На початок
Договір поставки Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Договір поставки

Рейтинг: 4,9 - 11 голосів
Остання версія
Остання версія 27.09.2023
Формати
Формати Word та PDF
Ціна
Ціна БЕЗКОШТОВНО
Розмір
Розмір 18-27 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Інформація про шаблон

Остання версіяОстання версія: 27.09.2023

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 18-27 сторінок

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір поставки

Договір поставки розроблено з метою врегулювання відносин сторін, які виникають під час поставки товарів між Постачальником (особою, яка безпосередньо здійснює поставку) та Покупцем (особою, яка отримує товари).

Характерною особливістю Договору поставки є те, що він укладається в рамках здійснення підприємницької діяльності з метою задоволення господарських потреб. Укладення Договору в особистих (приватних) цілях не допускається.

На стороні Постачальника та Покупця можуть бути виключно юридичні особи або фізичні особи-підприємці.

Договір поставки може бути розірвано за (1) спільною згодою сторін, що оформлюється додатковою письмовою угодою між Постачальником та Покупцем, або (2) в односторонньому порядку з ініціативи Покупця або Постачальника у випадках, прямо визначених Договором, шляхом направлення відповідного повідомлення іншій стороні договору.

Визначення строків та графіку поставки

Запропонований шаблон Договору дає можливість користувачу обрати одну з наступних моделей:

(1) договір укладається для здійснення разової (однієї) поставки товару; або

(2) договір укладається для здійснення багаторазової поставки товару на підставі окремого замовлення Покупця, в якому зазначається асортимент, кількість та інші характеристики товару; або

(3) договір укладається для здійснення багаторазової поставки товару у відповідності до погодженого графіку (квартального, місячного, добового тощо). Асортимент, кількість та інші характеристики товару визначаються в кожному окремому замовленні, що направляється Покупцем до дати чергової поставки.

Спосіб здійснення поставки

Поставка товарів за Договором здійснюється в один з наступних способів:

(1) шляхом вибірки (самовивозу) товару Покупцем. У випадку вибору цієї опції, Покупець за власний рахунок забирає товар зі складу Постачальника у строки, визначені Договором.

(2) шляхом безпосередньої поставки товарів за рахунок і кошти Постачальника.

Порядок проведення розрахунків за поставлений товар

Текст запропонованого шаблону дає можливість обрати декілька способів оплати за поставлений товар. Перша опція дозволяє Постачальнику вимагати 100 % попередньої оплати за товар. Друга опція дає можливість Покупцю здійснити оплату поставленого товару впродовж певної кількості днів від моменту фактичного отримання такого товару Покупцем. Якщо жоден із запропонованих варіантів не підходить, сторони цього Договору мають можливість самостійно визначити строки проведення розрахунків.

Відмінність Договору поставки від Договору транспортного експедирування

На практиці досить частим є змішування змісту Договорів постави та Договорів транспортного експедирування, що призводить до багатьох конфліктних ситуацій між контрагентами. При деякій схожості, ці два види договору є принципово відмінними та різняться за наступними ознаками.

По-перше, за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Тоді як за договором поставки одна сторона (постачальник) зобов'язується за плату передати у власність іншій стороні певний товар, шляхом його постачання.

По-друге, договір транспортного експедирування є видом договору про надання послуг, тоді як договір поставки до такого виду договорів не належить.

По-третє, Постачальник несе відповідальність перед клієнтом за якість поставленої продукції, тоді як експедитор несе відповідальність перед клієнтом лише за якість наданих послуг з перевезення.

Як використовувати документ

Цей Договір може бути використано у роботі державних або приватних підприємств, установ та організацій для здійснення поставки будь-якого виду товару для задоволення господарських потреб клієнтів.

Договір має бути оформлено у простій письмовій формі і він набуває юридичної сили від дати його підписання обома сторонами, і продовжує діяти впродовж строку, окремо погодженого сторонами Договору. Важливо відмітити, що чинне законодавство України не вимагає нотаріального посвідчення Договору. Звертаємо увагу, що зміна умов цього Договору в односторонньому порядку однією із сторін заборонена.

Окрім цього слід відмітити, що окремими державними стандартами та технічними умовами можуть бути передбачені додаткові вимоги щодо якості товару, який постачається за Договором, або щодо умов його поставки.

Застосовуване законодавство

Договір поставки складено у відповідності до чинних положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО