Договір позики Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір позики

Рейтинг: 4,8 - 46 голосів
Остання версія Остання версія 30.03.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір12-18 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 30.03.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 12-18 сторінок

Заповнити шаблон

Договір позики укладається щодо передачі у борг грошових коштів/речей від Позикодавця (особа, яка надає позику) до Позичальника (особа, яка отримує позику).

За Договором позики у позику передаються:

(1) грошові кошти; або

(2) речі, що визначені індивідуальними ознаками.

Позика у вигляді грошових коштів або речей може бути надана для досягнення певної мети або без такої визначеної мети/цілі.

Сторонами Договору позики можуть бути фізичні та юридичні особи (не залежно від організаційно-правової форми), а також фізичні особи-підприємці.

В тексті Договору позики Сторони мають можливість передбачити наступне:

(1) порядок та строки передачі грошових коштів/речей у користування Позичальника;

(2) цілі використання позики за Договором;

(3) наявність забезпечення виконання Позичальником обов'язків за Договором (за рахунок застави рухомого або нерухомого майна тощо);

(4) порядок та строки повернення позики за Договором, а також можливі штрафні санкції за затримку такого повернення;

(5) можливість дострокового повернення позики;

(6) права та обов'язки Сторін та засоби зв'язку і комунікації між ними тощо.

Відмінність між Договором позики та кредитним договором полягає у тому, що за кредитним договором позикодавцем може бути лише фінансова установа (до прикладу, банк).


Особливості передачі речі у користування Позичальника

У випадку передачі речі/речей, визначених індивідуальними характеристиками у тимчасове користування Позичальнику, Позикодавець не має права на отримання плати (тобто процентів) від Позичальника. Окрім цього, після закінчення строку Договору позики або його розірвання, Позичальник зобов'язаний повернуту саме ту річ (речі), яка ним попередньо була отримана від Позикодавця. В разі неможливості повернення такої самої речі, Позичальник зобов'язаний за власний кошт повернути Позикодавцю аналогічну за ознаками річ (речі).

Особливості передачі грошових коштів Позичальнику

Сторони Договору позики мають можливість передбачити плату за користування грошовими коштами для Позичальника (процентна позика), або ж користування грошовими коштами без здійснення плати (безпроцентна позика). Грошові кошти можуть бути передані Позичальнику шляхом готівкової передачі таких коштів (про що Позичальником видається відповідна письмова розписка щодо підтвердження отримання грошових коштів) або через банківський переказ.

Відмінність Договору позики від Договору позики з нерезидентом

Договір позики укладається між резидентами України (громадянами України та/або юридичними особами, які зареєстровані відповідно до законодавства України). Основна відмінність цього договору та Договору позики з нерезидентом полягає в обов'язковій наявності іноземного елементу - тобто іноземного громадянина або юридичної особи, яка інкорпорована згідно законодавства іноземної держави.

Як використовувати документ

Щоб Договір набрав чинності, його мають підписати Позичальник та Позикодавець, а також скріпити печатками (якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою). Договір не потребує подальшого нотаріального посвідчення або державної реєстрації.


Застосовуване законодавство

Розроблений проект Договору позики складено відповідно до чинних положень Глави 71 Цивільного кодексу України, а також судової практики, що склалася у питаннях виконання та оскарження договорів позики.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО