Статут фермерського господарства Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Статут фермерського господарства

Рейтинг: 4,6 - 64 голоси
Остання версія Остання версія 01.03.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір24-37 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 01.03.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 24-37 сторінок

Заповнити шаблон

Статут необхідний для створення Фермерського господарства (далі "ФГ"), визначення повноважень органів його управління (голови та зборів засновників), а також встановлення загального порядку провадження господарської діяльності.

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або у користування, у тому числі в оренду.

ФГ може бути створено із статусом юридичної особи, так і без такого статусу (організовується на основі діяльності фізичної особи-підприємця). Цей статут може бути використано лише для ФГ, що створюється із статусом юридичної особи. ФГ, які створюються БЕЗ статусу юридичної особи, здійснюють свою діяльність на основі Декларації про створення фермерського господарства.

Якщо необхідно отримати Статут (установчий документ) для діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю, необхідно скористатися Статутом ТОВ. Якщо необхідно отримати Статут (установчий документ) для діяльності громадського об'єднання, необхідно скористатися Статутом громадського об'єднання.

У складі органів управління ФГ створюються загальні збори засновників (найвищий орган управління, в якому приймають участь всі засновники ФГ) та Голова ФГ (особа, яка здійснює щоденне керівництво поточною діяльністю ФГ та представляє його інтереси без довіреності перед третіми особами). Головою може бути обрано будь-яку особу зі складу як засновників або членів, так і будь-яких третіх осіб.

Склад учасників ФГ

У складі ФГ може бути два види учасників - засновники та члени.

(1) Засновниками ФГ можуть бути лише громадяни України, які досягли 18-річного віку, не є обмеженими у цивільній дієздатності, та мають навички та досвід ведення сільського господарства. ФГ може бути засновано як одним, так і декількома засновниками (чинне законодавство України не встановлює певних обмежень щодо кількості засновників). Єдиною вимогою є те, що засновники ФГ мають бути родичами або членами сім'ї.

Засновники приймають участь у формуванні складеного капіталу ФГ шляхом внесення відповідних внесків (грошовими коштами та/або майном) та безпосередньо у трудовій діяльності ФГ. Засновники також приймають участь в управлінні ФГ шляхом участі та голосування на загальних зборах засновників ФГ (найвищий орган управління). Кожен засновник під час голосування має лише один голос.

(2) Членами ФГ можуть бути фізичні особи, які НЕ є засновниками (тобто не приймають участь у формуванні складеного капіталу ФГ та в управлінні ФГ) та є родичами або членами сім'ї засновника. Членами ФГ можуть бути фізичні особи (громадяни України або іноземці), які досягли 14-річного віку, визнають та дотримуються положень статуту та бажають об'єднатися для спільного ведення фермерського господарства.

Щорічний прибуток отриманий від діяльності ФГ розподіляється між засновниками та членами пропорційно до їх трудової участі у діяльності ФГ та/або внескам у складений капітал (якщо інше прямо не передбачено положеннями Статуту).

Особливості правового статусу сімейного ФГ

ФГ може бути створено як сімейне фермерське господарство, якщо його засновниками та членами є члени однієї сім'ї. Головою може бути обрано лише особу зі складу засновників або членів ФГ.

Важливо відмітити, що укладення засновниками договорів продажу, дарування, міни, застави та будь-якого іншого платного відчуження своєї частки в складеному капіталі ФГ дозволяється лише між членами однієї сім'ї.

Як використовувати документ

Документ може бути використано самостійно фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, які виступають засновниками ФГ. Цей статут має бути підписаний особисто всіма засновниками ФГ, нотаріальне засвідчення їх підписів не вимагається чинним законодавством України.

Статут має бути обов'язково зареєстровано у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Цей Статут може бути використано як для ФГ, що створюється вперше, так і для ФГ, якому необхідно внести відповідні зміни до тексту Статуту.

Важливо зазначити, що у тексті Статуту засновникам також потрібно буде визначитися із конкретним переліком видів діяльності, які здійснюватиме ФГ. Звертаємо увагу, що такі види діяльності мають визначатися у відповідності до Національного класифікатора видів економічної діяльності.

Застосовуване законодавство

Розроблений проект Статуту фермерського господарства підготовлено у відповідності до норм Закону України "Про Фермерське господарство", положень Цивільного кодексу України, а також правової позиції Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України у Постанові від 02 листопада 2021 № 817/1911/17.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО