Корпоративний договір між акціонерами Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Корпоративний договір між акціонерами

Остання версія Остання версія 29.03.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір27-39 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 29.03.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 27-39 сторінок

Заповнити шаблон

Корпоративний договір є угодою між акціонерами Акціонерного товариства (далі "АТ"), за якою такі акціонери зобов'язуються реалізовувати свої права на Акції та права за Акціями що, визначені статутом, Законом та іншими внутрішніми документами АТ, певним чином або утримуватися від їх реалізації.

Інакше кажучи, положення Корпоративного договору дають можливість його акціонерам визначити спосіб та межі реалізації їх прав на акції АТ. Цей Договір може бути використаний як для акціонерів приватного, так і для акціонерів публічного акціонерного товариства. Звертаємо увагу, що договір може бути укладено лише між декількома акціонерами.

Обов'язковість положень Корпоративного договору

Якщо угода укладається між всіма акціонерами АТ - вона є обов'язковою для всіх вказаних акціонерів.

Якщо ж Корпоративний договір укладається лише між декількома акціонерами АТ - він поширює свою дію виключно на акціонерів, які є його стороною. В такому випадку положення Корпоративного договору не можуть встановлювати будь-яких обов'язків для інших акціонерів, які до нього не приєдналися.

Визначення строку дії Корпоративного договору

На розсуд акціонерів ця угода може набувати юридичної сили (1) у дату її підписання акціонерами, або (2) в будь-яку іншу дату, окремо погоджену акціонерами, або (3) в дату нотаріального посвідчення Корпоративного договору, або (4) в дату настання визначеної події у майбутньому.

Також, акціонери мають змогу визначити строк, впродовж якого діятиме Корпоративний договір - (1) на безстроковій основі, або (2) впродовж визначеного періоду часу, або (3) до настання визначеної дати.

Конфіденційність положень Корпоративного договору

За замовчуванням положення цієї угоди є конфіденційними, а акціонерам заборонено розголошувати повністю або в окремій частині положення Корпоративного договору будь-яким третім особам, які не є стороною Корпоративного договору. Однак за власним бажанням акціонери можуть встановити, що вимога конфіденційності до цього договору не застосовується.

Як використовувати документ

Для того, щоб укласти Корпоративний договір, акціонерам НЕ потрібно проводити будь-які чергові або позачергові загальні збори акціонерів АТ. Достатньо лише підписання цього договору всіма акціонерами, які є його стороною. Чинне законодавство України не вимагає обов'язкового нотаріального посвідчення Корпоративного договору або його державної реєстрації. Проте за бажанням сторін цей Договір може бути додатково нотаріально посвідчений.

У тексті Корпоративного договору акціонерам пропонується самостійно визначити порядок реалізації їх повноважень та прав, зокрема:

(1) особливості купівлі-продажу, дарування та застави акцій.

(2) порядок вирішення між акціонерами АТ конфліктних ситуацій.

(3) порядок голосування на загальних зборах акціонерів, можливість пропонування кандидатур осіб в органи управління АТ тощо.

(4) порядок ліквідації АТ та розподіл майна, що залишилося тощо.

Застосовуване законодавство

Корпоративний договір підготовлено у відповідності до положень Цивільного кодексу України та Закону України "Про акціонерні товариства".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО