กลับไปด้านบน

ใบส่งของ

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือก ประเภทบุคคลของผู้ส่งของ/สินค้า

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ใบส่งของ
________
ที่อยู่ ________


วันที่ ________

ผู้รับ ________ ที่อยู่ ________

สถานที่ส่งของ ________

โดยมีรายละเอียดของที่ส่ง ทั้งสิ้น 1 รายการ ดังต่อไปนี้

รายการ ________ จำนวน ________ หน่วย


หมายเหตุ:
ราคาของเป็นราคาซึ่งยังไม่รวมภาษีใดๆ (ถ้ามี)


ลงชื่อ_______________________ผู้ส่งของ
________
ผู้รับของหรือตัวแทนของผู้รับของ ได้ตรวจสอบและรับมอบของอันมีรายละเอียดตามปรากฏในใบส่งของฉบับนี้ 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888

ลงชื่อ_______________________ผู้รับของ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ใบส่งของ
________
ที่อยู่ ________


วันที่ ________

ผู้รับ ________ ที่อยู่ ________

สถานที่ส่งของ ________

โดยมีรายละเอียดของที่ส่ง ทั้งสิ้น 1 รายการ ดังต่อไปนี้

รายการ ________ จำนวน ________ หน่วย


หมายเหตุ:
ราคาของเป็นราคาซึ่งยังไม่รวมภาษีใดๆ (ถ้ามี)


ลงชื่อ_______________________ผู้ส่งของ
________
ผู้รับของหรือตัวแทนของผู้รับของ ได้ตรวจสอบและรับมอบของอันมีรายละเอียดตามปรากฏในใบส่งของฉบับนี้ 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888

ลงชื่อ_______________________ผู้รับของ
________