Powrót do góry

Odzyskiwanie dokumentu

Jeśli kupiłeś dokument i go nie otrzymałeś, zastosuj procedurę opisaną poniżej.

Krok 1: Sprawdź w folderze ze spamem. Najczęściej właśnie tam znajduje się dokument.

Krok 2: Jeśli dokumentu nie ma w folderze ze spamem, wprowadź adres e-mail, którego użyłeś, zamawiając dokument.