На початок

Наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності

Зроблено:
0%
?
X

Із наведеного переліку необхідно обрати найбільш підходящий варіант. Вибір опції "юридична особа" означає, що роботодавцем, який видає та підписує цей Наказ є юридична особа, яка зареєстрована у встановленому законодавством України порядку. Вибір опції "фізична особа-підприємець" означає, що роботодавцем, який видає та підписує цей Наказ є індивідуальний підприємець, який зареєстрований фізичною особою-підприємцем у встановленому законодавством України порядку.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

________

код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________НАКАЗ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

від ________

1. Цей Наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності від ________ (далі "Наказ") підготовлено з метою застосування заходів дисциплінарного стягнення до наступного працівника - ________, який (яка) займає посаду: ________ (далі "Працівник").

2. Роботодавець застосовує до вказаного Працівника дисциплінарне стягнення у зв'язку із виникненням наступних обставин, що сталися ________, зокрема:

________

3. У зв'язку з обставинами вчиненого дисциплінарного проступку, прийнято рішення щодо застосування до Працівника догани (далі "Стягнення").

4. Працівник відмовився надавати будь-які письмові пояснення щодо вчиненого дисциплінарного проступку, про що Роботодавцем складено відповідний акт: ________.

5. Працівник вважається належним чином повідомлений щодо можливості оскарження цього Наказу в судовому порядку, до комісії по трудовим спорам (в разі її створення Роботодавцем), 5 58852 58 58852 5885222 58852 58 58852 58852225822 588522 58852225822822 588522258

Додаток до Наказу:

1. Акт відмови Працівника від надання письмових пояснення щодо вчиненого дисциплінарного проступку (________).
_______________________________________

в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________

З Наказом ознайомлений(а):
_______________________________________

________

Продивитися Ваш створюваний
документ

________

код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________НАКАЗ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

від ________

1. Цей Наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності від ________ (далі "Наказ") підготовлено з метою застосування заходів дисциплінарного стягнення до наступного працівника - ________, який (яка) займає посаду: ________ (далі "Працівник").

2. Роботодавець застосовує до вказаного Працівника дисциплінарне стягнення у зв'язку із виникненням наступних обставин, що сталися ________, зокрема:

________

3. У зв'язку з обставинами вчиненого дисциплінарного проступку, прийнято рішення щодо застосування до Працівника догани (далі "Стягнення").

4. Працівник відмовився надавати будь-які письмові пояснення щодо вчиненого дисциплінарного проступку, про що Роботодавцем складено відповідний акт: ________.

5. Працівник вважається належним чином повідомлений щодо можливості оскарження цього Наказу в судовому порядку, до комісії по трудовим спорам (в разі її створення Роботодавцем), 5 58852 58 58852 5885222 58852 58 58852 58852225822 588522 58852225822822 588522258

Додаток до Наказу:

1. Акт відмови Працівника від надання письмових пояснення щодо вчиненого дисциплінарного проступку (________).
_______________________________________

в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________

З Наказом ознайомлений(а):
_______________________________________

________