На початок
Довіреність Заповнити шаблон

Довіреність

Остання версія
Остання версія 17.06.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 2-3 сторінки
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 17.06.2020

Розмір: 2-3 сторінки

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Довіреність

Довіреність - універсальний юридичний інструмент, який дає можливість одній особі (тобто Довірителю) уповноважити іншу особу (тобто Представника) на вчинення однієї або декількох визначених юридично значимих дій на користь та в інтересах Довірителя на території України.

Довірителем (особою, яка складає та видає Довіреність) може бути фізична (іноземний громадянин або громадянин України) чи юридична особа (зареєстрована як на території України, так і за її межами), а також фізична-особа підприємець.

Звертаємо увагу, що ця Довіреність НЕ МОЖЕ бути використана для представництва інтересів Довірителя за межами України.

Представником за Довіреністю можуть бути повнолітні повністю дієздатні фізичні особи (в одній Довіреності можуть бути вказані один або декілька представників на розсуд Довірителя). Важливо зазначити, що чинне законодавство України дозволяє представникам вчиняти будь-які юридично значимі дії на підставі Довіреності в інтересах Довірителя, однак окрім тих, що тісно пов'язані із особою Довірителя та мають нею бути вчинені особисто.

Розроблений проект Довіреності дає можливість її використовувати для наступних цілей:

(1) для укладення правочинів із нерухомим майном в інтересах Довірителя (розпорядження майном, яке належить Довірителю та/або придбання визначеної нерухомості для Довірителя та/або вчинення інших правочинів, зокрема дарування, міни тощо);

(2) для укладення правочинів із транспортними засобами в інтересах Довірителя (розпорядження автомобілем, який належить Довірителю та/або придбання визначеного автомобіля та/або генеральна довіреність на керування та управління транспортним засобом);

(3) для укладення правочинів щодо корпоративних прав в інтересах Довірителя (розпорядження частками в статутних капіталах юридичних осіб, учасником яких є Довіритель та/або учасником яких бажає стати Довіритель та/або вчинення інших правочинів, зокрема дарування, міни корпоративних прав тощо);

(4) для представництва інтересів Довірителя в банківських або фінансових установах та страхових компаніях, у зв'язку із відкриттям, закриттям та розпорядженням рахунками та/або отриманням переказів та виплат на користь Довірителя тощо);

(5) для представництва інтересів Довірителя в судах загальної, господарської та адміністративної юрисдикції, а також в третейських судах та Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-Промисловій палаті України;

(6) участь та голосування на загальних зборах учасників юридичної особи, учасником якої є Довіритель.

Довіреність може бути видана на безстроковій основі, так і з визначеним строком її дії. Звертаємо увагу, що чинне законодавство України не встановлює жодних вимог щодо максимального строку дії Довіреності.

Довіритель має можливість видати Довіреність із правом передоручення - тобто представник за Довіреністю має право передавати повністю або частково надані повноваження іншій (третій) особі. Важливо зазначити, що передоручення можливе лише, якщо основна Довіреність видана на визначений строк.

Посвідчення довіреності, виданої юридичною особою Довірителем

За загальним правилом, для того щоб довіреність видана юридичною особою набрала законної сили, вона має бути складена у письмовій формі, підписана уповноваженим підписантом (представником) такої юридичної особи відповідно до установчих документів чи виданої довіреності, а також скріплена печаткою юридичної особи. На розсуд сторін, Довіреність може бути додатково роздруковано на фірмовому бланку юридичної особи.

Якщо довіреність юридичної особи стосується нерухомого майна (будинку, квартири, земельної ділянки), така Довіреність додатково має бути засвідчена в нотаріальному порядку (державним або приватним нотаріусом).

Посвідчення довіреності, виданої фізичною особою Довірителем

Будь-яка довіреність, яка складається фізичною особою, має бути в обов'язковому порядку нотаріально посвідчена (приватним чи державним нотаріусом).

В окремих випадках, передбачених статтею 40 Закону України "Про нотаріат", до нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються: (1) довіреності військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками цих закладів, їх заступниками з медичної частини, старшими або черговими лікарями; (2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військової частини, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також довіреності працівників, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, установ або військово-навчальних закладів; (3) довіреності осіб, які тримаються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками таких установ чи слідчих ізоляторів; (4) довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами.

Як використовувати документ

Зразок Довіреності може бути використаний в роботі установ, підприємств та організацій приватної, державної і комунальної власності, юридичними особами, які здійснюють свою діяльність на території України, а також фізичними особами та фізичними особами-підприємцями.

Окрім цього, проект Довіреності може стати у нагоді під час роботи приватних та державних нотаріусів для посвідчення довіреностей юридичних та фізичних осіб.

Довіреність може бути відкликана особою, яка її видала, в будь-який момент (окрім безвідкличної довіреності). Для цього Довірителем направляється на адресу Представника за довіреністю відповідне повідомлення про скасування довіреності.

Застосовуване законодавство

Довіреність розроблена у відповідності до Глави 17 Цивільного кодексу України, Закону України "Про нотаріат", Наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон