Powrót do góry

Reklamacja opłaty za nieopłacony postój

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać miasto, w którym znajduje się osoba, sporządzająca reklamację.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.

Reklamujący: ________
Adres: ________

Zarząd Dróg Miejskich
Adres: ________


Dotyczy pojazdu:
________ o numerze rejestracyjnym ________.REKLAMACJA OD WEZWANIA DO WNIESIENIA OPŁATY DODATKOWEJ ZA NIEOPŁACONY POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Niniejszym, 2855852 882 2 52522225 252885 2 5258285282 82285285 52 2528522 228522 5255222822 2 5285 ________ r., nr ________, wystawionego przez Zarząd Dróg Miejskich, opiewającego na kwotę ________ zł. Sprawa dotyczy pojazdu marki ________ o numerze rejestracyjnym ________, którego właścicielem jest ________, pozostawionego w Strefie Płatnego Parkowania w ________.

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania powinno zostać anulowane z następujących powodów:

________

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym możliwość podejmowania kontaktu dla celów niniejszego postępowania, posługując się danymi osobowymi, wymienionymi w nagłówku niniejszego pisma, 2225282 2 552. 5 582.2 882. 5 8 8 82222525522285 2558522225 5552222828222 8 8552 (55) 5825/588 2 5285 58 28822285 5825 5. 8 8255882 2855222 2828 2822822285 8 2885225 2 25222855252822 552285 282828285 8 8 8255882 8828252222 252228285 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.
______________________
(własnoręczny podpis odwołującego się)Załącznik:

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.

Reklamujący: ________
Adres: ________

Zarząd Dróg Miejskich
Adres: ________


Dotyczy pojazdu:
________ o numerze rejestracyjnym ________.REKLAMACJA OD WEZWANIA DO WNIESIENIA OPŁATY DODATKOWEJ ZA NIEOPŁACONY POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Niniejszym, 2855852 882 2 52522225 252885 2 5258285282 82285285 52 2528522 228522 5255222822 2 5285 ________ r., nr ________, wystawionego przez Zarząd Dróg Miejskich, opiewającego na kwotę ________ zł. Sprawa dotyczy pojazdu marki ________ o numerze rejestracyjnym ________, którego właścicielem jest ________, pozostawionego w Strefie Płatnego Parkowania w ________.

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania powinno zostać anulowane z następujących powodów:

________

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym możliwość podejmowania kontaktu dla celów niniejszego postępowania, posługując się danymi osobowymi, wymienionymi w nagłówku niniejszego pisma, 2225282 2 552. 5 582.2 882. 5 8 8 82222525522285 2558522225 5552222828222 8 8552 (55) 5825/588 2 5285 58 28822285 5825 5. 8 8255882 2855222 2828 2822822285 8 2885225 2 25222855252822 552285 282828285 8 8 8255882 8828252222 252228285 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.
______________________
(własnoręczny podpis odwołującego się)Załącznik:

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej;