На початок

Угода про розірвання трудового договору за згодою сторін

Зроблено:
0%
?
X

Необхідно вказати календарну дату (день, місяць і рік), в яку між працівником та роботодавцем буде фактично підписана ця Додаткова угода про розірвання трудового договору за угодою сторін.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

УГОДА ПРО РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

Дата: ________

________, юридична особа створена відповідно до законодавства ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі ________, який(яка) діє на підставі ________ (далі "Роботодавець"), з однієї сторони, та

________, громадянин (громадянка) України, паспорт (документ, що посвідчує особистість): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Працівник"), з іншої сторони,

далі Працівник та Роботодавець разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали цю Угоду про розірвання трудового договору за угодою сторін від ________ (далі "Додаткова угода") про наступне:

1. Припинити Трудовий договір від ________ (далі "Трудовий договір"), укладений між Працівником та Роботодавцем за угодою Сторін та звільнити Працівника з посади "________".

Останнім робочим днем Працівника вважати (далі "Останній день") - ________.

2. Роботодавець зобов'язується в дату Останнього дня Працівника, що вказана в п. 1 цієї Додаткової угоди вище, провести розрахунки заробітної плати Працівника у розмірі ________ (________) грн. до вирахування всіх обов'язкових податків, зборів та платежів.

Працівник ознайомлений із розміром заробітної плати, що має бути виплачена за цієї Додатковою угодою та не має жодних претензій до Роботодавця у зв'язку із цим.

3. Працівник в Останній день повертає Роботодавцю все обладнання, документи (оригінали та/або копії), диски та/або будь-які інші інформаційні носії, що містять інформацію щодо Компанії або діяльності, яку провадить Компанія. Працівник також зобов'язується повернути всі комплекти ключів, печаток (якщо такі передавалися Працівнику у зв'язку із виконанням посадових обов'язків), пропускних карток та інших ідентифікаційних пристроїв, що ним використовувалися для виконання посадових обов'язків за Трудовим договором.

Цим Працівник гарантує, запевняє та стверджує, що повернув все вище перераховане обладнання.

4. 5885222 588 588522258 58 5885222582282 5885 5885222 58 58 58852 588522 58852225 588 5885222582 588522258 5885 58 58852 5 5885 588522258 58 5885222582 5885 5885222582 588522

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Роботодавця________________________________

в особі ________, який(яка) діє на підставі ________

Від імені Працівника
________________________________

________

Продивитися Ваш створюваний
документ

УГОДА ПРО РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

Дата: ________

________, юридична особа створена відповідно до законодавства ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі ________, який(яка) діє на підставі ________ (далі "Роботодавець"), з однієї сторони, та

________, громадянин (громадянка) України, паспорт (документ, що посвідчує особистість): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Працівник"), з іншої сторони,

далі Працівник та Роботодавець разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали цю Угоду про розірвання трудового договору за угодою сторін від ________ (далі "Додаткова угода") про наступне:

1. Припинити Трудовий договір від ________ (далі "Трудовий договір"), укладений між Працівником та Роботодавцем за угодою Сторін та звільнити Працівника з посади "________".

Останнім робочим днем Працівника вважати (далі "Останній день") - ________.

2. Роботодавець зобов'язується в дату Останнього дня Працівника, що вказана в п. 1 цієї Додаткової угоди вище, провести розрахунки заробітної плати Працівника у розмірі ________ (________) грн. до вирахування всіх обов'язкових податків, зборів та платежів.

Працівник ознайомлений із розміром заробітної плати, що має бути виплачена за цієї Додатковою угодою та не має жодних претензій до Роботодавця у зв'язку із цим.

3. Працівник в Останній день повертає Роботодавцю все обладнання, документи (оригінали та/або копії), диски та/або будь-які інші інформаційні носії, що містять інформацію щодо Компанії або діяльності, яку провадить Компанія. Працівник також зобов'язується повернути всі комплекти ключів, печаток (якщо такі передавалися Працівнику у зв'язку із виконанням посадових обов'язків), пропускних карток та інших ідентифікаційних пристроїв, що ним використовувалися для виконання посадових обов'язків за Трудовим договором.

Цим Працівник гарантує, запевняє та стверджує, що повернув все вище перераховане обладнання.

4. 5885222 588 588522258 58 5885222582282 5885 5885222 58 58 58852 588522 58852225 588 5885222582 588522258 5885 58 58852 5 5885 588522258 58 5885222582 5885 5885222582 588522

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Роботодавця________________________________

в особі ________, який(яка) діє на підставі ________

Від імені Працівника
________________________________

________