Powrót do góry

Wniosek o złożenie skargi po terminie do WSA

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać miasto, w którym sporządzono wniosek.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w ________

za pośrednictwem

Organu II instancji

________

________

Wnioskodawca:

________

________

Organ:

________WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO WNIESIENIA SKARGI DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO


Na podstawie art. 86 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwana dalej: PPSA), wnoszę o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję organu ________ z dnia ________, znak sprawy ________, w przedmiocie:

________


UZASADNIENIE:

W dniu ________ r. doręczono wnioskodawcy decyzję organu ________ z dnia ________. Termin na wniesienie skargi do WSA wynosi 30 dni, od dnia doręczenia rozstrzygnięcia stronie i już upłynął.

Wnioskodawca nie mógł dochować wyżej wskazanego terminu, bez swojej winy, a mianowicie z powodu:

________

Zachowując przewidziany w art. 28 255. 2 2258 8825282528282 225282 do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, od dnia ustania przyczyny powodującej uchybienie terminu, należy uznać, że wszystkie okoliczności przemawiają za uwzględnieniem wniosku i wydają się uzasadnione.


__________________

(własnoręczny podpis wnioskodawcy)


Załączniki:

1. Odpis wniosku wraz z załącznikami dla organu;

2. 525525 8 222 252882;

3. 82825 522225285 82885 85528222 25 825528;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w ________

za pośrednictwem

Organu II instancji

________

________

Wnioskodawca:

________

________

Organ:

________WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO WNIESIENIA SKARGI DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO


Na podstawie art. 86 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwana dalej: PPSA), wnoszę o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję organu ________ z dnia ________, znak sprawy ________, w przedmiocie:

________


UZASADNIENIE:

W dniu ________ r. doręczono wnioskodawcy decyzję organu ________ z dnia ________. Termin na wniesienie skargi do WSA wynosi 30 dni, od dnia doręczenia rozstrzygnięcia stronie i już upłynął.

Wnioskodawca nie mógł dochować wyżej wskazanego terminu, bez swojej winy, a mianowicie z powodu:

________

Zachowując przewidziany w art. 28 255. 2 2258 8825282528282 225282 do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, od dnia ustania przyczyny powodującej uchybienie terminu, należy uznać, że wszystkie okoliczności przemawiają za uwzględnieniem wniosku i wydają się uzasadnione.


__________________

(własnoręczny podpis wnioskodawcy)


Załączniki:

1. Odpis wniosku wraz z załącznikami dla organu;

2. 525525 8 222 252882;

3. 82825 522225285 82885 85528222 25 825528;