На початок
Наказ про звільнення працівника Заповнити шаблон

Наказ про звільнення працівника

Остання версія
Остання версія 26.05.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 1 сторінка
Рейтинг 4,6 - 4 голоси
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 26.05.2020

Розмір: 1 сторінка

Доступні формати: Word та PDF

Рейтинг: 4,6 - 4 голоси

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Наказ про звільнення працівника

Розроблений Наказ про звільнення працівника необхідний для правильного юридичного оформлення звільнення Працівника з посади та припинення з ним трудового договору (контракту).

Запропонований шаблон Наказу про звільнення може бути використаний при звільненні в наступних ситуаціях:

(i) звільнення за угодою сторін (п. 1 ч. 1 статті 36 КЗпП); або

(ii) звільнення з ініціативи працівника (п. 4 ч. 1 статті 36 та статті 38 і 39 КЗпП); або

(iii) звільнення з ініціативи роботодавця (статті 40 та 41 КЗпП); або

(iv) звільнення з інших підстав, передбачених чинним трудовим законодавством (п. 2-3, п. 5-9 статті 36 КЗпП) та іншими законами.

Звільнення за угодою сторін

Для оформлення звільнення працівника за цією підставою, необхідно лише наявність спільної домовленості сторін працівника та роботодавця щодо дати останнього робочого дня, а також способу використання щорічної відпустки, якщо вони залишилися у Працівника.

Окремо за бажанням роботодавця, працівнику може бути виплачена вихідна матеріальна допомога у певному розмірі.

Звільнення за бажанням працівника

Для оформлення звільнення за бажанням працівника, працівник має подати не пізніше, ніж за 2 (два) тижні до запланованої дати звільнення, відповідну письмову заяву роботодавцю. Якщо звільнення працівника зумовлено порушенням роботодавцем законодавства про працю або норм колективного договору, в такому випадку роботодавець зобов'язаний виплатити працівнику вихідну допомогу у розмірі не меншому, ніж тримісячний середній заробіток працівника.

Звільнення з ініціативи роботодавця

Кожен роботодавець має право ініціювати звільнення працівника за умови настання однієї з обставин, передбачених статтями 40 ао 41 КЗпП, зокрема: зміна в організації праці роботодавця; та/або виявлення невідповідності працівника займаній посаді; та/або прогул; та/або поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; та/або вчинення працівником аморального проступку тощо.

Для більшості випадків звільнення працівника з ініціативи роботодавця, останньому необхідно отримати попереднє погодження від виборного профспілкового органу (у випадку його створення на підприємстві). Окрім цього, для звільнення працівника за певних підстав, роботодавцю необхідно буде сплатити вихідну допомогу певного розміру.

Звільнення з інших підстав, передбачених законодавством

Працівник, окрім підстав передбачених у попередніх абзацах, може бути також звільнений на підставі: умов, передбачених строковим трудовим договором (контрактом); та/або переведення працівника на роботу до іншого роботодавця/місцевості; та/або вимог інших законів України.

Звільнення в цьому випадку не потребує отримання роботодавцем попередніх погоджень від виборних профспілкових органів підприємства.

Як використовувати документ

Наказ про звільнення працівника може бути використаний у повсякденній роботі кадрових агентств, HR-спеціалістами, внутрішніми кадровими спеціалістами та корпоративними юристами Роботодавця, а також самостійно фізичними особами та фізичними особами-підприємцями при оформленні припинення трудових відносин з працівниками.

Для того щоб Наказ мав юридичну силу, він має бути підписаний роботодавцем (або його вповноваженою особою) та завірений печаткою (якщо роботодавцем є юридична особа). Окрім цього, Працівник обов'язково має бути ознайомлений із Наказом про звільнення в дату його видачі з наступним проставленням підпису працівника на такому документі.

В останній робочий день працівника роботодавець зобов'язаний видати йому трудову книжку (з обов'язковим внесенням запису про звільнення та підставу такого звільнення), провести розрахунок заробітної плати (а також вихідної допомоги, якщо сторони домовилися щодо її виплати).

Розроблений Наказ про звільнення є достатньою підставою для припинення дії трудового договору (контракту) між працівником та роботодавцем.

Застосовуване законодавство

Проект Наказу про звільнення розроблено у відповідності до Глави 3 Кодексу законів про працю України, а також загальновизнаної практики ведення діловодства на підприємствах, установах та організаціях.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон