Powrót do góry

Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu niż siedziba sądu karnego

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać miasto, w którym wezwany świadek, sporządził odpowiedź do sądu.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________

________

________

Tel: ________

Do:

Sądu Rejonowego w: ________

Wydział Karny

________

Sygn.akt: ________

rozprawa dnia: ________ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE W CHARAKTERZE ŚWIADKAW odpowiedzi na wezwanie Sądu Rejonowego w: ________, Wydział Karny, odebrane dnia: ________, do osobistego stawiennictwa na rozprawę w dniu: ________ o godz. ________, w charakterze świadka, w sprawie przeciwko oskarżonemu ________, na podstawie art. 396 par. 2 ustawy Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1987, ze zm.), wnoszę o przesłuchanie mojej osoby w ramach pomocy prawnej przez Sąd miejscowo właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, tj. właściwy dla adresu:

________

Moją prośbę uzasadniam znaczną odległością od mojego miejsca zamieszkania do siedziby sądu, tj. ________ km.

828222 222282/5 22225858 8 85555222522 8885525, 22888 825585 22822825 2222 822525.

Wobec tego co zostało powiedziane, wnoszę jak na wstępie.Z wyrazami szacunku,________


Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________

________

________

Tel: ________

Do:

Sądu Rejonowego w: ________

Wydział Karny

________

Sygn.akt: ________

rozprawa dnia: ________ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE W CHARAKTERZE ŚWIADKAW odpowiedzi na wezwanie Sądu Rejonowego w: ________, Wydział Karny, odebrane dnia: ________, do osobistego stawiennictwa na rozprawę w dniu: ________ o godz. ________, w charakterze świadka, w sprawie przeciwko oskarżonemu ________, na podstawie art. 396 par. 2 ustawy Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1987, ze zm.), wnoszę o przesłuchanie mojej osoby w ramach pomocy prawnej przez Sąd miejscowo właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, tj. właściwy dla adresu:

________

Moją prośbę uzasadniam znaczną odległością od mojego miejsca zamieszkania do siedziby sądu, tj. ________ km.

828222 222282/5 22225858 8 85555222522 8885525, 22888 825585 22822825 2222 822525.

Wobec tego co zostało powiedziane, wnoszę jak na wstępie.Z wyrazami szacunku,________