На початок

Угода про розірвання договору поставки

Зроблено:
0%
?
X

Необхідно вказати календарну дату (день, місяць і рік), в яку сторонами буде укладено та підписано цю Угоду про розірвання договору поставки. Звертаємо увагу, що дата укладення цієї Угоди про розірвання договору поставки за згодою сторін НЕ МОЖЕ БУТИ пізніше запланованої дати розірвання договору поставки.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

УГОДА ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до закодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер: ________, повна адреса місцезнаходженння: ________, в особі підписанта: ________, який/яка діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Постачальник"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства наступної держави: ________, реєстраційний номер/код ЄДРПОУ: ________, повна адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який/яка діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Покупець"), з іншої сторони,

далі спільно Постачальник та Покупець іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ

(1) між Постачальником та Покупцем попередньо було укладено договір поставки товару: ________ (далі "Договір"), який сторони вирішили достроково розірвати,

(2) у зв'язку із чим між Сторонами укладається ця Угода про розірвання договору поставки за згодою сторін від ________ (далі "Угода") про наступне:

1. Сторони погодили, що Договір припиняє свою дію в наступну дату - ________ (далі "Дата розірвання").

2. До зазначеної Дати розірвання поставка товарів за Договором продовжуватиметься без внесення будь-яких змін до графіку та/або способу поставки, визначених попередньо Договором.

3. Покупець зобов'язується погасити всю заборгованість з оплати вартості поставленого товару на загальну суму ________ грн. (________) до Дати розірвання у порядку та в спосіб, визначені основним Договором.

4. Покупцем було попередньо передано завдаток (гарантійний платіж) на суму ________ грн. (________) в рахунок забезпечення належного виконання Покупцем своїх обов'язків, визначених Договором. Сторонами погоджено, що суму завдатку буде використано для покриття вартості поставленого, проте не оплаченого товару.

5. Ця Угода є невід'ємною частиною Договору, укладена в 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для Сторін та набуває юридичної сили від моменту її підписання обома Сторонами.

6. Сторони не мають інших претензій одна до одної. Питання, що не врегульовані положеннями цієї Угоди, мають бути врегульовані у відповідності до умов Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН_________________________

Від імені Постачальника в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: _________________________________

Від імені Покупця: в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

УГОДА ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до закодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер: ________, повна адреса місцезнаходженння: ________, в особі підписанта: ________, який/яка діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Постачальник"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства наступної держави: ________, реєстраційний номер/код ЄДРПОУ: ________, повна адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який/яка діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Покупець"), з іншої сторони,

далі спільно Постачальник та Покупець іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ

(1) між Постачальником та Покупцем попередньо було укладено договір поставки товару: ________ (далі "Договір"), який сторони вирішили достроково розірвати,

(2) у зв'язку із чим між Сторонами укладається ця Угода про розірвання договору поставки за згодою сторін від ________ (далі "Угода") про наступне:

1. Сторони погодили, що Договір припиняє свою дію в наступну дату - ________ (далі "Дата розірвання").

2. До зазначеної Дати розірвання поставка товарів за Договором продовжуватиметься без внесення будь-яких змін до графіку та/або способу поставки, визначених попередньо Договором.

3. Покупець зобов'язується погасити всю заборгованість з оплати вартості поставленого товару на загальну суму ________ грн. (________) до Дати розірвання у порядку та в спосіб, визначені основним Договором.

4. Покупцем було попередньо передано завдаток (гарантійний платіж) на суму ________ грн. (________) в рахунок забезпечення належного виконання Покупцем своїх обов'язків, визначених Договором. Сторонами погоджено, що суму завдатку буде використано для покриття вартості поставленого, проте не оплаченого товару.

5. Ця Угода є невід'ємною частиною Договору, укладена в 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для Сторін та набуває юридичної сили від моменту її підписання обома Сторонами.

6. Сторони не мають інших претензій одна до одної. Питання, що не врегульовані положеннями цієї Угоди, мають бути врегульовані у відповідності до умов Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН_________________________

Від імені Постачальника в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: _________________________________

Від імені Покупця: в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________