En başa dön
İşe İzinsiz Gelmeme/Geç Gelme Tutanağı Örneği doldur

İşe İzinsiz Gelmeme/Geç Gelme Tutanağı

Son güncelleme
Son güncelleme 08.10.2020
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Puan 4,6 - 4 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncelleme: 08.10.2020

Boyut: 1 sayfa

Mevcut formatlar: Word ve PDF

Puan: 4,6 - 4 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İşe İzinsiz Gelmeme/Geç Gelme Tutanağı

İşe İzinsiz Gelmeme/Geç Gelme Tutanağı, işveren tarafından, iş yerine mazeretsiz olarak gelmeyen ya da geç gelen işçinin, işe gelmediğini ya da geç geldiğini kayıt altına almak için kullanılan belgedir.

İşverenin izni ya da haberi olmadan işe gelmeyen işçinin iş sözleşmesine, kanundaki şartlar dahilinde, haklı nedenle son verilebilir.

İşçinin işe geç kalması tek başına fesih sebebi oluşturmasa da bu durumun sürekli hale gelmesi halinde işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle değil ancak genel kanun hükümlerine göre fesih edilebilir.

Ancak, işverenin bu durumları kanıtlayabilmesi için, işçinin mazeretsiz şekilde mesaisine devam etmediği resmi bir tutanakla kayıt altına alınmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır

Bu belge ile işveren, işçinin mazeretsiz olarak işe gelmemesinin haklı nedenle sözleşme feshine sebep olduğunu ileri sürerek, işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödemeden iş sözleşmesini sona erdirebilir.

İşverenin haklı nedenle iş sözleşmesini fesih edebilmesi için, işçinin aşağıda belirtilen süre boyunca mazeretsiz olarak işine devam etmemiş olması gerekmektedir:

  • Ardı ardına iki iş günü,
  • Bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü,
  • Bir ayda üç iş günü.

Bu koşullar oluştuğu takdirde, işveren haklı nedenle (ihbar ve kıdem tazminatı ödemeden) iş sözleşmesini sonlandırabilir.

Tutanak ile kayıt altına alınmayan nedenlerle yapılan fesihlerde haklı nedenin kanıtlanması zorlaşacağı için, yapılan haklı fesih geçersiz sayılır. Bu durumda işveren, devamsızlık nedeniyle işten çıkartmak istediği işçiye, ihbar tazminatı ve hak kazanılması koşuluyla kıdem tazminatı ödemek durumunda kalabilir.

Ancak, işe geç kalma nedeni ile tutulan tutanak ile direkt olarak haklı nedene dayanarak iş sözleşmesi fesih edilemez. İşe geç kalmanın sürekli hale gelmesi ve durumun işleyişi olumsuz etkilemesi halinde bu tutanak ile kayıt altına alınan işe geç kalma durumu geçerli fesih nedeni sayılır ve bu durumda iş sözleşmesi ancak genel fesih şartlarına göre sona erdirilebilir.

Bu tutanak ile işçinin işe gelmeme ya da geç gelme durumu resmi olarak kayıt altına alındıktan sonra, İşçi Uyarı Yazısı ile işçi yazılı olarak uyarılabilir.

Formda yer alan sorulara cevap verilmelidir. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan belgenin çıktısı alınmalı ve işveren ya da işveren vekili ve varsa şahitler tarafından imzalanmalıdır.


Yasal Dayanak

Türk Hukukunda, İşe İzinsiz Gelmeme/Geç Gelme Tutanağı'nı düzenleyen direkt olarak bir kanun maddesi bulunmamaktadır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu genel hükümleri ile özellikle aynı kanunun 17., 19. ve 25. maddeleri bu belge ile ilişkilendirilebilir.


Örnek nasıl değiştirilir

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur