На початок
Заповіт Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Заповіт

Рейтинг: 4,7 - 37 голосів
Остання версія
Остання версія 14.09.2023
Формати
Формати Word та PDF
Ціна
Ціна БЕЗКОШТОВНО
Розмір
Розмір 1-2 сторінки
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Інформація про шаблон

Остання версіяОстання версія: 14.09.2023

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 1-2 сторінки

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Заповіт

З метою юридичного оформлення волевиявлення фізичної особи (Спадкодавця) щодо розпорядження належним їй майном на випадок смерті, така особа має право скласти Заповіт. Складення Заповіту є правом, а не обов'язком Спадкодавця.

Суть складення Заповіту полягає у вчиненні розпорядження визначеним майном на користь третіх осіб після настання смерті Спадкодавця. За відсутності Заповіту, майно Спадкодавця розподіляється між спадкоємцями у порядку, передбаченому законом.

Переваги складення Заповіту для Спадкодавця полягають у наступному:

(1) можливість на власний розсуд призначити будь-яку особу/осіб спадкоємцем частини чи всього свого майна, не залежно від того, чи є така особа/особи законними спадкоємцями за законом; та

(2) право визначити перелік осіб, які позбавляються права спадкування майна за Спадкодавцем після його смерті (без необхідності зазначення підстав такого усунення від спадкування); та

(3) можливість встановити сервітут (право користування нерухомістю) за рахунок належного Спадкодавцю майна на користь будь-якої третьої особи; та

(4) право встановити обов'язок для певних спадкоємців вчинити визначені дії на користь будь-якої третьої особи та/або дії, що направлені на досягнення певного суспільно-корисного ефекту; та

(5) можливість призначити певну особу (не обов'язково із числа спадкоємців), яка буде відповідальною за виконанням розпоряджень Спадкодавця, що викладені у Заповіті.

Розроблений проект Заповіту дає можливість включити до нього положення, що стосуються (і) спадкування всього або частини нерухомого та/або рухомого майна; та/або (іі) корпоративних прав в статутних капіталах юридичних осіб, що належать Спадкодавцю; та/або (ііі) грошових коштів, які розміщені на депозитних/вкладних/поточних рахунках банківських (фінансових) установ; та/або (iv) страхових виплат та відшкодувань в разі настання страхового випадку за страховими договорами, укладеними між страховою компанією та Спадкодавцем.

Хто може скласти Заповіт?

Спадкодавцем може виступати лише фізична особа, яка на дату складення та підписання Заповіту є повністю дієздатною особою. Заповіт може бути складено лише особисто, складення Заповіту через представника або за довіреністю не допускається.

Заповіт може бути складений лише однією особою, складення та підписання Заповіту спільно двома і більше Спадкодавцями не допускається, окрім випадку складення та підписання Заповіту подружжя.

Особливості змісту Заповіту

Спадкодавець має право розпорядитися як всім, так і визначеним майном, що належить йому на дату складення Заповіту або належатиме у майбутньому на праві приватної власності, праві спільної сумісної та спільної часткової власності. Майно Спадкодавця, що не охоплено Заповітом, спадкується в порядку, передбаченому законом, якщо тільки Спадкодавець не вирішить скласти та підписати окремий Заповіт щодо такого окремого майна.

Спадкодавець має право скласти невизначену кількість Заповітів, при цьому кожен такий наступний заповіт буде скасовувати попередній заповіт лише у тій частині, в якій новий заповіт йому суперечить.

Волевиявлення Спадкодавця під час складення та підписання Заповіту нічим не обмежується, окрім обов'язкової частки у спадку, яка закріплюється цивільним законодавством за визначеним колом законних спадкоємців, зокрема - неповнолітні та непрацездатні діти Спадкодавця, непрацездатні вдова/вдівець Спадкодавця та непрацездатні батьки. Не залежно від змісту Заповіту перелічені законні спадкоємців спадкують половину частки, яка б належала у спадкуванні кожному з них за законом.

Підписання Заповіту при свідках

Чинне законодавство України вимагає, окрім проставлення підпису Спадкодавця на тексті Заповіту, проставлення підпису двох свідків, за умови виникнення однієї з наступних обставин:

(1) у Спадкодавця наявні фізичні вади, через які він не може самостійно вголос прочитати текст складеного Заповіту; або

(2) в разі посвідчення Заповіту головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем медичного закладу, в якому перебуває Спадкодавець; або

(3) в разі посвідчення Заповіту капітаном судна, на якому перебуває Спадкодавець; або

(4) в разі посвідчення Заповіту начальником пошукової експедиції, в якій перебуває Спадкодавець; або

(5) в разі посвідчення Заповіту начальником слідчого ізолятора, в якому утримується Спадкодавець; або

(6) в разі посвідчення Заповіту начальником установи відбування покарання, в якій утримується Спадкодавець.

Свідком може бути лише повнолітня повністю дієздатна особа, яка (i) не є нотаріусом або іншою посадовою, службовою особою, яка посвідчує Заповіт; (ii) не є спадкоємцем за Заповітом; (iii) не є членом сім'ї та близьким родичем спадкоємців за Заповітом; (iv) не є особою, яка не може прочитати або підписати Заповіт.

Як використовувати документ

Розроблений проект Заповіту може бути використаний у роботі нотаріусів приватних та державних нотаріальних контор з метою фіксації волевиявлення Спадкодавця щодо розпорядження майном на випадок смерті. За загальним правилом Заповіт складається у письмовій формі власноручно Спадкодавцем або нотаріусом зі слів Спадкодавця (за вибором самого Спадкодавця). Відсутність письмової форми та/або нотаріального посвідчення Заповіту має своїм наслідком недійсність такого Заповіту.

У виключних випадках, Заповіт може бути посвідчено не нотаріусом, а іншою посадовою особою, зокрема:

(1) заповіти осіб, які перебувають на лікуванні у лікарні, посвідчені головними лікарями, їх заступниками з медичної частини або черговими лікарями цих лікарень;

(2) заповіти осіб, які перебувають під час плавання на морських, річкових суднах, що ходять під прапором України, посвідчені капітанами цих суден;

(3) заповіти осіб, які перебувають у пошукових або інших експедиціях, посвідчені начальниками цих експедицій;

(4) заповіти військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, установ або військово-навчальних закладів;

(5) заповіти осіб, які тримаються в установах виконання покарань, посвідчені начальниками таких установ;

(6) заповіти осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками слідчих ізоляторів.

Застосовуване законодавство

Розроблений проект Заповіту складено у відповідності до чинних положень Книги 6 Цивільного кодексу України, Закону України "Про нотаріат", а також Наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України".


Як змінити шаблон?

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО