กลับไปด้านบน

ใบสำคัญรับเงิน

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุจำนวนรายการสินค้า/บริการที่จะระบุในใบเสร็จรับเงินนี้ สูงสุด ไม่เกิน 10 รายการ

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ใบสำคัญรับเงิน
________
ที่อยู่ ________
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ________

เลขที่ ________
วันที่ ________

ได้รับชำระเงินจาก ________ อยู่ที่ ________ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ________ โดย เงินสด เพื่อชำระรายการอันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการ ________ จำนวน ________ หน่วย ราคาหน่วยละ ________ บาท

1 รายการ เป็นเงิน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ด (7%) ทั้งสิ้น ________ บาท (________) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ________________ ผู้รับเงิน
________
ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ใบสำคัญรับเงิน
________
ที่อยู่ ________
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ________

เลขที่ ________
วันที่ ________

ได้รับชำระเงินจาก ________ อยู่ที่ ________ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ________ โดย เงินสด เพื่อชำระรายการอันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการ ________ จำนวน ________ หน่วย ราคาหน่วยละ ________ บาท

1 รายการ เป็นเงิน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ด (7%) ทั้งสิ้น ________ บาท (________) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ________________ ผู้รับเงิน
________