На початок
Повідомлення про зміну власника значного пакету акцій Заповнити шаблон

Повідомлення про зміну власника значного пакету акцій

Остання версія
Остання версія 23.07.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 1-2 сторінки
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 23.07.2020

Розмір: 1-2 сторінки

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Повідомлення про зміну власника значного пакету акцій

Це Повідомлення використовується для обов'язкового інформування акціонерного товариства, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та інших учасників фондового ринку про зміну власника значного пакету акцій в публічному або приватному акціонерному товаристві.

Повідомлення про зміну власника значного пакету акцій в приватному акціонерному товариства (ПрАТ)

Якщо особа має намір придбати акції ПрАТ (за умови, що в результаті такого придбання пакет акцій такої особи становитиме 10 % і більше голосуючих акцій ПрАТ), така особа в обов'язковому порядку має направити це Повідомлення. Звертаємо увагу, що мінімальна межа у 10 % може бути досягнута як шляхом прямого володіння пакетом акцій, так і опосередковано (тобто через підконтрольних чи афілійованих осіб).

Повідомлення направляється на адресу (1) акціонерного товариства, в якому придбаваються акції, (2) на адресу НКЦПФР (за замовчуванням вказується у тексті цього документа) та (3) на адресу фондової біржі, на якій такі акції допущені до торгів (за необхідності).

Звертаємо увагу, що це Повідомлення має бути подане не пізніше, ніж за 30 календарних днів ДО ЗАПЛАНОВАНОЇ ДАТИ НАБУТТЯ особою значного пакету акцій.

Порядок повідомлення про зміну власника значного пакету акцій в публічному акціонерному товаристві (ПАТ)

Якщо особа набуває або відчужує акції ПАТ і за результатами такого набуття/відчуження пакет акцій такої особи стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню у 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій ПАТ, ця особа має в обов'язковому порядку направити Повідомлення про факт набуття/відчуження.

Повідомлення повинно здійснюватися не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дати, в яку особа набула або відчужила такі голосуючі акції ПАТ. Наприклад, якщо за результатами укладеного договору купівлю-продажу акцій від 7 липня 2020 року (вівторок) громадянин А. отримав у власність пакет акцій ПАТ "Глобус" в розмірі 45 %, громадянин А. має направити це Повідомлення не пізніше 10 липня 2020 року (п'ятниця). Повідомлення направляється на адресу (1) акціонерного товариства, в якому придбаваються акції, та (2) на адресу НКЦПФР (за замовчуванням вказується у тексті цього документа).

Як використовувати документ

Повідомлення має бути власноруч підписано фізичною особою (якщо акціонером є фізична особа) або юридичною особою з наступним проставленням її печатки (якщо акціонером є юридична особа). Цей документ не потребує нотаріального посвідчення.

Якщо потрібно підготувати повідомлення про зміну власника контрольного пакету акцій (50 % і більше голосуючих акцій акціонерного товариства), в такому випадку потрібно скористатися шаблоном іншого документа.

Застосовуване законодавство

Це Повідомлення про зміну власника значного пакету акцій підготовлено у відповідності до статті 64 та 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон