На початок
Заява на отримання відпустки Заповнити шаблон

Заява на отримання відпустки

Остання версія
Остання версія 2 тижні назад
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 1 сторінка
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 2 тижні назад

Розмір: 1 сторінка

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Заява на отримання відпустки

Проект Заяви на отримання відпустки дає можливість кожному працівнику у письмовому вигляді звернутися до роботодавця із заявою про отримання відпустки, що може бути передбачена трудовим договором з працівником або чинним законодавством України про працю.

Розроблений проект Заяви може бути використаний для отримання: (i) щорічної основної оплачуваної відпустки або щорічної додаткової оплачуваної відпустки; (ii) відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; (iii) відпустки без збереження заробітної плати (тобто відпустки за власний рахунок).

Отримання щорічної основної та щорічної додаткової оплачуваної відпустки

Кожен працівник має право звернутися до роботодавця за отриманням своєї щорічної основної оплачуваної відпустки, тривалість якої складає 24 календарні дні. Положеннями трудового договору (контракту) між працівником та роботодавцем та/або колективним трудовим договором чи внутрішніми політиками роботодавця може бути передбачена більше (однак не менша) тривалість щорічної основної відпустки.

Працівник може скористатися своєю щорічною основною відпусткою не в повному обсязі, а шляхом поділу такої відпустки на окремі частини, при цьому хоча б одна частина такої щорічної основної відпустки має бути не меншою за 14 календарних днів поспіль.

Для окремих категорій працівників чинне законодавство України про працю дає право на отримання додаткової (окрім щорічної основної) щорічної відпустки із збереженням середньомісячного заробітку працівника на весь час такої відпустки. До таких окремих категорій працівників можуть бути віднесені наступні особи, до прикладу: (1) виконання роботи, пов'язано з емоційно-нервовим напруженням; та/або (2) виконання роботи здійснюється у шкідливих або небезпечних умовах праці, що загрожують життю чи здоров'ю працівника. Тривалість такої щорічної додаткової оплачуваної відпустки встановлюється окремими законодавчими актами або в колективному трудовому договорі роботодавця.

Ключовими особливостями цих двох видів відпусток є обов'язкове збереженням середньомісячного заробітку працівника на весь час такої відпустки, а також робочого місця.

Отримання відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами

Чинне законодавство України про працю передбачає право кожної жінки-працівника отримати від роботодавця декретну відпустку - тобто відпустку у зв'язку із вагітністю та пологами. За загальним правилом, оплачувану відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами працівник має право отримати тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів).

Ключовою особливістю вказаної відпустки є обов'язкове збереження робочого місця за таким працівником, проте без обов'язку збереження роботодавцем середньомісячного заробітку на весь час декретної відпустки (якщо тільки інше не передбачено колективним трудовим договором або внутрішніми політиками роботодавця).

Отримання відпустки за власний рахунок

В разі виникнення певних життєвих чи сімейних обставин, кожен працівник має право звернутися до роботодавця за отриманням відпустки без збереження заробітної плати, проте з обов'язковим правом збереженням робочого місця за таким працівником. Тривалість такої відпустки за власний рахунок має бути погоджено окремо з роботодавцем.

Звертаємо увагу, що чинне законодавство про працю України містить перелік випадків, за яких надання відпустки за власний рахунок має бути надано в обов'язковому порядку: (1) особам, які одружуються - тривалістю до 10 календарних днів; (2) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу - тривалістю до 7 календарних днів; (3) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю до 30 календарних днів, а також в інших випадках.

Як використовувати документ

Документ може бути самостійно використаний кожним працівником, який працевлаштований у державних чи приватних підприємствах, установах чи організаціях, що знаходяться на території України, а також особами, які працевлаштовані у самозайнятих осіб (підприємців). Окрім цього, цей проект Заяви може бути використаний працівниками кадрового відділу компанії.

Для того, щоб документ мав юридичну силу, він має бути власноруч підписаний працівником, що бажає отримати певну відпустку. Зазвичай, Заява на отримання відпустки має бути направлена поштою чи передана особисто керівнику кадрового відділу компанії чи її директору (в залежності від внутрішнього розподілу обов'язків).

Звертаємо увагу, що чинне законодавство про працю не передбачає жодних строків щодо завчасного подання заяви на відпустку. Проте на практиці такі строки мають бути окремо виписані у внутрішніх політиках роботодавця або усно погоджені з працівником.

Застосовуване законодавство

Ця Заява на отримання відпустки підготовлена у відповідності до положень Кодексу законів про працю України, Закону України "Про відпустки", а також згідно усталеної практики ведення внутрішнього діловодства на підприємствах, установах та організаціях.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон