На початок
Договір купівлі-продажу земельної ділянки Заповнити шаблон

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Остання версія
Остання версія 30.10.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 8-12 сторінок
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 30.10.2020

Розмір: 8-12 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

За Договором купівлі-продажу земельної ділянки (далі "Договір") відбувається передача за плату права власності на земельну ділянку від Продавця до Покупця.

Предметом цього Договору може бути земельна ділянка будь-якого цільового призначення, однак за умови, що вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер, а відомості про неї внесено до Державного земельного кадастру України.

Звертаємо увагу, що цей Договір НЕ МОЖЕ бути використано для продажу іншого нерухомого майна (до прикладу, квартири, кімнати, житлового будинку тощо), в такому випадку необхідно скористатися окремим Договором купівлі-продажу нерухомого майна. Окрім цього, проект Договору також НЕ МОЖЕ бути використано для купівлі-продажу автомобіля, у зв'язку із чим сторони мають скористатися відповідним Договором купівлі-продажу транспортного засобу.

На стороні Покупця та Продавця можуть виступати юридичні особи, зареєстровані за законодавством України або за законодавством іноземної держави, громадяни України та іноземці. Важливо зазначити, що Покупцями земель сільськогосподарського призначення не можуть бути іноземні громадяни, іноземні юридичні особи та іноземні держави.

У тексті цього Договору сторонам потрібно визначити наступні умови:

(1) загальні характеристики земельної ділянки (площа, адреса місцезнаходження, кадастровий номер, склад угідь, межі земельної ділянки);

(2) наявність прав третіх осіб щодо користування земельною ділянкою (договори іпотеки або застави нерухомого майна, договори оренди або суборенди, договори постійного користування, встановлені сервітути, емфітевзиси або суперфіції);

(3) наявність будь-яких інших обмежень у користуванні земельною ділянкою, за наявності (до прикладу, встановлення охоронної зони або прибережної смуги, заборона ведення певних видів діяльності тощо);

(4) вартість земельної ділянки, за яку вона придбавається Покупцем (далі "Ціна");

(5) порядок та строки виплати Ціни за Договором, а також спосіб проведення розрахунків за Договором;

(6) момент набуття права власності Покупця на земельну ділянку;

(7) порядок розірвання Договору та заходи відповідальності.

Перевірка наявності обтяжень земельної ділянки, що продається

Перед датою укладення цього Договору Продавець зобов'язується повідомити Покупця щодо всіх наявних обтяжень у користуванні земельною ділянкою, зокрема:

(1) право тимчасового платного користування третіми особами земельною ділянкою на підставі укладених договорів оренди або суборенди; та/або

(2) земельна ділянка передана в заставу за договором іпотеки, в рахунок забезпечення виконання зобов'язань Продавця або третіх осіб за певними договорами/угодами; та/або

(3) щодо земельної ділянки встановлено сервітут - тобто право третіх осіб на платне або безоплатне користування земельною ділянкою, до прикладу, право прогону худоби, право проїзду велосипедом по наявному шляху, тощо; та/або

(4) щодо земельної ділянки встановлено емфітевзис - тобто право третіх осіб на використання земельної ділянки для сільськогосподарських потреб; та/або

(5) щодо земельної ділянки встановлено суперфіцій - тобто право третіх осіб на використання земельної ділянки для забудови; та/або

(6) щодо земельної ділянки встановлено будь-які інші обмеження у користуванні, зокрема, умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт, умови надавати третім особам право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин тощо.

Звертаємо увагу, що вказані обтяження у користуванні земельною ділянкою можуть бути встановлені на підставі договору, заповіту, рішення суду або закону. Інформація про перелік наявних обтяжень земельною ділянкою можна перевірити шляхом отримання Витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Реєстрація права власності

На розсуд сторін Договору Покупець має можливість набути право власності на земельну ділянку (1) в дату укладення та підписання Договору; або (2) в іншу дату, окремо погоджену сторонами; або (3) одразу після настання визначеної події у майбутньому.

Право власності Покупця на земельну ділянку має бути в обов'язковому порядку зареєстровано в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Вказана реєстрація права власності проводиться тим самим нотаріусом, який посвідчує цей Договір. Покупець вважається законним власником придбаної земельної ділянки за Договором лише після внесення відомостей про це в Єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Особливості продажу земель сільськогосподарського призначення

Чинним законодавством України дозволено громадянами України з 1 липня 2021 року купувати та придбавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. На даний момент продовжує діяти раніше встановлений мораторій (заборона) на їх купівлю-продаж. Договори купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що укладені всупереч встановленій забороні, визнаються недійсними з моменту їх укладення сторонами. Вказана заборона продажу застосовується до наступних земельних ділянок:

(1) які призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, або

(2) які є виділеними в натурі власникам земельних часток (паїв) для особистого селянського господарства, або

(3) які є земельною часткою (паєм).

Як використовувати документ

Для того, щоб Договір набув юридичної сили, він має бути в обов'язковому порядку підписаний обома сторонами, а також посвідчений у державного або приватного нотаріуса - за вибором сторін. Сторони у тексті Договору можуть визначити на кого покладається обов'язок оплати нотаріальних послуг. Цей Договір не підлягає наступній державній реєстрації.

Якщо Продавець та/або Покупець в дату укладення Договору перебувають у зареєстрованому шлюбі, необхідно отримати попереднє письмове погодження від іншого з подружжя на укладення цього Договору.

Якщо Продавець є неповнолітньою особою (у віці до 18 років), цей Договір укладається від його імені та в його інтересах законним представником (опікуном або одним з батьків). Звертаємо увагу, що перед укладенням цього Договору законному представнику необхідно отримати відповідні погодження від органу опіки та піклування.

Якщо земельна ділянка перебуває в іпотеці (заставі нерухомого майна), Продавцю необхідно отримати попередню згоду на укладення цього Договору від іпотекодержателя (заставодержателя).

Окрім цього, перед датою укладення Договору сторони обов'язково мають запросити незалежного оцінювача для проведення експертної оцінки земельної ділянки, що продається за Договором. Встановлена Ціна не може бути меншою за оціночну вартість, визначену незалежним оцінювачем.

Застосовуване законодавство

Цей Договір купівлі-продажу земельної ділянки підготовлено у відповідності до норм Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно", Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року № 1051 "Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру", а також інших норм чинного законодавства України.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон