На початок
Повідомлення про зміну власника контрольного пакету акцій Заповнити шаблон

Повідомлення про зміну власника контрольного пакету акцій

Остання версія
Остання версія 24.11.2020
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 2-3 сторінки
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 24.11.2020

Розмір: 2-3 сторінки

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Повідомлення про зміну власника контрольного пакету акцій

Це Повідомлення використовується для обов'язкового інформування акціонерного товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про придбання особою контрольного (50 % і більше всіх акцій) або значного контрольного (75 % і більше всіх акцій) пакету акцій в акціонерному товаристві.

Повідомлення про придбання контрольного пакету акцій приватного акціонерного товариства (ПрАТ)

Якщо особа уклала угоду, за якою вона (з урахуванням вже належних їй прямо або опосередковано акцій ПрАТ) СТАНЕ ВЛАСНИКОМ контрольного пакету акцій, така особа в обов'язковому порядку має повідомити ПрАТ та НКЦПФР про укладення такої угоди. Набуття контрольного пакету акцій може відбуватися за будь-яким договором та/або на підставі емісії акцій. Повідомлення направляється впродовж 1 (одного) робочого дня: (1) від дати укладення відповідного договору (якщо набуття контрольного пакету акцій відбувається на підставі договору) або (2) від дати оформлення глобального сертифікату (емісія акцій).

Якщо особа ВНАСЛІДОК ПРИДБАННЯ акцій (з урахуванням вже належних їй прямо або опосередковано акцій ПрАТ) НАБУЛА ПРАВА ВЛАСНОСТІ на контрольний пакет акцій, така особа також в обов'язковому порядку має направити про це відповідне Повідомлення впродовж 1 (одного) дня від дати набуття права власності.

Повідомлення про придбання контрольного пакету акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ)

Якщо особа уклала угоду, за якою вона (з урахуванням вже належних їй прямо або опосередковано акцій ПАТ) СТАНЕ ВЛАСНИКОМ контрольного або значного контрольного пакету акцій, така особа в обов'язковому порядку має повідомити ПАТ та НКЦПФР про укладення такої угоди. Набуття контрольного/значного контрольного пакету акцій може відбуватися за будь-яким договором та/або на підставі емісії акцій. Повідомлення направляється впродовж 1 (одного) робочого дня: (1) від дати укладення відповідного договору (якщо набуття акцій відбувається на підставі договору) або (2) від дати оформлення глобального сертифікату (емісія акцій).

Якщо особа ВНАСЛІДОК ПРИДБАННЯ акцій (з урахуванням вже належних їй прямо або опосередковано акцій ПрАТ) НАБУЛА ПРАВА ВЛАСНОСТІ на контрольний/значний контрольний пакет акцій, така особа також в обов'язковому порядку має направити це Повідомлення впродовж 1 (одного) дня від дати набуття права власності.

Важливо відмітити, що якщо особа спочатку набула право власності контрольний пакет акцій, а через деякий час на значний контрольний пакет акцій, у цьому випадку особа кожного разу направляє окреме Повідомлення.

Як використовувати документ

Звертаємо увагу, що вимога з направлення Повідомлення НЕ застосовується у випадку (1) набуття права власності на акції ПрАТ/ПАТ в результаті його заснування, (2) в результаті ліквідації ПрАТ/ПАТ, або (3) внаслідок спадкування акцій за померлим акціонером.

Повідомлення має бути власноруч підписано фізичною особою (якщо акціонером є фізична особа) або юридичною особою з наступним проставленням її печатки (якщо акціонером є юридична особа). Цей документ не потребує нотаріального посвідчення.

Якщо потрібно підготувати повідомлення про зміну власника значного пакету акцій (від 10 % і більше голосуючих акцій акціонерного товариства), в такому випадку потрібно скористатися шаблоном іншого документа.

Застосовуване законодавство

Це Повідомлення про зміну власника контрольного пакету акцій підготовлено у відповідності до статті 65 та 65-1 Закону України "Про акціонерні товариства".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон