กลับไปด้านบน

ใบสั่งซื้อ

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า ต้องการสั่งซื้อสินค้า หรือว่าจ้างบริการ หรือทั้งสองอย่าง หากต้องการสั่งซื้อสินค้าและสั่งจ้างบริการทั้งสองอย่างให้เลือก "สินค้าและบริการ"

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ใบสั่งซื้อ
________
________

วันที่ ________

ผู้ขาย ________
ที่อยู่ ________

ตามที่ท่าน ________ ได้นำเสนอราคาสินค้า ตามใบเสนอราคาเลขที่ ________ ลงวันที่ ________ บัดนี้ ________ ตกลงซื้อซึ่งสินค้า จำนวนทั้งสิ้น 1 รายการ โดยมีรายละเอียดการสั่งซื้อ ดังต่อไปนี้

(ก) รายการสินค้า

รายการ ________ จำนวน ________ หน่วย ราคาต่อหน่วย ________ บาท จำนวนเงินสุทธิ ________ บาท

1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งราคาค่าสินค้าตามใบสั่งซื้อนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ข) สถานที่ส่งสินค้า ________


ลงชื่อ_______________________ผู้สั่งซื้อ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ใบสั่งซื้อ
________
________

วันที่ ________

ผู้ขาย ________
ที่อยู่ ________

ตามที่ท่าน ________ ได้นำเสนอราคาสินค้า ตามใบเสนอราคาเลขที่ ________ ลงวันที่ ________ บัดนี้ ________ ตกลงซื้อซึ่งสินค้า จำนวนทั้งสิ้น 1 รายการ โดยมีรายละเอียดการสั่งซื้อ ดังต่อไปนี้

(ก) รายการสินค้า

รายการ ________ จำนวน ________ หน่วย ราคาต่อหน่วย ________ บาท จำนวนเงินสุทธิ ________ บาท

1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งราคาค่าสินค้าตามใบสั่งซื้อนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ข) สถานที่ส่งสินค้า ________


ลงชื่อ_______________________ผู้สั่งซื้อ
________