На початок

Угода про розірвання трудового договору за згодою сторін

Зроблено:
0%
?
X

Необхідно вказати календарну дату (день, місяць і рік), в яку між Працівником та Роботодавцем буде фактично підписана ця Додаткова угода.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

УГОДА ПРО РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

Дата: ________

________, юридична особа створена відповідно до законодавства наступної України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Роботодавець") з однієї сторони, та

________, громадянин(ка) України, паспорт (документ, що посвідчує особистість): ________, адреса місця постійного проживання: ________ (далі "Працівник"), з іншої сторони,

Працівник та Роботодавець разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали цю Угоду про розірвання трудового договору за угодою сторін від ________ (далі "Додаткова угода") про наступне:

1. Припинити Трудовий договір від ________ (далі "Трудовий договір"), укладений між Працівником та Роботодавцем за угодою Сторін (п. 1 ч. 1 статті 36 Кодексу законів про працю України) та звільнити Працівника з посади "________".

Останнім робочим днем Працівника вважати (далі "Останній день") - ________.

2. Роботодавець зобов'язується в дату Останнього дня Працівника, що вказана в п. 1 цієї Додаткової угоди вище, провести остаточні розрахунки з Працівником та виплатити йому заробітну плату у розмірі ________ гривень (________) (до вирахування всіх обов'язкових податків, зборів та платежів).

Працівник ознайомлений із розміром заробітної плати, що має бути виплачений за цією Додатковою угодою та не має жодних претензій до Роботодавця.

3. Працівник отримує трудову книжку від Роботодавця із відповідним записом про припинення Трудового договору в Останній день.

4. Працівник в Останній день повертає Роботодавцю все обладнання, документи (оригінали та/або копії), диски та/або будь-які інші інформаційні носії, що містять інформацію щодо Роботодавця або діяльності, яку провадить Роботодавець. Працівник також зобов'язується повернути всі комплекти ключів, печаток (якщо такі передавалися Працівнику у зв'язку із виконанням посадових обов'язків), пропускних карток та інших ідентифікаційних пристроїв, що ним використовувалися для виконання посадових обов'язків за Трудовим договором.

5. 5885222 588 588522258 58 5885222582282 5885 5885222 58 58 58852 588522 58852225 588 5885222582 588522258 5885 58 58852 5 5885 588522258 58 5885222582 5885 5885222582 угоди.

ПІДПИСИ СТОРІН:________________________________

Від імені Роботодавця: в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________________________________________

Від імені Працівника: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

УГОДА ПРО РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

Дата: ________

________, юридична особа створена відповідно до законодавства наступної України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Роботодавець") з однієї сторони, та

________, громадянин(ка) України, паспорт (документ, що посвідчує особистість): ________, адреса місця постійного проживання: ________ (далі "Працівник"), з іншої сторони,

Працівник та Роботодавець разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали цю Угоду про розірвання трудового договору за угодою сторін від ________ (далі "Додаткова угода") про наступне:

1. Припинити Трудовий договір від ________ (далі "Трудовий договір"), укладений між Працівником та Роботодавцем за угодою Сторін (п. 1 ч. 1 статті 36 Кодексу законів про працю України) та звільнити Працівника з посади "________".

Останнім робочим днем Працівника вважати (далі "Останній день") - ________.

2. Роботодавець зобов'язується в дату Останнього дня Працівника, що вказана в п. 1 цієї Додаткової угоди вище, провести остаточні розрахунки з Працівником та виплатити йому заробітну плату у розмірі ________ гривень (________) (до вирахування всіх обов'язкових податків, зборів та платежів).

Працівник ознайомлений із розміром заробітної плати, що має бути виплачений за цією Додатковою угодою та не має жодних претензій до Роботодавця.

3. Працівник отримує трудову книжку від Роботодавця із відповідним записом про припинення Трудового договору в Останній день.

4. Працівник в Останній день повертає Роботодавцю все обладнання, документи (оригінали та/або копії), диски та/або будь-які інші інформаційні носії, що містять інформацію щодо Роботодавця або діяльності, яку провадить Роботодавець. Працівник також зобов'язується повернути всі комплекти ключів, печаток (якщо такі передавалися Працівнику у зв'язку із виконанням посадових обов'язків), пропускних карток та інших ідентифікаційних пристроїв, що ним використовувалися для виконання посадових обов'язків за Трудовим договором.

5. 5885222 588 588522258 58 5885222582282 5885 5885222 58 58 58852 588522 58852225 588 5885222582 588522258 5885 58 58852 5 5885 588522258 58 5885222582 5885 5885222582 угоди.

ПІДПИСИ СТОРІН:________________________________

Від імені Роботодавця: в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________________________________________

Від імені Працівника: ________