На початок
Договір про колективну бригадну матеріальну відповідальність Заповнити шаблон

Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

Остання версія
Остання версія 29.01.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 12-19 сторінок
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 29.01.2020

Розмір: 12-19 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

Розроблений проект Договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність є угодою, яка укладається між Роботодавцем та колективом (бригадою), і є взаємною домовленістю сторін про притягнення колективу (бригади) до повної матеріальної відповідальності за шкоду, завдану майну Роботодавця.

Дуже часто певне майно Роботодавця може бути ввірено певному колективу (бригаді) для виконання ними посадових обов'язків, передбачених трудовими договорами (контрактами). У випадку втрати, пошкодження або псування майна Роботодавця колектив (бригада) може бути притягнутий до матеріальної відповідальності - тобто колектив (бригада) буде зобов'язаний відшкодувати Роботодавцю завдану шкоду в повному обсязі.

Отже, у випадку втрати, пошкодження або псування майна Роботодавця, що було попередньо ввірено колективу (бригаді), члени вказаного колективу (бригади) несуть солідарну (спільну) матеріальну відповідальність перед Роботодавцем за завданий збиток (тобто за втрату, пошкодження або псування ввіреного майна).

Звертаємо увагу, що Роботодавець має право укласти Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність (далі "Договір") лише за умови настання сукупно наступних обставин:

(1) перелік робіт, які виконуються колективом (бригадою), віднесено до переліку робіт, з якими Роботодавцю дозволено укладати відповідні договори повної колективної (бригадної) відповідальності; та

(2) члени колективу (бригади) мають спільно виконувати одну й ту саму роботу, яка віднесена до переліку робіт, з якими Роботодавцю дозволено укладати відповідні договори повної колективної (бригадної) відповідальності; та

(3) кожен член колективу (бригади) приєднався до умов цього Договору; та

(4) кожен член колективу (бригади) має доступ до майна Роботодавця, що ввірено колективу (бригаді) за цим Договором.

За Договором колективу (бригаді) може бути ввірено будь-яке майно Роботодавця, зокрема, товари, обладнання, грошові кошти та будь-які інші товарно-матеріальні цінностей.

Порядок притягнення колективу (бригади) до повної матеріальної відповідальності

Члени колективу (бригади) можуть бути притягнуті до повної матеріальної відповідальності за Договором, за умови настання сукупно наступних обставин:

(1) виявлення факту завдання прямої дійсної шкоди (Збитку) Роботодавцю, та

(2) протиправна поведінка членів колективу (бригади), що виражена у порушенні або неналежному виконанні ними посадових обов'язків, передбачених трудовими договорами (контрактами) та посадовими інструкціями, та

(3) винні дії членів колективу (бригади), що виражені в умисному або необережному порушенні чи неналежному виконанні посадових обов'язків, передбачених відповідними трудовими договорами (контрактами) та посадовими інструкціями; та

(4) прямий причинно-наслідковий зв'язок між протиправною і винною дією чи бездіяльністю членів колективу (бригади) і прямою дійсною шкодою (Збитком), завданою Роботодавцю, та

(5) наявність укладеного письмового договору про повну колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, та

(6) пряму дійсну шкоду (Збиток) заподіяно членами колективу (бригади) у робочий час.

Якщо на підприємстві, установі або організації виявлено факт втрати, недостачі, пошкодження або зниження вартості майна (тобто Збиток), Роботодавець зобов'язаний негайно відреагувати та скласти відповідний акт. Окрім цього, Роботодавець негайно має ознайомити членів колективу (бригади) зі складеним актом під розпис, а також витребувати від кожного члена колективу (бригади) письмові пояснення.

Після цього Роботодавець має провести відповідне службове розслідування за фактом завдання Збитків шляхом створення відповідної інвентаризаційної комісії. До завдань, які ставляться перед інвентаризаційною комісією під час проведення службового розслідування, є встановлення вичерпних кількісних та якісних характеристик втраченого, пошкодженого або зіпсованого майна, причин виникнення Збитку, а також його розміру.

Якщо за результатами проведеного службового розслідування виявлено, що Збиток заподіяно з винних дій колективу (бригади), якому було ввірено майно, Роботодавець видає відповідне розпорядження про притягнення членів колективу (бригади) до повної колективної (бригадної) матеріальної відповідальності на підставі цього Договору.

Збиток відшкодовується колективом (бригадою) самостійно в добровільному порядку. Якщо члени колективу (бригади) відмовляються відшкодувати заподіяний Збиток в добровільному порядку, Роботодавець має право звернутися до відповідного суду у порядку, передбаченому чинним процесуальним законодавством України.

Відмінність від Договору про повну індивідуальну відповідальність Працівника

Якщо у зв'язку із виконанням певної роботи або зайняттям певної посади Роботодавець має намір передати певне майно лише одному Працівнику, в такому випадку Роботодавець має право укласти відповідний Договір про повну матеріальну відповідальність працівника. Ключа відмінність полягає у тому, що за вказаним договором лише один Працівник матиме доступ до майна Роботодавця, і в разі його втрати, пошкодження або псування вину Працівника одразу можна буде встановити.

Разом з тим у Договорі про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність до майна Роботодавця мають доступ одночасно декілька працівників (членів колективу). У зв'язку із цим визначити ступінь відповідальності кожного члена колективу (бригади) у випадку втрати, пошкодження або псування майна Роботодавця видається складним або майже неможливим.

Як використовувати документ

На стороні Роботодавця може бути як юридична особа, так і фізична особа-підприємець. Цей Договір укладається в простій письмовій формі, чинним законодавством України не вимагається його додаткове нотаріальне посвідчення або державна реєстрація. Договір має бути підписаний кожним членом колективу (бригади).

При вибутті зі складу колективу (бригади) окремих членів або прийнятті до колективу (бригади) нових членів про це видається наказ і проти підпису вибулого члена бригади (колективу) у Договорі зазначається дата і номер наказу про його вибуття, а прийнятий до колективу (бригади) новий член підписує Договір і вказує дату вступу до колективу (бригади).

Цей Договір набуває юридичної сили в дату його підписання обома сторонами, або в іншу дату - окремо визначену Роботодавцем та членами колективу (бригади). Договір укладається на невизначений строк і припиняє свою дію у випадку настання однієї або декількох обставин, зокрема:

(1) зміна бригадира або керівника колективу (бригади), за якою укладається цей Договір; та/або

(2) зміна складу колективу (бригади) більш, ніж на 50 %; та/або

(3) завершення колективом (бригадою) робіт, які передбачають доступ до майна Роботодавця.

Застосовуване законодавство

Цей Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність підготовлено у відповідності до положень Кодексу законів про працю, Наказу Міністерства праці України № 43 від 12 травня 1996 року "Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування", а також практики, що склалася навколо укладення договорів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон