Powrót do góry
Wytyczne dotyczące powrotu do pracy po zakończeniu restrykcji koronawirus/COVID-19/2019-CoV Wypełnij wzór

Wytyczne dotyczące powrotu do pracy po zakończeniu restrykcji (koronawirus/COVID-19/2019-CoV)

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 05.06.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 4-7 stron
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 05.06.2020

Rozmiar: 4-7 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wytyczne dotyczące powrotu do pracy po zakończeniu restrykcji (koronawirus/COVID-19/2019-CoV)

Wytyczne dotyczące tworzenia bezpiecznych warunków powrotu do pracy po zakończeniu ograniczeń z powodu Koronawirusa to dokument, którym może posłużyć się pracodawca przygotowujący swój personel do powrotu do pracy do budynku pracodawcy, a więc po zakończeniu pracy zdalnej. Dokument przewiduje wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w sposób jak najbardziej zgeneralizowany, aby mógł być przydatny dla każdego sektora gospodarki. Zasadą jest kontynuowanie przestrzegania wzmożonych środków prewencyjnych m.in. preferowania pracy zdalnej, o ile jest to nadal możliwe, zachowywania dystansu w miejscach publicznych, częsta dezynfekcja rąk i przedmiotów osobistych oraz odbycie kwarantanny przez osoby podejrzewające u siebie zakażenie lub powracające z zagranicy.

Proces otwierania gospodarki po stopniowym wygaszaniu zagrożenia spowodowanego COVID-19 został zorganizowany w Polsce w czterech głównych etapach. Pierwszy etap rozpoczął się 20 kwietnia 2020 r. (dotyczył małych i dużych sklepów), drugi etap rozpoczął się 4 maja 2020 r. (m.in. dotyczył centrów handlowych, hoteli i innych miejsc noclegowych, bibliotek, galerii, sklepów meblowych i budowlanych, rehabilitacji, żłobków i przedszkoli), trzeci etap rozpoczął się 18 maja 2020 r. (m.in. dotyczył salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usług gastronomicznych, wydarzeń sportowych), a czwarty etap - 30 maja 2020 r. (m.in. zakończenie obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych oraz dozwolone zostają zgromadzenia, w których bierze udział do 150 osób).

Podstawą przywracania normalności i otwierania kolejnych branż gospodarki jest obowiązek skrupulatnego przestrzegania zasad sanitarnych, przede wszystkim:

  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych;
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych;
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe;
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu);
  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Jak korzystać z dokumentu?

Po wypełnieniu dokumentu należy wysłać do wszystkich pracowników niniejszy dokument oraz opublikować go w miejscu widocznym w zakładzie pracy albo na stronie internetowej pracodawcy.

Pracodawca może, ale nie musi składać odręcznego podpisu na dokumencie. Również pracownicy nie mają obowiązku podpisywania wytycznych. Wystarczy, że wszyscy pracownicy mieli możliwość zapoznania się z dokumentem, co w razie wątpliwości pracodawca powinien móc wykazać.

Podstawa prawna:

Zmiany dotyczące ograniczeń z powodu Koronawirusa zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964, ze zm. m.in.: Dz.U. z 2020 r. poz. 966Dz.U. z 2020 r. poz. 991).

Wytyczne dotyczące zachowania szczególnych form sanitarnych są wydawane dla poszczególnych obszarów działalności, przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w porozumieniu z odpowiednimi Ministrami. Listę wytycznych, m.in. dla salonów fryzjerskich, rolnictwa, gastronomii, hoteli, rzeczoznawców majątkowych, centrów handlowych, zakładów przemysłowych itd., uszeregowaną w zależności od kompetencji danego ministerstwa można znaleźć na stronie internetowej GIS.

Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór