На початок
Договір позики Заповнити шаблон

Договір позики

Остання версія
Остання версія 01.12.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 12-18 сторінок
Рейтинг 4,7 - 11 голосів
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 01.12.2020

Розмір: 12-18 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Рейтинг: 4,7 - 11 голосів

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір позики

Договір позики є документом, що регламентує відносин між Позикодавцем (особою, яка надає позику) та Позичальником (особою, яка отримує річ/грошові кошти у позику).

Цей Договір дає можливість передати у тимчасове користування позику: (1) річ, визначену індивідуальними ознаками; або (2) грошові кошти на будь-яку суму та в будь-якій валюті. Позика у вигляді грошових коштів або речей може бути надана для досягнення певної мети або без такої визначеної мети/цілі.

Сторонами Договору позики можуть бути фізичні та юридичні особи (не залежно від організаційно-правової форми), а також фізичні особи-підприємці.

В тексті Договору позики Сторони мають можливість передбачити наступні важливі положення, зокрема: (1) порядок та строки передачі грошових коштів/речей у користування Позичальника; (2) цілі використання позики за Договором; (3) наявність забезпечення виконання Позичальником обов'язків за Договором (за рахунок застави рухомого або нерухомого майна тощо); (4) вибір способу розрахунків між сторонами (готівковий або безготівковий); (5) порядок та строки повернення позики за Договором, а також можливі штрафні санкції за затримку такого повернення; (6) можливість дострокового повернення позики; (7) права та обов'язки Сторін та засоби зв'язку і комунікації між ними тощо.

Окремо, сторони також можуть передбачити право одностороннього розірвання Договору позики за ініціативою Позичальника та/або Позикодавця.

Особливості передачі речі у тимчасове користування Позичальника

У випадку передачі речі/речей, визначених індивідуальними характеристиками у тимчасове користування Позичальнику, Позикодавець не має право на отримання плати (тобто процентів) від Позичальника. Окрім цього, після закінчення строку Договору позики або його розірвання, Позичальник зобов'язаний повернуту саме ту річ (речі), яка ним попередньо була отримана від Позикодавця. В разі неможливості повернення такої самої речі, Позичальник зобов'язаний за власний кошт повернути Позикодавцю аналогічну за ознаками річ (речі).

Особливості передачі грошових коштів Позичальнику

Сторони Договору позики мають можливість передбачити плату за користування грошовими коштами для Позичальника (процентна позика), або ж користування грошовими коштами без здійснення плати (безпроцентна позика). Грошові кошти можуть бути передані Позичальнику шляхом готівкової передачі таких коштів (про що Позичальником видається відповідна письмова розписка щодо підтвердження отримання грошових коштів) або через банківський переказ.

Відмінність Договору позики від Договору позики з нерезидентом

Договір позики укладається між резидентами України (громадянами України та/або юридичними особами, які зареєстровані відповідно до законодавства України). Основна відмінність цього договору та Договору позики з нерезидентом полягає в обов'язковій наявності іноземного елементу - тобто іноземного громадянина або юридичної особи, яка інкорпорована згідно законодавства іноземної держави.

Як використовувати документ

Розроблений проект Договору позики підійде для оформлення договірних відносин з передачі позики як в межах здійснення господарської/комерційної діяльності (на підприємствах, установах та організаціях не залежно від форми власності), так і для задоволення особистих потреб приватних осіб.

Для того, щоб Договір набрав чинності, його необхідно підписати обома Сторонами, а також скріпити печатками (якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою). Договір не потребує подальшого нотаріального посвідчення або державної реєстрації.

Застосовуване законодавство

Розроблений проект Договору позики складено відповідно до чинних положень Цивільного кодексу України, а також судової практики, що склалася у питаннях виконання та оскарження договорів позики.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон