На початок
Договір довічного утримання догляду Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Договір довічного утримання (догляду)

Рейтинг: 5 - 10 голосів
Остання версія
Остання версія 14.09.2023
Формати
Формати Word та PDF
Ціна
Ціна БЕЗКОШТОВНО
Розмір
Розмір 22-33 сторінки
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Інформація про шаблон

Остання версіяОстання версія: 14.09.2023

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 22-33 сторінки

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір довічного утримання (догляду)

Відповідно до Договору довічного утримання (догляду) (далі "Договір") одна особа (далі "Відчужувач") передає належне їй майно у власність іншої особи (далі "Набувач") взамін на отримання довічного опікування та забезпечення.

Відчужувачем за Договором може бути будь-яка фізична особа не залежно від її віку та стану здоров'я, яка має намір передати належне їй на праві власності майно Набувачеві з метою отримання довічного опікування для себе АБО для іншої особи (далі "Вигодонабувач"). Варто відмітити, що у власність Набувача може бути передано будь-яке нерухоме (квартира, земельна ділянка, гараж, будинок тощо) або рухоме майно (транспортний засіб або інше майно).

Набувачем за Договором може бути повнолітня фізична особа, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка має достатньо ресурсів для надання довічного опікування та забезпечення. Набувач стає власником майна від дати підписання та нотаріального посвідчення цього Договору. Якщо Набувач отримує у власність нерухоме майно, то інформація про нього вноситься до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі "Реєстр нерухомості"). Якщо Набувач отримує у власність транспортний засіб, то інформація про нього реєструється в територіальному відділенні МВС.

Версія шаблону пропонує сторонам на власний розсуд обрати один або декілька видів довічного утримання, до прикладу (1) сплата комунальних послуг за житлове приміщення; та/або (2) придбання лікарських засобів та медичних виробів; та/або (3) оплата відпочинку або санаторного лікування; та/або (4) допомога у проведенні щоденних гігієнічних процедур; та/або (5) прибирання житлового приміщення; та/або (6) виплата щомісячної матеріальної допомоги; та/або (7) проведення періодичного ремонту житлового приміщення тощо. Сторони Договору мають можливість також самостійно зазначити будь-який інший вид утримання.

Звертаємо увагу, що Набувач зобов'язується надавати довічне опікування та забезпечення в тому обсязі, в якому вони визначені у Договорі.

Відмінність від Договору купівлі-продажу майна

Відмінність від Договору купівлі-продажу майна полягає у наступному:

(1) відчужувачем майна за Договором купівлі-продажу може бути юридична або фізична особа, а за Договором довічного утримання (догляду) Відчужувачем може бути лише фізична особа.

(2) відчужувач майна за Договором купівлі-продажу передає його за плату (грошову суму) у власність іншій особі. Тобто взамін відчужувач має права вимагати лише суму вартості майна, за яку воно продано. За Договором довічного утримання (догляду) Відчужувач отримує довічний догляд, утримання та опікування до моменту смерті.

(3) набувач майна за Договором купівлі-продажу має право вільно розпоряджатися ним (дарувати, продавати, обмінювати, передавати в заставу тощо). За Договором довічного утримання (догляду) Набувачу заборонено розпоряджатися майном до моменту настання смерті Відчужувача.

Якщо сторони мають намір продати/придбати нерухоме майно, необхідно скористатися Договором купівлі-продажу нерухомого майна або Договором купівлі-продажу земельної ділянки. Якщо сторони мають намір продати/придбати рухоме майно, необхідно скористатися Договором купівлі-продажу рухомого майна.

Відмінність від Договору дарування

Відмінність від Договору дарування майна полягає у наступному:

(1) відчужувачем майна за Договором дарування може бути юридична або фізична особа, а за Договором довічного утримання (догляду) лише фізична особа.

(2) відчужувач майна за Договором дарування передає його БЕЗОПЛАТНО у власність іншій особі. Тобто взамін відчужувач не може вимагати від набувача виконання будь-якого зустрічного обов'язку на свою користь. За Договором довічного утримання (догляду) Відчужувач отримує взамін переданого майна довічний догляд, утримання та опікування до моменту смерті.

(3) набувач майна за Договором дарування має право вільно розпоряджатися ним (дарувати, продавати, обмінювати, передавати в заставу тощо). За Договором довічного утримання (догляду) право розпорядження Набувачеві таким майном заборонено до моменту настання смерті Відчужувача.

Визначення строку Договору

Цей Договір набуває юридичної сили від дати його підписання та продовжує діяти до моменту настання смерті Відчужувача (або Вигодонабувача, якщо Відчужувач передав майно у власність Набувача з метою отримання догляду в інтересах іншої особи). Факт смерті підтверджується свідоцтвом про смерть або рішенням суду, що набрало законної сили, про визнання особи померлою або безвісно відсутньою.

Договір може бути розірваний лише в судовому порядку в наступних випадках: (1) за ініціативою Набувача в будь-яких випадках; або (2) за ініціативою Відчужувача (або Вигодонабувача, якщо Відчужувач передав майно у власність Набувача з метою отримання догляду в інтересах іншої особи), якщо Набувач не виконує обов'язки, визначені Договором.

Як використовувати документ

Цей Договір набуває юридичної сили в дату його підписання сторонами та нотаріального посвідчення. Без нотаріального посвідчення Договір вважається таким, що не укладений.

Якщо взамін довічного опікування та забезпечення надається нерухоме майно, нотаріусом вноситься відповідна заборона на відчуження Набувачем такого майна в Єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно. З моменту встановлення такої заборони Набувач хоч і є власником майна, проте НЕ матиме права його дарувати, продавати, передавати в заставу, обмінювати або відчужувати до моменту закінчення строку Договору.

Якщо взамін довічного опікування та забезпечення Набувачеві надається рухоме майно (до прикладу, транспортний засіб), нотаріусом вноситься відповідна заборона на відчуження Набувачем такого майна в Державний реєстр обтяжень рухомого майна. З моменту встановлення такої заборони Набувач хоч і є власником майна, проте НЕ має права його дарувати, продавати, передавати в заставу, обмінювати або відчужувати до моменту закінчення строку Договору.

Застосовуване законодавство

Цей Договір довічного утримання (догляду) складено у відповідності до чинних норм Глави 57 Цивільного кодексу України та судової практики з питань укладення та виконання такого виду договору.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО