En başa dön
Korona Virüsü COVİD-19 Nedeni İle Yıllık İzinlerin Kullanılmasına Dair Bildirim Örneği doldur

Korona Virüsü (COVİD-19) Nedeni İle Yıllık İzinlerin Kullanılmasına Dair Bildirim

Son güncelleme
Son güncelleme 28.01.2021
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncelleme: 28.01.2021

Boyut: 1 sayfa

Mevcut formatlar: Word ve PDF

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Korona Virüsü (COVİD-19) Nedeni İle Yıllık İzinlerin Kullanılmasına Dair Bildirim

Bu belge dünyayı etkisi altına almış olan korona virüsü salgını nedeni ile işverenin yönetim hakkı kapsamında çalışanlarının yıllık izinlerini kullanmaya davet niteliğinde olan bir bildirim mektubudur.

Korona virüs salgını nedeni ile çalışanların, ailelerinin ve toplum sağlığının tehlikeye atılmaması ve tedbirli olunması adına iş yerleri yönetimince yıllık izinlerin kullandırılmasına ilişkin kararlar alınabilir. Bu kapsamda alınan kararlar sonucunda çalışanlar bilgilendirilmelidir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Korona virüs salgını nedeni ile çalışanların, ailelerinin ve sağlığının tehlikeye atılamaması ve gerekli tedbirlerin iş yeri yönetimince alınması amacı ile ve işverenin yönetim hakkı kapsamında işçilere yıllık izinlerinin kullandırılması talebinde bulunulabilmektedir.

İş Kanunu uyarınca yıllık izinlerin bölünmesi işçinin onayına bağlı kılınmıştır. Özel durumlar nedeni ile yıllık iznini bölümler halinde kullanmak zorunda olan çalışanların yıllık izinlerini kullanmaları ve yıllık izinlerinin bölünmesi konusunda onay vermeleri rica edilebilir.

Yıllık izin hakkını daha önce kullanmış olan veya yıllık izin hakedişi olmayan çalışanların da bu süreçte evde kalmaları adına hekim raporu getirmeleri halinde gerekli iznin verileceği çalışanlara bildirilebilir.

Tüm bu bildirimlerin yapılması amacı ile bu belge doldurulur. İşveren bu bildirimi çalışanlarına posta, e-posta yolu ile gönderebilir.


Yasal Dayanak

İş Kanunu madde 53 ve devamında hüküm altına alınmış olan yıllık izne ve hekim raporu ile alınan izne ilişkin hükümlerinde bu belge ile ilgili düzenlemeler mevcuttur.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur