На початок

Шлюбний договір

Зроблено:
0%
?
X

Необхідно вказати календарну дату (день, місяць, рік), в яку цей Шлюбний договір буде укладено між чоловіком та дружиною - з наступним його нотаріальним посвідченням.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Дата: ________

________, громадянин України, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Чоловік"), з однієї сторони, та

________, громадянка України, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Дружина"), з іншої сторони,

далі Чоловік та Дружина спільно іменуються як "Подружжя" або "Сторона", а кожен окремо як "Чоловік/Дружина" (залежно від контексту),

Уклали цей Шлюбний договір від ________ (далі "Договір") з метою визначення режиму права власності щодо майна та доходів, набутих/отриманих як до, так і після реєстрації шлюбу Подружжям, визначення обсягу майнових прав та/або обов'язків Подружжя у шлюбі, а також правовий режим майна, обсягу майнових прав та/або обов'язків Подружжя у випадку розірвання шлюбу,


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кожен з Подружжя усвідомлює значення вчинюваних дій, бажає дійсного настання наслідків, що пов'язані із набранням чинності цим Договором.

1.2. Сторони цим домовилися, що (1) право власності та право користування Сторонами майном, набутим кожним із Подружжя до реєстрації шлюбу, а також майном, набутим під час зареєстрованого шлюбу, (2) майнові права та обов'язки кожного із Подружжя, які не врегульовані положеннями цього Договору, мають бути врегульовані цивільним та сімейним законодавством України.

1.3. Подружжя одне одному гарантує, що не вважають будь-яке положення цього Договору таким, що зменшує обсяг їх прав, та/або ставлять одного з Подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

1.4. Розірвання цього Договору можливе лише за спільною згодою обох Сторін, що має бути вчинена у формі додаткової угоди з наступним її нотаріальним посвідченням. Одностороння відмова від Договору не допускається. Внесення змін до Договору відбувається на підставі двосторонньої угоди, що підписується обома Сторонами та підлягає наступному нотаріальному посвідченню.

1.5. Цей Договір набуває чинності в дату державної реєстрації шлюбу між Подружжям.

1.6. 588 5885222 58852225 5 8 5885222 5885222582 58852225822 58852225822 58852 588 5885222 58 58852225 58 5885222582


2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

Нерухоме майно Подружжя, що набуте до шлюбу

2.1. Подружжям погоджено, що все нерухоме майно, набуте кожним із Подружжя до шлюбу, належить їм на праві особистої приватної власності (далі "Нерухоме майно"). У випадку розірвання шлюбу, претензії одного з Подружжя щодо права власності на таке Нерухоме майно іншого з Подружжя, набутого до дати реєстрації шлюбу, вважаються нікчемними, якщо інше прямо не передбачено у тексті цього Договору.

Рухоме майно, що набуте до шлюбу

2.2. Сторонами погоджено, що все дошлюбне рухоме майно, що було набуте одним з Подружжя до дати реєстрації шлюбу, визнається таким, що належить їм на праві особистої приватної власності (далі "Рухоме майно"). У випадку розірвання шлюбу, претензії одного з Подружжя щодо права власності на таке Рухоме майно іншого з Подружжя, набутого до дати реєстрації шлюбу, вважаються нікчемними, якщо інше прямо не передбачено у тексті цього Договору.

Нерухоме майно, що набуте під час шлюбу

2.3. Сторонами погоджено, що все та будь-яке нерухоме майно, що набуте спільно або одним із Подружжя під час зареєстрованого шлюбу, належить Подружжю на праві спільної сумісної власності (не залежно від того, на чиє ім'я воно зареєстровано та/або за чиї кошти воно було придбано) (далі "Нерухоме майно").

2.4. У випадку розірвання шлюбу Подружжя, вони спільно продовжують користуватися та розпоряджатися належним їм Нерухомим майном на праві спільної сумісної власності. В разі розподілу майна Подружжя під час розлучення, частки Чоловіка та Дружини на Нерухоме майно є рівними.

Рухоме майно, що набуте під час шлюбу

2.5. Сторонами погоджено, що все рухоме майно, яке було придбано під час зареєстрованого шлюбу спільно Подружжям або одним з Подружжя, належить Чоловіку та Дружині на праві спільної (сумісної) власності (не залежно від того за чиї кошти воно було придбано або хто із Подружжя ним користується) (далі "Рухоме майно").

2.6. У випадку розлучення, Чоловік та Дружина продовжують спільно користуватися Рухомим майном, а в разі розподілу такого Рухомого майна - частки права власності Чоловіка та Дружини є рівними.ПІДПИСИ СТОРІН


Від імені Чоловіка:
______________________________

________


Від імені Дружини:
______________________________

________


Продивитися Ваш створюваний
документ

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Дата: ________

________, громадянин України, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Чоловік"), з однієї сторони, та

________, громадянка України, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Дружина"), з іншої сторони,

далі Чоловік та Дружина спільно іменуються як "Подружжя" або "Сторона", а кожен окремо як "Чоловік/Дружина" (залежно від контексту),

Уклали цей Шлюбний договір від ________ (далі "Договір") з метою визначення режиму права власності щодо майна та доходів, набутих/отриманих як до, так і після реєстрації шлюбу Подружжям, визначення обсягу майнових прав та/або обов'язків Подружжя у шлюбі, а також правовий режим майна, обсягу майнових прав та/або обов'язків Подружжя у випадку розірвання шлюбу,


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кожен з Подружжя усвідомлює значення вчинюваних дій, бажає дійсного настання наслідків, що пов'язані із набранням чинності цим Договором.

1.2. Сторони цим домовилися, що (1) право власності та право користування Сторонами майном, набутим кожним із Подружжя до реєстрації шлюбу, а також майном, набутим під час зареєстрованого шлюбу, (2) майнові права та обов'язки кожного із Подружжя, які не врегульовані положеннями цього Договору, мають бути врегульовані цивільним та сімейним законодавством України.

1.3. Подружжя одне одному гарантує, що не вважають будь-яке положення цього Договору таким, що зменшує обсяг їх прав, та/або ставлять одного з Подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

1.4. Розірвання цього Договору можливе лише за спільною згодою обох Сторін, що має бути вчинена у формі додаткової угоди з наступним її нотаріальним посвідченням. Одностороння відмова від Договору не допускається. Внесення змін до Договору відбувається на підставі двосторонньої угоди, що підписується обома Сторонами та підлягає наступному нотаріальному посвідченню.

1.5. Цей Договір набуває чинності в дату державної реєстрації шлюбу між Подружжям.

1.6. 588 5885222 58852225 5 8 5885222 5885222582 58852225822 58852225822 58852 588 5885222 58 58852225 58 5885222582


2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

Нерухоме майно Подружжя, що набуте до шлюбу

2.1. Подружжям погоджено, що все нерухоме майно, набуте кожним із Подружжя до шлюбу, належить їм на праві особистої приватної власності (далі "Нерухоме майно"). У випадку розірвання шлюбу, претензії одного з Подружжя щодо права власності на таке Нерухоме майно іншого з Подружжя, набутого до дати реєстрації шлюбу, вважаються нікчемними, якщо інше прямо не передбачено у тексті цього Договору.

Рухоме майно, що набуте до шлюбу

2.2. Сторонами погоджено, що все дошлюбне рухоме майно, що було набуте одним з Подружжя до дати реєстрації шлюбу, визнається таким, що належить їм на праві особистої приватної власності (далі "Рухоме майно"). У випадку розірвання шлюбу, претензії одного з Подружжя щодо права власності на таке Рухоме майно іншого з Подружжя, набутого до дати реєстрації шлюбу, вважаються нікчемними, якщо інше прямо не передбачено у тексті цього Договору.

Нерухоме майно, що набуте під час шлюбу

2.3. Сторонами погоджено, що все та будь-яке нерухоме майно, що набуте спільно або одним із Подружжя під час зареєстрованого шлюбу, належить Подружжю на праві спільної сумісної власності (не залежно від того, на чиє ім'я воно зареєстровано та/або за чиї кошти воно було придбано) (далі "Нерухоме майно").

2.4. У випадку розірвання шлюбу Подружжя, вони спільно продовжують користуватися та розпоряджатися належним їм Нерухомим майном на праві спільної сумісної власності. В разі розподілу майна Подружжя під час розлучення, частки Чоловіка та Дружини на Нерухоме майно є рівними.

Рухоме майно, що набуте під час шлюбу

2.5. Сторонами погоджено, що все рухоме майно, яке було придбано під час зареєстрованого шлюбу спільно Подружжям або одним з Подружжя, належить Чоловіку та Дружині на праві спільної (сумісної) власності (не залежно від того за чиї кошти воно було придбано або хто із Подружжя ним користується) (далі "Рухоме майно").

2.6. У випадку розлучення, Чоловік та Дружина продовжують спільно користуватися Рухомим майном, а в разі розподілу такого Рухомого майна - частки права власності Чоловіка та Дружини є рівними.ПІДПИСИ СТОРІН


Від імені Чоловіка:
______________________________

________


Від імені Дружини:
______________________________

________