Reklamacja opłaty za nieopłacony postój

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie pismo chce sporządzić właściciel pojazdu w związku z koniecznością zapłaty opłaty dodatkowej za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania.

Wybranie podpowiedzi: "reklamację, a więc pierwszą odpowiedź właściciela pojazdu na wezwanie do zapłacenia tej opłaty" oznacza, że właściciel pojazdu chciałby wnieść reklamację na nałożenie opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. Oznacza to, że niniejszy dokument będzie właściwy więc można kontynuować jego wypełnianie.

Wybranie podpowiedzi: "odwołanie na odpowiedź na reklamację, a więc drugą odpowiedź właściciela pojazdu w sprawie tej opłaty" oznacza, że właściciel pojazdu chciałby wnieść odwołanie od podtrzymania stanowiska w zakresie tej opłaty, po wniesionej już przez niego reklamacji na opłatę za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. Wówczas należy posłużyć się dokumentem: "odwołanie od odpowiedzi na reklamację na opłatę za nieopłacony postój".

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Reklamujący: ________
Adres: ________

Zarząd Dróg Miejskich
Adres: ________


Dotyczy pojazdu:
________, o numerze rejestracyjnym: ________.REKLAMACJA
OD WEZWANIA DO WNIESIENIA OPŁATY DODATKOWEJ
ZA NIEOPŁACONY POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Niniejszym, 2855852 882 2 52522225 252885 2 5258285282 82285285 52 2528522 228522 5255222822, 82282525822 2 552. 282 582. 2 222 2 582582 2 5285 52 25585 2822 5. 2 5522585 25888822285 (2.2. Dz.U. 2 5852 5. 222. 858, 22 zm.), 22252 2282582 8282588222 5285: ________ r., nr: ________, przez: Zarząd Dróg Miejskich, opiewającego na kwotę: ________ zł (słownie: ________). Sprawa dotyczy pojazdu marki: ________, o numerze rejestracyjnym: ________, którego właścicielem jest: ________, pozostawionego w Strefie Płatnego Parkowania w/przy: ________.

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania powinno zostać anulowane z następujących powodów:

________

Jednocześnie oświadczam, że 8255252 22252 25 2522285525282 22885 552285 282828285, 8 222 222888288 225222285285 22225225 585 82828 28282282222 228222285285, 2288525258 882 552228 282828228, 8825252228 8 25282825 28282282222 28825, 2225282 2 552. 5 582.2 882. 5 8 8 82222525522285 2558522225 5552222828222 8 8552 (55) 5825/588 2 5285 58 28822285 5825 5. 8 8255882 2855222 2828 2822822285 8 2885225 2 25222855252822 552285 282828285 8 8 8255882 8828252222 252228285 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.
____________________
(własnoręczny podpis Odwołującego się)Załącznik:

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Reklamujący: ________
Adres: ________

Zarząd Dróg Miejskich
Adres: ________


Dotyczy pojazdu:
________, o numerze rejestracyjnym: ________.REKLAMACJA
OD WEZWANIA DO WNIESIENIA OPŁATY DODATKOWEJ
ZA NIEOPŁACONY POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Niniejszym, 2855852 882 2 52522225 252885 2 5258285282 82285285 52 2528522 228522 5255222822, 82282525822 2 552. 282 582. 2 222 2 582582 2 5285 52 25585 2822 5. 2 5522585 25888822285 (2.2. Dz.U. 2 5852 5. 222. 858, 22 zm.), 22252 2282582 8282588222 5285: ________ r., nr: ________, przez: Zarząd Dróg Miejskich, opiewającego na kwotę: ________ zł (słownie: ________). Sprawa dotyczy pojazdu marki: ________, o numerze rejestracyjnym: ________, którego właścicielem jest: ________, pozostawionego w Strefie Płatnego Parkowania w/przy: ________.

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania powinno zostać anulowane z następujących powodów:

________

Jednocześnie oświadczam, że 8255252 22252 25 2522285525282 22885 552285 282828285, 8 222 222888288 225222285285 22225225 585 82828 28282282222 228222285285, 2288525258 882 552228 282828228, 8825252228 8 25282825 28282282222 28825, 2225282 2 552. 5 582.2 882. 5 8 8 82222525522285 2558522225 5552222828222 8 8552 (55) 5825/588 2 5285 58 28822285 5825 5. 8 8255882 2855222 2828 2822822285 8 2885225 2 25222855252822 552285 282828285 8 8 8255882 8828252222 252228285 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.
____________________
(własnoręczny podpis Odwołującego się)Załącznik:

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.