Довіреність в суд Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Довіреність в суд

Остання версія Остання версія 08.04.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір2-4 сторінки
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 08.04.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 2-4 сторінки

Заповнити шаблон

Довіреність - це юридичний інструмент, який дає можливість одній особі (тобто Довірителю) уповноважити іншу особу (тобто Представника) на представництво її інтересів в суді під час розгляду цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ та справ про банкрутство. Запропонований шаблон довіреності може бути використаний для представництва інтересів Довірителя:

(1) у кримінальному провадженні (в судах всіх інстанцій, органах дізнання та слідства, органах прокуратури тощо);

(2) в цивільному судочинстві (позовному, наказному або окремому провадженнях у судах всіх інстанцій);

(3) в господарському судочинстві (наказному або позовному провадженнях у судах всіх інстанцій);

(4) в адміністративному судочинстві (у загальному або спрощеному позовному провадженні у судах всіх інстанцій); або

(5) в справах про банкрутство (в судах всіх інстанцій, на зборах і комітеті кредиторів, а також будь-якими іншими юридичними та фізичними особами).

Довіреність може бути відкликана особою, яка її видала, в будь-який момент. Для цього Довірителем направляється на адресу Представника за довіреністю відповідне повідомлення про скасування довіреності.

Довіреність може бути видана на безстроковій основі, так і з визначеним строком її дії. Звертаємо увагу, що чинне законодавство України не встановлює жодних вимог щодо максимального строку дії Довіреності. Довіритель має можливість видати Довіреність із правом передоручення - тобто представник за Довіреністю має право передавати повністю або частково надані повноваження іншій (третій) особі. Важливо зазначити, що передоручення можливе лише, якщо основна Довіреність видана на визначений строк.

Особливості представництва у кримінальному провадженні

Представником за Довіреністю у кримінальному провадженні може бути лише адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України. Адвокат, відомості про якого не внесено до вказаного реєстру або якщо стосовно нього містяться відомості про припинення або зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю, не має права виступати захисником у кримінальному провадженні.

Особливості представництва у господарському судочинстві

За загальним правилом представником Довірителя у господарському процесі може бути адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного державного реєстру адвокатів, та законні представники. Законними представниками малолітніх осіб, а також недієздатних фізичних осіб є відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, а неповнолітніх осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, - є батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом.

Якщо господарська справа є малозначною: (1) справи, у яких ціна позову не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; АБО (2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, в такому випадку представником можуть бути ТАКОЖ повнолітні повністю дієздатні особи.

До представників у справах про банкрутство застосовуються ті ж самі вимоги, що встановлені попередніми двома абзацами.

Особливості представництва у цивільному судочинстві

За загальним правилом представником Довірителя у цивільному процесі може бути адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного державного реєстру адвокатів, та законні представники. Законними представниками малолітніх осіб, а також недієздатних фізичних осіб є відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, а неповнолітніх осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, - є батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом.

Якщо цивільна справа є малозначною: (1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; АБО (2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, однак окрім справ ціна позову за якими перевищує двісті п'ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в такому випадку представником можуть бути ТАКОЖ повнолітні повністю дієздатні особи.

Особливості представництва в адміністративному судочинстві

За загальним правилом представником Довірителя в адміністративному процесі може бути адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного державного реєстру адвокатів, та законні представники. Законними представниками малолітніх осіб, а також недієздатних фізичних осіб є відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, а неповнолітніх осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, - є батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом.

Якщо адміністративна справа є малозначною на підставі ч. 6 статті 12 Кодексу адміністративного судочинства, наприклад, оскарження нормативно-правових актів, представниками можуть бути ТАКОЖ повнолітні повністю дієздатні особи.


Нотаріальне посвідчення довіреності закордоном

Якщо громадянин України (фізична особа) знаходиться закордоном та має намір видати довіреність для використання її на території України, нотаріальне посвідчення такої довіреності може бути здійснено також дипломатичним представництвом або консульською установою України закордоном. До прикладу, якщо громадянин України тимчасово перебуває у Польщі, для нотаріального посвідчення виданої довіреності така особа має звернутися до консульської установи України на території Польщі. Після цього довіреність може бути використана на території України без жодних обмежень.

В разі, якщо на території іноземної держави відсутнє дипломатичне представництво або консульська установа України, громадянин України для посвідчення своєї довіреності може звернутися до місцевого нотаріуса. Звертаємо увагу, що нотаріальне засвідчення довіреності іноземним нотаріусом додатково потребує проставлення апостилю на печатці такого нотаріуса уповноваженим міністерство іноземної держави. Без апостилю довіреність громадянина України, посвідчена іноземним нотаріусом закордоном, не буде мати юридичної сили на території України.


Як використовувати документ

У тексті цього документа потрібно вказати ідентифікаційні дані представника(ів), строк, на який буде видано довіреність, а також обрати із запропонованого переліку категорію справ представництво інтересів Довірителя в яких потрібно.

За загальним правилом, для того щоб довіреність видана юридичною особою набрала законної сили, вона має бути складена у простій письмовій формі, підписана уповноваженим підписантом (представником) такої юридичної особи відповідно до установчих документів чи виданої довіреності, а також скріплена печаткою юридичної особи. Довіреність може бути додатково роздрукована на фірмовому бланку юридичної особи. За бажанням Довірителя ця Довіреність може бути також додатково посвідчена нотаріально.

Довіреність, яка складається фізичною особою, має бути в обов'язковому порядку нотаріально посвідчена (приватним чи державним нотаріусом). В окремих випадках, передбачених статтею 40 Закону України "Про нотаріат", до нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються: (1) довіреності військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками цих закладів, їх заступниками з медичної частини, старшими або черговими лікарями; (2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військової частини, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також довіреності працівників, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, установ або військово-навчальних закладів; (3) довіреності осіб, які тримаються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками таких установ чи слідчих ізоляторів.

Застосовуване законодавство

Ця Довіреність в суд підготовлена у відповідності до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про процедури банкрутства, а також Закону України "Про виконавче провадження".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО