Договір дарування Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір дарування

Рейтинг: 4,8 - 25 голосів
Остання версія Остання версія 18.03.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір7-10 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 18.03.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 7-10 сторінок

Заповнити шаблон

Договір дарування (далі "Договір") використовується для оформлення безоплатної передачі певного майна від однієї особи (далі "Дарувальника") у власність до іншої особи (далі "Обдаровуваний").

За Договором дарування у дарунок може бути передано наступне майно: житлові будинки, квартири, кімнати, земельні ділянки, транспортні засоби, речі, визначені індивідуальними ознаками, та грошові кошти. Звертаємо увагу, що цей Договір НЕ може бути використано для дарування корпоративних прав/часток в статутних капіталах Товариств з обмеженою відповідальністю. В такому випадку необхідно скористатися Договором дарування корпоративних прав.

Обдаровуваним та Дарувальником за Договором можуть виступати повнолітні фізичні особи та юридичні особи (якщо тільки їх установчими документами не встановлено пряму заборону щодо укладення договорів дарування). Якщо повнолітня фізична особа (Дарувальник) перебуває у зареєстрованому шлюбі в дату укладення цього Договору, Дарувальнику необхідно отримати згоду іншого подружжя на укладення цього Договору.

У запропонованому шаблоні сторони Договору мають змогу визначити наступні важливі умови:

(1) момент передачі дарунка (в дату укладення договору, в окремо дату у майбутньому чи після настання визначеної події у майбутньому);

(2) детальні характеристики дарунка (колір, розмір, площу, габарити, оціночну вартість тощо);

(3) взаємні права та обов'язки сторін Договору, а також інші важливі положення.

Укладення Договору неповнолітньою особою

Дарувальником або Обдаровуваним за Договором можуть також виступати неповнолітні фізичні особи, від імені та в інтересах яких діють їх законні представники - батьки, опікуни або усиновлювачі.

Якщо Дарувальник є неповнолітньою особою, перед укладенням цього Договору його законному представнику необхідно отримати відповідне письмове погодження на укладення Договору від територіального органу опіки та піклування за місцем проживання такої неповнолітньої особи. Таке погодження не вимагається, якщо неповнолітньою особою є Обдаровуваний.

Укладення Договору повнолітньою особою з обмеженою дієздатністю

Дарувальником та Обдаровуваним за Договором можуть бути також повнолітні особи, дієздатність яких обмежено законом. Від їх імені та в їх інтереси Договір дарування мають укладати законні представники, що призначені відповідним рішенням суду про визнання повнолітньої фізичної особи недієздатною або з обмеженою дієздатністю.

Якщо Дарувальник є особою з обмеженою дієздатністю, перед укладенням цього Договору його законному представнику необхідно отримати відповідне письмове погодження на укладення Договору від територіального органу опіки та піклування за місцем його проживання. Таке погодження не вимагається, якщо особою з обмеженою дієздатністю є Обдаровуваний.

Виникнення права власності на дарунок за Договором

Якщо Дарувальник передає дарунок у фактичну власність Обдаровуваного в дату укладення Договору, в такому випадку право власності Обдаровуваного на такий дарунок виникає в дату укладення Договору.

Якщо у тексті Договору встановлено відкладальну обставину (тобто дарунок передається у майбутньому), в такому випадку Обдаровуваний отримує його у власність не раніше настання певної дати або події. Фактична передача такого дарунку між Дарувальником та Обдаровуваний оформлюється окремим Актом приймання-передачі дарунку.

Звертаємо увагу, що право власності на нерухоме майно (земельна ділянка, квартира тощо) виникає від моменту внесення відповідної інформації про Обдаровуваного як нового власника майна у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Право власності на транспортний засіб виникає від моменту проведення перереєстрації транспортного засобу на Обдаровуваного у відповідних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України.

Як використовувати документ

Щоб документ мав юридичну силу, його мають підписати обидві сторони самостійно або їх законні представники.

Якщо за Договором у дарунок передаються нерухомість або земельні ділянки, цей Договір має бути додатково посвідчений нотаріально державним або приватним нотаріусом на вибір сторін. В такому випадку Договір вступає в силу в дату його нотаріального посвідчення.

У тексті цього Договору надано можливість визначити ту сторону, на яку покладаються всі витрати, пов'язані із нотаріальним посвідченням цього Договору.

Застосовуване законодавство

Розроблений проект Договору дарування складено у відповідності до положень Цивільного кодексу України, окремих роз'яснень Міністерства юстиції України, а також актуальної судової практики.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО