На початок

Заповіт

Зроблено:
0%
?
X

Із наведеного переліку необхідно обрати на розсуд спадкодавця та нотаріуса найбільш підходящий варіант. Вибір опції "заповіт повнолітньої фізичної особи" означає, що заповіт буде складений та підписаний 18-річною дієздатною особою для розпорядження всім або частиною майна, що належить такій особі на праві власності або належатиме у майбутньому. Вибір опції "спільний заповіт подружжя (чоловіка та дружини)" означає, що заповіт буде складено та підписано подружжям, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі, та має намір заповідати майно, яке належить або належатиме їм у майбутньому на праві спільної сумісної власності.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ЗАПОВІТ

Точний час складення Заповіту: _________

Дата складення Заповіту: _________

Місце складення Заповіту: _________

Я, ________, громадянин(ка) наступної держави: ________, дата народження: ________, документ, що посвідчує особу: ________, який(яка) проживає за адресою: ________ (далі "Спадкодавець"), цим Заповітом на випадок моєї смерті даю наступне розпорядження:

Заповідаю (1) все рухоме та нерухоме майно, (2) грошові кошти в будь-якій сумі та у будь-якій валюті, розміщені на рахунках у банках/фінансових установах, що розташовані на території України або за її межами, (3) корпоративні права, що належать мені в статутних капіталах юридичних осіб, зареєстрованих згідно законодавства України або іноземної держави, (далі "Майно"), що належить мені в дату укладення цього Заповіту або належатиме у майбутньому на праві приватної власності, наступній особі:

________, громадянин(ка) наступної держави: ________, дата народження: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Спадкоємець").

Зміст статей 1233, 1234, 1235, 1242, 1244 Цивільного кодексу України мені роз'яснено.

588 5885222 58 58852225 58852225822 588522258 5885222582 58 5885 58852225822 58 588522258 58852225822822228 588522258 58852225

Заповiт складено i пiдписано в 2 (двох) примiрниках, один iз яких зберiгається у нотарiуса, а другий видається Спадкодавцю.

Підпис Спадкодавця_____________________________

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

Продивитися Ваш створюваний
документ

ЗАПОВІТ

Точний час складення Заповіту: _________

Дата складення Заповіту: _________

Місце складення Заповіту: _________

Я, ________, громадянин(ка) наступної держави: ________, дата народження: ________, документ, що посвідчує особу: ________, який(яка) проживає за адресою: ________ (далі "Спадкодавець"), цим Заповітом на випадок моєї смерті даю наступне розпорядження:

Заповідаю (1) все рухоме та нерухоме майно, (2) грошові кошти в будь-якій сумі та у будь-якій валюті, розміщені на рахунках у банках/фінансових установах, що розташовані на території України або за її межами, (3) корпоративні права, що належать мені в статутних капіталах юридичних осіб, зареєстрованих згідно законодавства України або іноземної держави, (далі "Майно"), що належить мені в дату укладення цього Заповіту або належатиме у майбутньому на праві приватної власності, наступній особі:

________, громадянин(ка) наступної держави: ________, дата народження: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Спадкоємець").

Зміст статей 1233, 1234, 1235, 1242, 1244 Цивільного кодексу України мені роз'яснено.

588 5885222 58 58852225 58852225822 588522258 5885222582 58 5885 58852225822 58 588522258 58852225822822228 588522258 58852225

Заповiт складено i пiдписано в 2 (двох) примiрниках, один iз яких зберiгається у нотарiуса, а другий видається Спадкодавцю.

Підпис Спадкодавця_____________________________

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА