Överst på sidan
Avtal om distansarbetet Covid-19/Coronavirus Fyll i mallen

Avtal om distansarbetet Covid-19/Coronavirus

Senast ändrat
Senast ändrat För 2 veckor sedan
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: För 2 veckor sedan

Storlek: 1 till 2 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om distansarbetet Covid-19/Coronavirus

I tider för coronavirus (Covid-19) är de många som önskar arbeta hemifrån antingen på grund av rädsla att själv bli smittad eller för att undvika smittspridning. Om en arbetsgivare tillåter det kan ett avtal om distansarbete upprättas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där villkoren för distansarbetet bestäms.


Vad är det för något?

Ett avtal om distansarbete som upprättas p.g.a. spridningen av Covid-19 reglerar hur en arbetstagares arbete ska utföras under denna period. Det utgör med andra ord en överenskommelse om att arbeta från annan plats.


Hur fungerar det?

Ett avtal om distansarbete upprättas mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.

Upprättas ett avtal om distansarbete p.g.a. Covid-19 gäller fortfarande det ordinarie anställningsavtalet i stora delar, vad som framgår i detta avtal gäller dock framför detta under utsatt period.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter. Var part bör därefter behålla var sitt exemplar.

Vill arbetsgivaren att samtliga arbetstagare ska arbeta hemifrån till följd av spridningen av Covid-19 kan i stället en policy om distansarbete upprättas.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen