На початок

Акт повернення житла з найму

Зроблено:
0%
?
X

Оскільки цей Акт укладається та підписується сторонами на виконання попередньо укладеного договору найму житлового приміщення, у відповіді на це питання необхідно зазначити назву такого договору та його номер (за наявності). Звертаємо увагу, що назва має бути вказана в родовому відмінку.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

АКТ ПОВЕРНЕННЯ ЖИТЛА З НАЙМУ (ОРЕНДИ)

до договору: ________ від ________

(далі "Договір")

Дата: ________

________, громадянин(ка) наступної держави ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, адреса реєстрації місця постійного проживання: ________ (далі "Наймодавець"), з однієї сторони, та

________, громадянин(ка) наступної держави ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, адреса реєстрації місця постійного проживання: ________ (далі "Наймач"), з іншої сторони,

далі спільно Наймодавець та Наймач іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ:

(А) Сторони Договору виявили бажання припинити найм (оренду) Житлового приміщення, отриманого попередньо Наймачем, шляхом розірвання такого Договору;

(Б) Наймачем попередньо було отримано наступне житлове приміщення: квартира із місцезнаходженням за адресою: ________, загальна площа: ________ кв.м. (далі "Житлове приміщення");

(В) Сторони мають намір зафіксувати повернення вказаного Житлового приміщення з найму (оренди) назад Наймодавцю,

уклали цей Акт повернення житла з найму (оренди) від ________ (далі "Акт") до Договору про наступне:

1. Житлове приміщення повертається у відмінному стані.

2. Цим Наймодавець стверджує, що отримав назад необхідний комплект ключів від Житлового приміщення, включаючи ключі від багатоквартиного будинку.

3. 5885222 588 5885 5885 58852225822 58 5 588 58852225 58852225 588522258 58 58852 588 588522258228 588522258 58852225822 58 588522258228 58852 58 58852225822

4. Цей Акт виконано у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін, і він є невід'ємною частиною Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Наймодавця:
___________________________
________

Від імені Наймача:

___________________________

________

Продивитися Ваш створюваний
документ

АКТ ПОВЕРНЕННЯ ЖИТЛА З НАЙМУ (ОРЕНДИ)

до договору: ________ від ________

(далі "Договір")

Дата: ________

________, громадянин(ка) наступної держави ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, адреса реєстрації місця постійного проживання: ________ (далі "Наймодавець"), з однієї сторони, та

________, громадянин(ка) наступної держави ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, адреса реєстрації місця постійного проживання: ________ (далі "Наймач"), з іншої сторони,

далі спільно Наймодавець та Наймач іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ:

(А) Сторони Договору виявили бажання припинити найм (оренду) Житлового приміщення, отриманого попередньо Наймачем, шляхом розірвання такого Договору;

(Б) Наймачем попередньо було отримано наступне житлове приміщення: квартира із місцезнаходженням за адресою: ________, загальна площа: ________ кв.м. (далі "Житлове приміщення");

(В) Сторони мають намір зафіксувати повернення вказаного Житлового приміщення з найму (оренди) назад Наймодавцю,

уклали цей Акт повернення житла з найму (оренди) від ________ (далі "Акт") до Договору про наступне:

1. Житлове приміщення повертається у відмінному стані.

2. Цим Наймодавець стверджує, що отримав назад необхідний комплект ключів від Житлового приміщення, включаючи ключі від багатоквартиного будинку.

3. 5885222 588 5885 5885 58852225822 58 5 588 58852225 58852225 588522258 58 58852 588 588522258228 588522258 58852225822 58 588522258228 58852 58 58852225822

4. Цей Акт виконано у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін, і він є невід'ємною частиною Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Наймодавця:
___________________________
________

Від імені Наймача:

___________________________

________