przynależność związkową.

 

Jak stosować dokument?

Kwestionariusz powinien zostać wypełniony po podpisaniu umowy o pracę. Jest on zwykle wręczany pracownikowi w dniu rozpoczęcia stosunku pracy. Pracownik powinien odpowiedzieć rzetelnie na wszystkie wymienione w nim pytania.

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie dokonanie przez pracodawcę wyboru prowadzenia dokumentacji w systemie teleinformatycznym, zamiast w formie dokumentu papierowego. Pracownik zostanie więc poinformowany o obowiązującej u danego pracodawcy formie przechowywania dokumentacji pracowniczej, a więc również formie wypełnienia niniejszego formularza.

 

Podstawa prawna

Obowiązek dotyczący wypełnienia kwestionariusza osobowego pracownika wynika z przepisów Kodeksu Pracy tj. art. 221.

 

Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór