На початок

Угода про неконкуренцію з працівником

Зроблено:
0%
?
X

Потрібно вказати календарну дату (день, місяць і рік), в яку ця Угода буде підписана між працівником та роботодавцем.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

УГОДА ПРО НЕКОНКУРЕНЦІЮ З ПРАЦІВНИКОМ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Роботодавець") з однієї сторони, та

________, громадянин(ка) України, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, адреса місця постійного проживання: ________ (далі "Працівник"), з іншої сторони,

далі Працівник та Роботодавець спільно іменуються як "Сторони" або "Сторона" залежно від контексту,

ОСКІЛЬКИ

(1) Працівник працевлаштований у Роботодавця на наступній посаді/для виконання наступної роботи: ________ на підставі Трудового договору від ________, і

(2) під час виконання роботи за трудовим договором Працівник матиме доступ до унікальної інформації, що становить комерційну таємницю для Роботодавця, і

(3) інформація, отримана Працівником під час виконання роботи за трудовим договором, надає йому/їй конкурентні переваги на певному ринку товарів та послуг та/або під час працевлаштування до інших роботодавців,

Сторони уклали цю Угоду про неконкуренцію з працівником від ________ (далі "Угода") про наступне:

1. Впродовж всього строку дії трудового договору між Працівником і Роботодавцем і впродовж наступного строку після його припинення/розірвання: ________ (далі "Строк") Працівник зобов'язується УТРИМУВАТИСЯ ВІД ВЧИНЕННЯ НАСТУПНИХ ДІЙ (разом або окремо):

(1) не працевлаштовуватися на роботу (на підставі будь-яких трудових договорів (контрактів) і цивільно-правових договорів, за сумісництвом чи як основна робота) та/або не виступати в якості радника, агента, консультанта чи підрядника до будь-яких юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців основним видом діяльності яких є діяльність, прямо пов'язана з основним видом діяльності Роботодавця, і які провадять підприємницьку діяльність на наступній території: ________.

(2) не виступати засновником, учасником та/або бенефіціаром (контролером) юридичних осіб основним видом діяльності яких є діяльність, прямо пов'язана з основним видом діяльності Роботодавця, і які провадять підприємницьку діяльність на наступній території: ________.

(3) не займатися підприємницькою діяльністю, прямо пов'язаною з основним видом діяльності Роботодавця, на наступній території: ________.

2. Працівник ознайомлений із наведеними вище обмеженнями, та не вважає їх такими, що в той або інший спосіб обмежують його право на здійснення трудової та/або підприємницькою діяльності.

3. Якщо впродовж встановленого строку Працівник утримуватиметься від вчинення дій, викладених у пункті 1 цієї Угоди, Роботодавець в останню календарну дату встановленого Строку зобов'язується виплатити Працівнику грошову компенсацію у розмірі ________ гривень (________).

4. Ця Угода складена у відповідності до норм матеріального права України.

5. Угода викладена у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін та набуває чинності в дату її підписання обома Сторонами. Угода продовжує діяти до повного виконання кожною із Сторін покладених на неї обов'язків.

6. Ця Угода може бути припинена в добровільному порядку за спільною згодою обох Сторін, що оформлюється окремим письмовим додатком, або на вимогу однієї із Сторін в судовому порядку. Одностороннє припинення цієї Угоди однією із Сторін заборонено.

7. Внесення будь-яких змін чи доповнень до цієї Угоди можливе лише на підставі письмової домовленості обох Сторін, що оформлюється окремим додатком.

ПІДПИСИ СТОРІН____________________________________

Від Роботодавця: в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ____________________________________________

Від Працівника: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

УГОДА ПРО НЕКОНКУРЕНЦІЮ З ПРАЦІВНИКОМ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Роботодавець") з однієї сторони, та

________, громадянин(ка) України, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, адреса місця постійного проживання: ________ (далі "Працівник"), з іншої сторони,

далі Працівник та Роботодавець спільно іменуються як "Сторони" або "Сторона" залежно від контексту,

ОСКІЛЬКИ

(1) Працівник працевлаштований у Роботодавця на наступній посаді/для виконання наступної роботи: ________ на підставі Трудового договору від ________, і

(2) під час виконання роботи за трудовим договором Працівник матиме доступ до унікальної інформації, що становить комерційну таємницю для Роботодавця, і

(3) інформація, отримана Працівником під час виконання роботи за трудовим договором, надає йому/їй конкурентні переваги на певному ринку товарів та послуг та/або під час працевлаштування до інших роботодавців,

Сторони уклали цю Угоду про неконкуренцію з працівником від ________ (далі "Угода") про наступне:

1. Впродовж всього строку дії трудового договору між Працівником і Роботодавцем і впродовж наступного строку після його припинення/розірвання: ________ (далі "Строк") Працівник зобов'язується УТРИМУВАТИСЯ ВІД ВЧИНЕННЯ НАСТУПНИХ ДІЙ (разом або окремо):

(1) не працевлаштовуватися на роботу (на підставі будь-яких трудових договорів (контрактів) і цивільно-правових договорів, за сумісництвом чи як основна робота) та/або не виступати в якості радника, агента, консультанта чи підрядника до будь-яких юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців основним видом діяльності яких є діяльність, прямо пов'язана з основним видом діяльності Роботодавця, і які провадять підприємницьку діяльність на наступній території: ________.

(2) не виступати засновником, учасником та/або бенефіціаром (контролером) юридичних осіб основним видом діяльності яких є діяльність, прямо пов'язана з основним видом діяльності Роботодавця, і які провадять підприємницьку діяльність на наступній території: ________.

(3) не займатися підприємницькою діяльністю, прямо пов'язаною з основним видом діяльності Роботодавця, на наступній території: ________.

2. Працівник ознайомлений із наведеними вище обмеженнями, та не вважає їх такими, що в той або інший спосіб обмежують його право на здійснення трудової та/або підприємницькою діяльності.

3. Якщо впродовж встановленого строку Працівник утримуватиметься від вчинення дій, викладених у пункті 1 цієї Угоди, Роботодавець в останню календарну дату встановленого Строку зобов'язується виплатити Працівнику грошову компенсацію у розмірі ________ гривень (________).

4. Ця Угода складена у відповідності до норм матеріального права України.

5. Угода викладена у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін та набуває чинності в дату її підписання обома Сторонами. Угода продовжує діяти до повного виконання кожною із Сторін покладених на неї обов'язків.

6. Ця Угода може бути припинена в добровільному порядку за спільною згодою обох Сторін, що оформлюється окремим письмовим додатком, або на вимогу однієї із Сторін в судовому порядку. Одностороннє припинення цієї Угоди однією із Сторін заборонено.

7. Внесення будь-яких змін чи доповнень до цієї Угоди можливе лише на підставі письмової домовленості обох Сторін, що оформлюється окремим додатком.

ПІДПИСИ СТОРІН____________________________________

Від Роботодавця: в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ____________________________________________

Від Працівника: ________